เปลี่ยนพื้นหลังของคลิปใน iMovie

ใน iMovie บน iPhone, iPad, หรือ Mac คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียวเพื่อเปลี่ยนพื้นหลังของวิดีโอได้

ด้วยเอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียวใน iMovie คุณสามารถวางซ้อนคลิปวิดีโอเหนือคลิปวิดีโอ รูปถ่าย หรือรูปภาพอื่นๆ ที่เป็นพื้นหลัง ก่อนอื่น ให้บันทึกคนหรือวัตถุของคุณหน้าฉากสีเขียวหรือสีน้ำเงิน จากนั้นเพิ่มคลิปนั้นไว้ด้านบนคลิปที่เป็นพื้นหลังในไทม์ไลน์ใน iMovie แล้วใช้เอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียวใน iMovie เพื่อให้คลิปที่เป็นพื้นหลังแสดงอยู่หลังคนหรือวัตถุของคุณ 

บันทึกวิดีโอหน้าฉากสีเขียวหรือสีน้ำเงิน

บันทึกวิดีโอด้วย iPhone, iPad, iPod touch หรือกล้องอื่นหน้าฉากสีเขียวหรือสีน้ำเงิน หากวัตถุหรือคนในวิดีโอของคุณเป็นสีเขียวหรือใส่เสื้อผ้าสีเขียว ให้บันทึกวิดีโอหน้าพื้นหลังสีน้ำเงิน หากคนในวิดีโอของคุณใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงิน ให้บันทึกวิดีโอหน้าพื้นหลังสีเขียว


ใช้เอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียวใน iMovie บน iPhone หรือ iPad

 1. ขณะที่โปรเจ็กต์ของคุณเปิดอยู่ ให้เพิ่มคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งที่เป็นพื้นหลังไปยังไทม์ไลน์
 2. เลือนไทม์ไลน์เพื่อให้ตัวชี้ตำแหน่ง (เส้นแนวตั้งสีขาว) ปรากฏขึ้นบนคลิปที่เป็นพื้นหลัง
 3. แตะปุ่มเพิ่มสื่อ  แตะหมวดหมู่จากรายการ แล้วแตะคลิปหน้าจอสีเขียวเพื่อเลือก
 4. แตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะหน้าจอสีเขียว/สีน้ำเงิน คลิปหน้าจอสีเขียวจะได้รับการเพิ่มไปยังไทม์ไลน์เหนือคลิปที่เป็นพื้นหลัง
 5. ในหน้าต่างแสดง ให้แตะ "อัตโนมัติ" เพื่อลบสีเขียวหรือสีน้ำเงินออกจากคลิป หรือแตะสีในคลิปในหน้าต่างแสดงเพื่อลบสีนั้นออก
 6. ตัดต่อและย้ายคลิปวิดีโอที่เป็นพื้นหลังให้ตรงกับความยาวของคลิปหน้าจอสีเขียวของคุณ เนื่องจากคลิปเชื่อมต่อกัน สองคลิปจะย้ายไปด้วยกันเมื่อคุณจัดเรียงคลิปในไทม์ไลน์ใหม่

ปรับเอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียวบน iPhone หรือ iPad

หลังจากที่คุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียว คุณสามารถทำการปรับได้ แตะคลิกหน้าจอสีเขียวที่คุณต้องการปรับในไทม์ไลน์ แล้วใช้ตัวควบคุมหน้าจอสีเขียวเพื่อทำการปรับ ดังนี้

 • หากต้องการเปลี่ยนปริมาณสีเขียวหรือสีน้ำเงินที่นำออกจากคลิปหน้าจอสีเขียว ให้แตะปุ่มปรับ แล้วลากแถวเลื่อนความแรงไปทางซ้ายหรือขวา
 • หากต้องการครอบตัดคลิปหน้าจอสีเขียว ให้แตะปุ่มครอบ แล้วลากที่มุม


ใช้เอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียวใน iMovie บน Mac

 1. ขณะที่โปรเจ็กต์ของคุณเปิดอยู่ ให้เพิ่มคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งที่เป็นพื้นหลังไปยังไทม์ไลน์
 2. เพิ่มคลิปหน้าจอสีเขียวไว้ด้านบนคลิปที่เป็นพื้นหลังในไทม์ไลน์ 
 3. ตัดต่อและย้ายคลิปวิดีโอที่เป็นพื้นหลังให้ตรงกับความยาวของคลิปหน้าจอสีเขียวของคุณ เนื่องจากคลิปเชื่อมต่อกัน สองคลิปจะย้ายไปด้วยกันเมื่อคุณจัดเรียงคลิปในไทม์ไลน์ใหม่
 4. หากตัวควบคุมการวางซ้อนวิดีโอไม่แสดงขึ้น ให้คลิกปุ่มการตั้งการวางซ้อนวิดีโอ  เหนือหน้าต่างแสดง จากนั้นเลือกหน้าจอสีเขียว/สีน้ำเงินจากเมนูป๊อปอัพ
  ในหน้าต่างแสดง iMovie จะนำสีเขียวหรือสีน้ำเงินออกจากคลิปหน้าจอสีเขียวเพื่อเผยให้เห็นถึงคลิปที่เป็นพื้นหลังอยู่เบื้องหลังคนหรือวัตถุของคุณ เนื่องจากคลิปเชื่อมต่อกัน สองคลิปจะย้ายไปด้วยกันเมื่อคุณจัดเรียงคลิปในไทม์ไลน์ใหม่

สีที่ iMovie นำออกจะอิงตามสีที่เด่นชัดในกรอบที่ตำแหน่งของตัวชี้ตำแหน่งเมื่อคุณเลือกหน้าจอสีเขียว/สีน้ำเงินจากเมนูป๊อปอัพ หากกรอบด้านล่างตัวชี้ตำแหน่งไม่ได้แสดงถึงส่วนที่เหลือของคลิป ให้จัดตำแหน่งตัวชี้ตำแหน่งและใช้เอฟเฟ็กต์นั้นอีกครั้ง

ปรับเอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียวบน Mac

หลังจากที่คุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียว คุณสามารถทำการปรับได้ เลือกคลิปหน้าจอสีเขียวในไทม์ไลน์ คลิกปุ่มการตั้งการวางซ้อนวิดีโอ แล้วใช้ตัวควบคุมหน้าจอสีเขียวเพื่อทำการปรับ

 • หากต้องการปรับการเปลี่ยนระหว่างคลิปหน้าจอสีเขียว ให้ลากตัวควบคุมความนุ่มนวล
 • หากต้องการแยกพื้นที่ของคลิปหน้าจอสีเขียว ให้คลิกปุ่มครอบตัด จากนั้นลากมุมของกรอบในหน้าต่างแสดง
 • หากต้องการครอบส่วนของคลิปหน้าจอสีเขียว ให้คลิกปุ่มล้างข้อมูล จากนั้นลากข้ามคลิปในในหน้าต่างแสดง
วันที่เผยแพร่: