ใช้วิดเจ็ตบน iPad ของคุณ

ด้วย iPadOS 15 คุณจะสามารถใช้วิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมหน้าใดก็ได้ คุณยังสามารถปัดไปทางขวาจากหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อคเพื่อดูวิดเจ็ตชุดอื่นในมุมมองวันนี้

วิธีเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอโฮมของ iPad

หน้าจอโฮมของ iPad แสดงวิดเจ็ตและแอปต่างๆ

 1. แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอโฮมค้างไว้ จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม เมื่อปุ่มปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบน
 2. เลือกวิดเจ็ตจากรายการทางด้านซ้าย
 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนวิดเจ็ตเพื่อเลือกขนาด จากนั้นแตะ เพิ่มวิดเจ็ต
 4. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนหรือเพียงแค่แตะหน้าจอโฮมของคุณ

 

วิธีเพิ่มวิดเจ็ตในมุมมองวันนี้บน iPad

หน้าจอ iPad แสดงมุมมองวันนี้พร้อมวิดเจ็ต

 1. ปัดนิ้วของคุณไปทางขวาบนหน้าจอโฮมของคุณจนกว่าคุณจะเห็นมุมมองวันนี้
 2. แตะพื้นที่ว่างในมุมมองวันนี้ค้างไว้ จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม  เมื่อปุ่มปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบน
 3. เลือกวิดเจ็ตจากรายการทางด้านซ้าย
 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนวิดเจ็ตเพื่อเลือกขนาด จากนั้นแตะ เพิ่มวิดเจ็ต
 5. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนหรือเพียงแค่แตะหน้าจอโฮมของคุณ

คุณยังสามารถลากวิดเจ็ตจากหน้าจอโฮมลงในมุมมองวันนี้ได้อีกด้วย หากต้องการดูวิดเจ็ตในมุมมองวันนี้ ให้ปัดไปทางขวาบนหน้าจอล็อคหรือบนหน้าแรกของหน้าจอโฮม

 

ใช้วิดเจ็ตจากแอปอื่นๆ

แอปของผู้ให้บริการรายอื่นหลายๆ แอปก็มีวิดเจ็ตเช่นกัน วิดเจ็ตที่ได้รับการอัปเดตสำหรับ iPadOS 14 ขึ้นไปจะทำงานเหมือนกับวิดเจ็ต iPad ที่มาพร้อมกับเครื่อง

หากยังไม่ได้อัปเดตแอป คุณก็ยังสามารถใช้วิดเจ็ตของแอปนั้นได้ แต่จะมีลักษณะการทำงานแตกต่างออกไป วิธีการใช้วิดเจ็ตที่ยังไม่ได้รับการอัปเดต มีดังนี้

 1. ปัดไปทางขวาจนสุดบนหน้าจอโฮมของคุณเพื่อแสดงมุมมองวันนี้
 2. แตะพื้นที่ว่างในมุมมองวันนี้ค้างไว้จนกว่าวิดเจ็ตจะสั่น
 3. เลื่อนไปที่ด้านล่างของมุมมองวันนี้ จากนั้นแตะกำหนดเอง
 4. แตะปุ่มเพิ่ม  ถัดจากวิดเจ็ตแอพแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม
 5. แตะเสร็จสิ้น วิดเจ็ตที่คุณเลือกจะปรากฏในส่วนที่อยู่ทางด้านล่างของมุมมองวันนี้

แก้ไขวิดเจ็ตของคุณ

บางวิดเจ็ตจะอนุญาตให้คุณปรับแต่งคอนเทนต์ของวิดเจ็ตได้ วิธีการมีดังนี้

 1. แตะวิดเจ็ตค้างไว้เพื่อเปิดเมนูการทำงานด่วน
 2. แตะแก้ไขวิดเจ็ต 
 3. ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะด้านนอกของวิดเจ็ต

หน้าจอ iPad แสดงตัวเลือกวิดเจ็ตเตือนความจำ

คุณยังสามารถจัดเรียงวิดเจ็ตของคุณใหม่ได้อีกด้วย แตะวิดเจ็ตค้างไว้จนกว่าวิดเจ็ตจะสั่น จากนั้นย้ายวิดเจ็ตไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ขณะที่คุณย้ายวิดเจ็ต แอปและวิดเจ็ตอื่นๆ บนหน้าจอโฮมของคุณจะจัดเรียงใหม่เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับวิดเจ็ตนั้น

หากต้องการลบวิดเจ็ต ให้แตะวิดเจ็ตค้างไว้แล้วแตะเอาวิดเจ็ตออก แตะเอาออกเพื่อยืนยัน

ใช้สแต็ควิดเจ็ต

หน้าจอ iPad แสดงสแต็ควิดเจ็ตที่เลื่อนผ่านไปตามวิดเจ็ต

สแต็ควิดเจ็ตจะรวมวิดเจ็ตหลายรายการไว้ในที่เดียว คุณสามารถเลื่อนขึ้นลงเพื่อดูวิดเจ็ตต่างๆ ในสแต็ค หรือคุณสามารถเปิดสลับอัตโนมัติเพื่ออนุญาตให้ iPadOS แสดงวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นแอปปฏิทินในระหว่างวันเพื่อแสดงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงและแอปแผนที่ในตอนเย็นเพื่อแสดงเวลาการเดินทางของคุณ

สร้างสแต็ควิดเจ็ตของคุณเอง

คุณสามารถสร้างสแต็คโดยใช้วิดเจ็ตที่คุณเลือก แล้วปรับแต่งวิธีการทำงานได้ดังนี้

 1. แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณหรือในมุมมองวันนี้ค้างไว้จนกว่าแอปและวิดเจ็ตจะสั่น
 2. ลากวิดเจ็ตไปทับวิดเจ็ตอื่นที่มีขนาดเท่ากัน 
 3. ลากวิดเจ็ตอื่นๆ ที่มีขนาดเท่ากันไปทับสแต็คเพื่อเพิ่มวิดเจ็ตเหล่านั้น คุณสามารถสแต็ควิดเจ็ตได้สูงสุด 10 รายการ
 4. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนหรือเพียงแค่แตะหน้าจอโฮมของคุณ

ใช้สแต็คอัจฉริยะ

สแต็คอัจฉริยะคือคอลเลกชั่นของวิดเจ็ตที่เลือกโดยอัตโนมัติซึ่งจะแสดงข้อมูลตามปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง กิจกรรม หรือเวลาของคุณ วิดเจ็ตในสแต็คอัจฉริยะจะหมุนเวียนตลอดทั้งวันเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

วิธีเพิ่มสแต็คอัจฉริยะที่แนะนำมีดังนี้

 1. แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอโฮมค้างไว้ จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม เมื่อปุ่มปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบน
 2. เลือกสแต็คอัจฉริยะในรายการทางด้านซ้าย
 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนสแต็คอัจฉริยะเพื่อเลือกขนาด จากนั้นแตะเพิ่มวิดเจ็ต
 4. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนหรือเพียงแค่แตะหน้าจอโฮมของคุณ

วิธีแก้ไขสแต็ควิดเจ็ต

 1. แตะสแต็ควิดเจ็ตค้างไว้
 2. แตะแก้ไขสแต็ค จากที่นี่คุณสามารถเรียงลำดับวิดเจ็ตในสแต็คใหม่ได้โดยลากวิดเจ็ตขึ้นหรือลง นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
  • เปิดสลับอัตโนมัติหากคุณต้องการให้ iPadOS แสดงวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องจากสแต็คของคุณตลอดทั้งวัน  
  • เปิดคำแนะนำวิดเจ็ตเพื่ออนุญาตให้ iPadOS เพิ่มวิดเจ็ตที่คุณอาจใช้ประโยชน์ได้ 
  • แตะปุ่มลบ บนวิดเจ็ตเพื่อลบวิดเจ็ตออกจากสแต็ค
 3. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนหรือเพียงแค่แตะหน้าจอโฮมของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: