แก้ไขวิดีโอใน iMovie บน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac

หลังจากที่คุณสร้างโปรเจ็กต์ iMovie ของคุณ และเพิ่มคลิปวิดีโอและรูปภาพลงในโปรเจ็กต์แล้ว คุณสามารถปรับแต่งภาพยนตร์ของคุณโดยการทำให้คลิปยาวขึ้นหรือสั้นลง เปลี่ยนลำดับของคลิป และอีกมากมาย

แก้ไขใน iMovie บน iPhone หรือ iPad

หลังจากที่คุณเพิ่มคลิปวิดีโอและรูปภาพไปยังไทม์ไลน์ของโปรเจ็กต์แล้ว คุณสามารถทำให้คลิปยาวหรือสั้นลง เปลี่ยนลำดับของคลิป หรือแบ่งคลิปออกเป็นสองคลิปแยกกันได้

ทำให้คลิปสั้นลงหรือยาวขึ้น

คุณสามารถตัดต่อคลิปวิดีโอหรือรูปภาพเพื่อให้ปรากฏในโปรเจ็กต์ของคุณในระยะเวลาที่สั้นหรือยาวกว่าเดิมได้

 1. ขณะที่โปรเจ็กต์ของคุณเปิดอยู่ ให้แตะคลิปวิดีโอหรือรูปภาพในไทม์ไลน์ ไฮไลต์สีเหลืองจะปรากฏขึ้นรอบๆ คลิปที่เลือก
 2. หากต้องการซูมเข้าที่คลิป ให้กางนิ้วออกที่กึ่งกลางของไทม์ไลน์ เมื่อคุณซูมเข้า คุณจะสามารถเห็นรายละเอียดในคลิปมากขึ้น ซึ่งทำให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น 
 3. ลากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของคลิปเพื่อทำให้คลิปสั้นลงหรือยาวขึ้น ดังนี้
  • หากต้องการทำให้คลิปยาวขึ้น ให้ลากขอบของคลิปออกห่างจากกึ่งกลางของคลิป
  • หากต้องการทำให้คลิปสั้นลง ให้ลากขอบของคลิปเข้าหากึ่งกลางของคลิป

หากคุณไม่สามารถลากขอบของคลิปได้ แสดงว่าอาจไม่มีวิดีโอเพิ่มเติมที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของคลิปนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มคลิปวิดีโอที่มีความยาว 20 วินาที คุณจะไม่สามารถทำคลิปนั้นยาวกว่า 20 วินาทีได้ นอกจากนี้ยังอาจหมายความว่าคลิปนั้นมีความยาวขั้นต่ำที่ iMovie อนุญาตซึ่งเท่ากับ 0.3 วินาที หากคุณยังคงต้องการเปลี่ยนระยะเวลาของคลิป คุณสามารถลองชะลอหรือเร่งความเร็วคลิปได้

เปลี่ยนลำดับของคลิป

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของคลิปในไทม์ไลน์เพื่อเปลี่ยนเมื่อคลิปใดคลิปหนึ่งปรากฏในภาพยนตร์ของคุณได้ ขณะที่โปรเจ็กต์ของคุณเปิดอยู่ ให้แตะคลิปวิดีโอหรือรูปภาพค้างไว้ในไทม์ไลน์จนกว่าจะเลื่อนขึ้นออกจากไทม์ไลน์ จากนั้นลากแล้วปล่อยคลิปวิดีโอหรือรูปภาพตรงที่คุณต้องการให้คลิปปรากฏในโปรเจ็กต์ของคุณ

แบ่งคลิปออกเป็นสองคลิปแยกกัน

เมื่อคุณแบ่งคลิป คุณสามารถปรับระยะเวลาของแต่ละส่วน ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก หรือเพิ่มชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนได้

 1. เลื่อนในไทม์ไลน์เพื่อจัดตำแหน่งหัวชี้ตำแหน่ง (เส้นสีขาว) ที่คุณต้องการแบ่งคลิป
 2. หากจำเป็น ให้กางนิ้วออกที่กึ่งกลางของไทม์ไลน์เพื่อซูมเข้าที่คลิป
 3. แตะที่คลิป แตะปุ่มการทำงาน  แล้วแตะแบ่ง หรือแตะที่คลิป จากนั้นปัดลงบนหัวชี้ตำแหน่งบนคลิป เหมือนกับคุณกำลังหั่นคลิปด้วยนิ้ว

iMovie จะใช้การเปลี่ยนฉาก "ไม่มี" (หรือที่เรียกว่า "ตัด") ระหว่างสองคลิปที่สร้างขึ้นใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนการเปลี่ยนฉากแบบนี้เป็น "จางซ้อนตัดกัน" หรือการเปลี่ยนฉากแบบอื่นได้


แก้ไขใน iMovie บน Mac

หลังจากที่คุณเพิ่มคลิปวิดีโอและรูปภาพไปยังไทม์ไลน์ของโปรเจ็กต์แล้ว คุณสามารถทำให้คลิปยาวหรือสั้นลง เปลี่ยนลำดับของคลิป หรือแบ่งคลิปออกเป็นสองคลิปแยกกันได้

ทำให้คลิปสั้นลงหรือยาวขึ้น

คุณสามารถตัดต่อคลิปวิดีโอหรือรูปภาพเพื่อให้ปรากฏในภาพยนตร์ของคุณในระยะเวลาที่สั้นหรือยาวกว่าเดิมได้

 1. ขณะที่โปรเจ็กต์เปิดอยู่ ให้เลื่อนไทม์ไลน์เพื่อหาคลิปที่คุณต้องการตัดต่อ
 2. หากต้องการซูมเข้าที่คลิป ให้เลือกมุมมอง > ซูมเข้า หรือกด Command–เครื่องหมายบวก (+) หรือกางนิ้วบนแทร็คแพด เมื่อคุณซูมเข้า คุณจะสามารถเห็นรายละเอียดในคลิปมากขึ้น ซึ่งทำให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น 
 3. ในไทม์ไลน์ ให้วางตัวชี้เมาส์เหนือจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของคลิปที่คุณต้องการตัดต่อจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็นเครื่องมือตัดต่อคลิป  ลูกศรจะระบุทิศทางที่คุณสามารถตัดต่อคลิปได้ ดังนี้
 • หากต้องการทำให้คลิปยาวขึ้น ให้ลากขอบของคลิปออกห่างจากกึ่งกลางของคลิป
 • หากต้องการทำให้คลิปสั้นลง ให้ลากขอบของคลิปเข้าหากึ่งกลางของคลิป

หากคุณไม่สามารถลากขอบของคลิปได้ แสดงว่าอาจไม่มีวิดีโอเพิ่มเติมที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของคลิปนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มคลิปวิดีโอที่มีความยาว 20 วินาที คุณจะไม่สามารถทำคลิปนั้นยาวกว่า 20 วินาทีได้ นอกจากนี้ยังอาจหมายความว่าคลิปนั้นมีความยาวขั้นต่ำที่ iMovie อนุญาตซึ่งเท่ากับ 0.1 วินาที หากคุณยังคงต้องการเปลี่ยนระยะเวลาของคลิป ให้ลองชะลอหรือเร่งความเร็วคลิป

เพิ่มหรือลบเฟรมด้วยตัวตัดต่อคลิป

เพื่อการแก้ไขที่แม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ตัวตัดต่อคลิปเพื่อเพิ่มหรือลบแต่ละเฟรมออกจากคลิปวิดีโอ คุณยังสามารถดูจำนวนคลิปที่ใช้ในภาพยนตร์ของคุณได้ด้วย

 1. ในไทม์ไลน์ ให้เลือกคลิปที่คุณต้องการตัดต่อ
 2. เลือกหน้าต่าง > แสดงหน้าต่างตัดต่อคลิป คลิปที่เลือกจะปรากฏขึ้นในตัวตัดต่อคลิปเหนือไทม์ไลน์ ส่วนของคลิปที่มองเห็นได้ในภาพยนตร์ของคุณจะปรากฏระหว่างเส้นสีขาวสองเส้น และส่วนของคลิปที่ไม่ปรากฏในภาพยนตร์ของคุณจะจางและอยู่นอกเส้นสีขาว
 3. วางตัวชี้เมาส์เหนือจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของคลิปจนกระทั่งเครื่องมือตัดต่อคลิป  จะปรากฏขึ้น จากนั้นทำให้คลิปยาวขึ้นหรือสั้นลง ดังนี้
  • หากต้องการทำให้คลิปยาวขึ้นด้วยการเพิ่มเฟรม ให้ลากออกจากกึ่งกลางของคลิป
  • หากต้องการทำให้คลิปสั้นลงโดยการลบเฟรม ให้ลากเข้าหากึ่งกลางของคลิป

คุณสามารถใช้ส่วนต่างๆ ของคลิปเดียวกันขณะที่คงความยาวของคลิปในโปรเจ็กต์ไว้เช่นเดิมได้ โดยทำดังนี้

 1. ในตัวตัดต่อคลิป ให้วางตัวชี้เมาส์เหนือคลิปจนกระทั่งเครื่องมือตัดต่อคลิป  จะปรากฏขึ้น
 2. ลากส่วนที่เลือกของคลิปไปทางซ้ายหรือขวา
 3. หากต้องการปิดตัวตัดต่อคลิป ให้กด Return

เปลี่ยนลำดับของคลิป

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของคลิปในไทม์ไลน์เพื่อเปลี่ยนเมื่อคลิปใดคลิปหนึ่งปรากฏในภาพยนตร์ของคุณได้ เมื่อโปรเจ็กต์ของคุณเปิดอยู่ ให้คลิกที่คลิปวิดีโอหรือรูปภาพในไทม์ไลน์ จากนั้นลากคลิปไปทางซ้ายหรือขวา โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการให้คลิปปรากฏในภาพยนตร์ของคุณ ดังนี้

 • หากคุณต้องการให้คลิปปรากฏก่อนหน้านี้ ให้ลากคลิปวิดีโอไปทางซ้ายแล้วปล่อย 
 • หากคุณต้องการให้คลิปปรากฏหลังจากนี้ ให้ลากคลิปวิดีโอไปทางขวาแล้วปล่อย

คุณยังสามารถย้ายหลายคลิปในคราวเดียวได้โดยทำดังนี้

 1. กดปุ่ม Command ค้างไว้ขณะที่คลิกแต่ละคลิปที่คุณต้องการเลือก ลากสี่เหลี่ยมการเลือกไว้รอบๆ คลิปนั้น หรือกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกแต่ละคลิป
 2. ลากคลิปไปยังตำแหน่งใหม่ในไทม์ไลน์

แบ่งคลิปออกเป็นสองคลิปแยกกัน

เมื่อคุณแบ่งคลิป คุณสามารถปรับระยะเวลาของแต่ละส่วน ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก หรือเพิ่มชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนได้

 1. เลื่อนในไทม์ไลน์เพื่อจัดตำแหน่งหัวชี้ตำแหน่ง (เส้นสีขาว) ที่คุณต้องการแบ่งคลิป
 2. หากจำเป็น ให้เลือกมุมมอง > ซูมเข้า หรือกด Command–เครื่องหมายบวก (+) เพื่อซูมเข้าที่คลิป
 3. หากต้องการแบ่งคลิป ให้เลือกแก้ไข > แบ่งคลิป หรือกด Command–B

หลังจากคุณแบ่งคลิป ให้เพิ่มการเปลี่ยนฉาก เช่น จางซ้อนตัดกันระหว่างคลิป


วันที่เผยแพร่: