Voluntary Product Accessibility Template

ดาวน์โหลด Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) ในรูปแบบ PDF สำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ของ Apple โดย VPAT จะอธิบายว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 508 ของสหรัฐอเมริกาอย่างไร

กำลังค้นหา VPAT ที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ใช่ไหม

ติดต่อเราทางอีเมลที่ accessibility@apple.com หากต้องการขอ VPAT ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ