ใช้ที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวใน iOS 14, iPadOS 14 และ watchOS 7

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณมากขึ้นไปอีก iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch ของคุณสามารถใช้ที่อยู่ MAC ที่แตกต่างกันสำหรับเครือข่าย Wi-Fi แต่ละเครือข่ายได้

หากอุปกรณ์ต้องการสื่อสารกับเครือข่าย Wi-Fi อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องระบุตัวตนกับเครือข่ายโดยใช้ที่อยู่เครือข่ายที่ไม่ซ้ำกันที่เรียกว่าที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง (Media Access Control หรือ MAC) หากอุปกรณ์ใช้ที่อยู่ Wi-Fi MAC เดิมเป็นประจำในทุกเครือข่าย ผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้สังเกตการณ์เครือข่ายอื่นๆ จะเชื่อมโยงที่อยู่ดังกล่าวเข้ากับกิจกรรมเครือข่ายและตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์นั้นได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามหรือรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ได้ โดยวิธีนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่องบนเครือข่าย Wi-Fi ทั้งหมด

เพื่อลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวนี้ iOS 14, iPadOS 14 และ watchOS 7 จะใช้ที่อยู่ MAC ที่แตกต่างกันสำหรับเครือข่าย Wi-Fi แต่ละเครือข่าย ที่อยู่ MAC แบบคงที่และไม่ซ้ำใครนี้จะเป็นที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวของอุปกรณ์คุณเฉพาะในเครือข่ายนั้น

เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ด้วยที่อยู่ส่วนตัว

การใช้ที่อยู่ Wi-Fi ส่วนตัวจะไม่ส่งผลต่อวิธีการเข้าร่วมหรือใช้เครือข่าย Wi-Fi ส่วนใหญ่ เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตามปกติ

 • หากเราเตอร์ Wi-Fi ได้รับการกำหนดค่าให้แจ้งเตือนเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่เข้าร่วมเครือข่าย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เข้าร่วมโดยใช้ที่อยู่ส่วนตัวเป็นครั้งแรก
 • หากเครือข่ายไม่สามารถใช้ที่อยู่ส่วนตัวเพื่อมอบสิทธิ์ในการควบคุมให้กับผู้ปกครองหรือระบุว่าอุปกรณ์ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม คุณสามารถหยุดใช้ที่อยู่ส่วนตัวกับเครือข่ายนั้นได้
 • บางเครือข่ายอาจอนุญาตให้คุณเข้าร่วมโดยใช้ที่อยู่ส่วนตัวแต่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่หากกรณีนี้เกิดขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะหยุดใช้ที่อยู่ส่วนตัวกับเครือข่ายนั้นได้

เปิดหรือปิดที่อยู่ส่วนตัวสำหรับเครือข่าย

คุณสามารถหยุดใช้ที่อยู่ส่วนตัวหรือกลับมาใช้ที่อยู่ส่วนตัวอีกครั้งกับเครือข่ายใดก็ได้ เพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น ให้เปิดการตั้งค่านี้กับทุกเครือข่ายที่รองรับ

iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพการตั้งค่า แล้วแตะ Wi-Fi
 2. แตะปุ่มข้อมูล  ถัดจากเครือข่าย
 3. แตะที่อยู่ส่วนตัว หากอุปกรณ์ของคุณเข้าร่วมเครือข่ายโดยไม่ได้ใช้ที่อยู่ส่วนตัว ระบบจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่ออธิบายเหตุผล

Apple Watch

 1. เปิดแอพการตั้งค่า แล้วแตะ Wi-Fi
 2. แตะชื่อของเครือข่ายที่คุณเข้าร่วม หากคุณยังไม่ได้เข้าร่วมเครือข่าย ให้ปัดซ้ายบนชื่อของเครือข่ายดังกล่าวแล้วแตะเพิ่มเติม 
  ปุ่มเพิ่มเติมในการตั้งค่า Wi-Fi
 3. แตะที่อยู่ส่วนตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: