เพิ่มเพลง เอฟเฟ็กต์เสียง และเสียงพากย์ทับใน iMovie

เพิ่มเพลง เอฟเฟ็กต์เสียง และคำบรรยายเสียงพากย์ทับให้กับโปรเจ็กต์ iMovie บน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac

คุณสามารถเพิ่มเสียงให้กับโปรเจ็กต์ iMovie ของคุณ โดยเพิ่มหรือแทนที่เสียงที่บันทึกมาพร้อมกับคลิปวิดีโอของคุณเพื่อสร้างวิดีโอที่สนุกและเป็นมืออาชีพ

เพิ่มเสียงให้กับโปรเจ็กต์ iMovie บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถเพิ่มไฟล์เสียงหลากหลายรูปแบบลงในโปรเจ็กต์ iMovie ของคุณดังนี้

 • เพลงเสียงประกอบในตัวและเอฟเฟ็กต์เสียงที่มาพร้อมกับ iMovie 
 • เพลงที่คุณดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณในแอพเพลง
 • เพลงของคุณที่สร้างขึ้นในแอพ เช่น GarageBand หรือเอฟเฟ็กต์เสียงแบบกำหนดเองที่จัดเก็บใน iCloud Drive บนอุปกรณ์ของคุณหรือในที่อื่น

และถ้าคุณต้องการเพิ่มคำบรรยายเสียงพากย์ทับ ให้บันทึกลงในไทม์ไลน์ของโปรเจ็กต์ iMovie ของคุณโดยตรง

เพิ่มเพลงลงใน iMovie บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ขณะที่เปิดโปรเจ็กต์อยู่ในไทม์ไลน์ ให้แตะปุ่มเพิ่มสื่อ  
 2. แตะเสียง จากนั้นแตะตัวเลือก:
  • หากต้องการเรียกดูเสียงประกอบในตัว ให้แตะเสียงประกอบ
  • หากต้องการเรียกดูเพลงที่คุณดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณในแอพเพลง ให้แตะเพลงของฉัน*
  • หากต้องการเรียกดูเพลงที่จัดเก็บไว้ใน iCloud Drive หรือตำแหน่งอื่น ให้แตะเพลงของฉัน แล้วแตะไฟล์
 3. แตะเพลงเพื่อฟังตัวอย่าง คุณอาจได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลดเพลงมายังอุปกรณ์ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถฟังตัวอย่างได้
 4. หากต้องการเพิ่มเพลงในโปรเจ็กต์ของคุณ ให้แตะปุ่มเครื่องหมายบวก ถัดจากเพลง เพลงจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของไทม์ไลน์โปรเจ็กต์ โดยเริ่มที่จุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเพลง เพลงจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับความยาวของโปรเจ็กต์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความยาวของเพลงเช่นเดียวกับคลิปอื่นๆ และคุณยังสามารถใช้หลายเพลงในหนึ่งโปรเจ็กต์ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปลี่ยนอารมณ์ของเพลงในช่วงต่างๆ ของโปรเจ็กต์ของคุณ คุณสามารถทำให้เพลงแรกในไทม์ไลน์สั้นลง จากนั้นวางอีกเพลงหลังจากเพลงแรก

หากคุณเพิ่มเพลงหรือไฟล์เสียงอื่นๆ ที่มีความยาวน้อยกว่า 1 นาที เพลงจะทำงานเหมือนกับเอฟเฟ็กต์เสียงในโปรเจ็กต์

เพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงใน iMovie บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ด้วยเอฟเฟ็กต์เสียง เมื่อคุณย้ายคลิปวิดีโอ เอฟเฟ็กต์เสียงด้านล่างจะย้ายไปพร้อมกับคลิปวิดีโอด้วย ซึ่งแตกต่างจากเพลงที่ไม่จะอ้างอิงกับคลิปวิดีโอ

 1. ขณะที่เปิดโปรเจ็กต์อยู่ ให้เลื่อนไทม์ไลน์เพื่อให้ตัวปุ่มเพลย์ (เส้นแนวตั้งสีขาว) ปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียง 
 2. แตะปุ่มเพิ่มสื่อ แล้วแตะเสียง จากนั้นแตะตัวเลือก
  • แตะเอฟเฟ็กต์เสียงเพื่อเรียกดูเอฟเฟ็กต์เสียงในตัว
  • แตะเพลงของฉันเพื่อเข้าถึงเอฟเฟ็กต์เสียงในคลังเพลงของคุณ
  • แตะไฟล์เพื่อเข้าถึงเพลงที่จัดเก็บไว้ใน iCloud Drive หรือตำแหน่งอื่นๆ
 3. แตะเอฟเฟ็กต์เสียงเพื่อฟังตัวอย่าง 
 4. หากต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงในโปรเจ็กต์ของคุณ ให้แตะปุ่มเครื่องหมายบวกของเอฟเฟ็กต์

บันทึกเสียงพากย์ทับใน iMovie บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ขณะที่เปิดโปรเจ็กต์อยู่ ให้เลื่อนไทม์ไลน์เพื่อให้ตัวปุ่มเพลย์ (เส้นแนวตั้งสีขาว) ปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเสียงพากย์ทับของคุณ
 2. แตะปุ่มเสียงพากย์ทับ แล้วแตะบันทึก การบันทึกจะเริ่มต้นหลังจากนับถอยหลังสามวินาที
 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะหยุด แล้วแตะหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้
  • หากต้องการฟังการบันทึก ให้แตะลองฟัง
  • หากต้องการเก็บการบันทึกและเพิ่มลงในโปรเจ็กต์ของคุณ ให้แตะยอมรับ
  • หากต้องการบันทึกใหม่ ให้แตะอัดซ้ำ
  • หากต้องการลบการบันทึกและปิดการควบคุมการบันทึก ให้แตะยกเลิก

หากคุณต้องการใช้การบันทึกเสียงพากย์ทับซ้ำหรือเรียกดูการบันทึกอื่นๆ ที่คุณทำใน iMovie ให้แตะปุ่มเพิ่มสื่อ จากนั้นแตะเสียง แตะเพลงของฉัน แล้วแตะรายการอัดเสียง

ปรับระดับเสียงของคลิปใน iMovie บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หลังจากที่คุณเพิ่มเสียงลงในโปรเจ็กต์ iMovie ของคุณ คุณสามารถปรับระดับเสียงของคลิปเสียงเพื่อให้ได้เสียงมิกซ์เสียงที่ถูกต้องตามต้องการ คุณยังสามารถปรับระดับเสียงของคลิปวิดีโอที่บันทึกด้วยเสียงได้ด้วย

ในการปรับระดับเสียงของเสียงหรือคลิปวิดีโอ ให้แตะที่คลิปในไทม์ไลน์ แล้วแตะปุ่มระดับเสียง ที่ด้านล่างของหน้าต่าง จากนั้นปรับแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง เมื่อคุณลดระดับเสียงของคลิปลงจนสุด ไอคอนปิดเสียง จะปรากฏบนคลิปในไทม์ไลน์

คุณยังสามารถทำการปรับแต่งอื่นๆ ได้ เช่น ค่อยๆ ลดระดับเสียงของคลิปหรือเปลี่ยนความเร็ว ดูวิธีสำหรับ iPhone และ iPod touch หรือดูวิธีสำหรับ iPad


เพิ่มเสียงไปยังโปรเจ็กต์ iMovie สำหรับ Mac

ใน iMovie สำหรับ Mac คุณสามารถลากไฟล์เสียงลงในไทม์ไลน์ของคุณได้จาก Finder คุณยังสามารถใช้เพลงหรือไฟล์เสียงอื่นๆ จากคลังเพลงของคุณและตำแหน่งอื่นๆ โดยใช้หน้าต่างเลือกสื่อภายใน iMovie และถ้าคุณต้องการเพิ่มคำบรรยายเสียงพากย์ทับ ให้บันทึกลงในไทม์ไลน์ของโปรเจ็กต์ iMovie ของคุณโดยตรง

ลากไฟล์เสียงไปยังไทม์ไลน์ของโปรเจ็กต์ iMovie บน Mac

คุณสามารถลากไฟล์เสียงเช่นไฟล์. mp4, .mp3, .wav และ. aif จาก Finder และเดสก์ท็อปลงในไทม์ไลน์ของโปรเจ็กต์ iMovie ของคุณโดยตรง ไฟล์เสียงที่ลากเข้ามาในไทม์ไลน์จะทำงานแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่คุณลากไฟล์มา

 • หากคุณต้องการให้ไฟล์เสียงอยู่กับคลิปวิดีโอเฉพาะ แม้ว่าคุณจะย้ายคลิปวิดีโอก็ตาม ให้ลากไฟล์เสียงที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอเพื่อให้แถบที่เชื่อมต่อกับคลิปปรากฏขึ้น ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงหรือเสียงพากย์ทับที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับคลิปวิดีโอเฉพาะในโปรเจ็กต์ของคุณ ไม่ว่าคลิปจะอยู่ที่ไหนในไทม์ไลน์
 • หากคุณลากไฟล์เสียงไปยังเพลงได้ถูกต้อง ซึ่งระบุด้วยไอคอนโน้ตดนตรี ในไทม์ไลน์ คลิปเสียงจะไม่ย้ายไปด้วย หากคุณย้ายคลิปวิดีโอใดๆ ในไทม์ไลน์ ใช้วิธีนี้เพื่อเพิ่มเพลงประกอบหรือเพลงชุดธีมที่จะเล่นตลอดทั้งโปรเจ็กต์

เพิ่มเพลงและเอฟเฟ็กต์เสียงโดยใช้หน้าต่างเลือก iMovie บน Mac

คุณสามารถเรียกดูและเพิ่มคอนเทนต์จากคลังเพลงและเอฟเฟ็กต์เสียงในตัวจากภายใน iMovie 

 1. ขณะที่เปิดโปรเจ็กต์อยู่ ให้คลิกเสียงที่ด้านบนของหน้าต่าง จากนั้นเลือกตัวเลือก
  • หากต้องการเข้าถึงคลังเพลงของคุณ ให้คลิกเพลง (หรือ iTunes หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า) ในรายการคลัง จากนั้นเรียกดูรายการเลือก*
  • หากต้องการเข้าถึงเอฟเฟ็กต์เสียงในตัว เช่น เสียงฝีเท้าหรือฝนตก ให้คลิกเอฟเฟ็กต์เสียงในรายการคลัง
 2. หากต้องการฟังตัวอย่างเพลงหรือเอฟเฟ็กต์เสียงก่อนที่จะเพิ่มลงในไทม์ไลน์ ให้คลิกปุ่มเล่น ถัดจากแต่ละเพลงหรือเอฟเฟ็กต์เสียง คุณยังสามารถเลือกเพลงหรือเอฟเฟ็กต์เสียง คลิกรูปคลื่นที่ด้านบนของหน้าต่างเลือกสื่อ จากนั้นกด Spacebar เพื่อฟังตัวอย่าง
 3. เมื่อคุณพบเพลงหรือเอฟเฟ็กต์เสียงที่คุณต้องการ ให้ลากจากหน้าต่างเลือกสื่อไปที่ไทม์ไลน์
  • สำหรับเพลงประกอบหรือเพลงชุดธีมสำหรับภาพยนตร์ของคุณ ให้ลากเพลงนั้นไปที่เพลง
  • หากต้องการแนบเพลงหรือเอฟเฟ็กต์เสียงไปยังคลิปวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง ให้ลากไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้แถบที่เชื่อมต่อกับคลิปปรากฏขึ้น

หากคุณต้องการใช้เพลงที่คุณสร้างขึ้นใน GarageBand และเข้าถึงจากหน้าต่างเลือก iMovie ให้แชร์โปรเจ็กต์ GarageBand ของคุณกับหน้าต่างเลือกสื่อใน GarageBand 

ปรับระดับเสียงของคลิปใน iMovie บน Mac

หลังจากที่คุณเพิ่มวิดีโอและเสียงลงในภาพยนตร์ของคุณ คุณสามารถปรับระดับเสียงของคลิปและทำให้เสียงของคลิปค่อยๆ ดังขึ้นและค่อยๆ เบาลง


* หากคุณนำเข้าเพลงที่ซื้อจาก iTunes Store ลงในโปรเจ็กต์และไม่มีเสียง หรือคุณไม่สามารถนำเข้าเพลงบางเพลง อาจเป็นเพราะเป็นไฟล์เพลงที่มีการป้องกันด้วยการเข้ารหัสการจัดการลิขสิทธิ์สื่อดิจิตอล (DRM) ของ iTunes และไม่สามารถนำมาใช้ในโปรเจ็กต์ของคุณ

วันที่เผยแพร่: