ใช้ที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวบน iPhone, iPad, iPod touch และ Apple Watch

อุปกรณ์ของคุณจะใช้ที่อยู่ MAC ที่แตกต่างกันสำหรับเครือข่าย Wi-Fi แต่ละเครือข่ายในการปรับปรุงความเป็นส่วนตัว


เกี่ยวกับที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัว

หากอุปกรณ์ต้องการสื่อสารกับเครือข่าย Wi-Fi อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องระบุตัวตนกับเครือข่ายโดยใช้ที่อยู่เครือข่ายที่ไม่ซ้ำกันที่เรียกว่าที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง (Media Access Control หรือ MAC) หากอุปกรณ์ใช้ที่อยู่ Wi-Fi MAC เดิมเป็นประจำในทุกเครือข่าย ผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้สังเกตการณ์เครือข่ายอื่นๆ จะเชื่อมโยงที่อยู่ดังกล่าวเข้ากับกิจกรรมเครือข่ายและตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์นั้นได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามหรือรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ได้ โดยวิธีนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่องบนเครือข่าย Wi-Fi ทั้งหมด

ตั้งแต่ iOS 14, iPadOS 14 และ watchOS 7 เป็นต้นไป อุปกรณ์ของคุณจะปรับปรุงความเป็นส่วนตัวด้วยการใช้ที่อยู่ MAC ที่แตกต่างกันสำหรับเครือข่าย Wi-Fi แต่ละเครือข่าย ที่อยู่ MAC ที่ไม่ซ้ำกันนี้จะเป็นที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะใช้เฉพาะสำหรับเครือข่ายนั้นเท่านั้น

ในบางกรณี อุปกรณ์ของคุณจะเปลี่ยนที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวดังนี้

 • หากคุณลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด หรือ รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายบนอุปกรณ์ อุปกรณ์ของคุณจะใช้ที่อยู่แบบส่วนตัวอื่นในครั้งต่อไปที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น
 • ตั้งแต่ iOS 15, iPadOS 15 และ watchOS 8 เป็นต้นไป หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เข้าร่วมเครือข่ายภายใน 6 สัปดาห์ อุปกรณ์จะใช้ที่อยู่แบบส่วนตัวอื่นในครั้งต่อไปที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น และหากคุณทำให้อุปกรณ์ลบเครือข่าย อุปกรณ์จะลบที่อยู่แบบส่วนตัวที่ใช้กับเครือข่ายนั้นด้วย เว้นแต่จะผ่านไปไม่ถึง 2 สัปดาห์นับจากครั้งสุดท้ายที่ลบเครือข่ายนั้น

เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ด้วยที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัว

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ตามปกติ ที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวจะไม่ส่งผลต่อวิธีการเข้าร่วมหรือใช้เครือข่าย Wi-Fi ส่วนใหญ่

หากเครือข่ายไม่อนุญาตให้อุปกรณ์ของคุณเข้าร่วม หรือไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมหลังจากเข้าร่วม คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปิดที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวสำหรับเครือข่ายนั้น

 


ปิดหรือเปิดคุณสมบัตินี้สำหรับเครือข่าย

อุปกรณ์ของคุณใช้ที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น ให้เปิดการตั้งค่านี้กับทุกเครือข่ายที่รองรับ

iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แล้วแตะ Wi-Fi
 2. แตะปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม  ที่อยู่ถัดจากเครือข่าย
 3. แตะเพื่อเปิดหรือปิดที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัว หากอุปกรณ์ของคุณเข้าร่วมเครือข่ายโดยไม่ได้ใช้ที่อยู่ส่วนตัว ระบบจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่ออธิบายเหตุผล
  บน iPhone ให้เปิดหรือปิดที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวในแอปการตั้งค่า

Apple Watch

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แล้วแตะ Wi-Fi
 2. แตะชื่อของเครือข่ายที่คุณเข้าร่วม หากคุณยังไม่ได้เข้าร่วมเครือข่าย ให้ปัดซ้ายบนชื่อของเครือข่าย แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติม
  บน Apple Watch ให้เปิดการตั้งค่า Wi-Fi
 3. แตะเพื่อเปิดหรือปิดที่อยู่แบบส่วนตัว 
  บน Apple Watch ให้เปิดหรือปิดที่อยู่แบบส่วนตัว

 


สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย

หากคุณจัดการเราเตอร์ Wi-Fi ที่กำหนดค่าให้แจ้งเตือนเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่เข้าร่วมเครือข่าย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เข้าร่วมโดยใช้ที่อยู่แบบส่วนตัวเป็นครั้งแรก

ธุรกิจและองค์กรอื่นๆ อาจต้องอัปเดตการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi เพื่อทำงานกับที่อยู่แบบส่วนตัว หรือพวกเขาสามารถใช้โปรไฟล์เครือข่ายที่กำหนดโดย MDM เพื่อปิดที่อยู่แบบส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนที่เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ Wi-Fi แบบส่วนตัวและเครือข่ายองค์กร

 


การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: