เกี่ยวกับ Apple ID ที่จัดการสำหรับธุรกิจ

ดูวิธีใช้ Apple ID ที่มีการจัดการที่บริษัทมอบหมายให้คุณ

บทความนี้เป็นบทความสำหรับผู้ใช้ที่มี Apple ID ที่มีการจัดการ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ IT โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและใช้ Apple ID ที่มีการจัดการด้วย Apple Business Manager

บริษัทของคุณสามารถสร้าง Apple ID ที่มีการจัดการเพื่อให้พนักงานใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ Apple ID ที่มีการจัดการใช้สำหรับบริษัทของคุณโดยเฉพาะ และแยกออกจาก Apple ID ที่คุณสามารถสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเอง คุณสามารถเชื่อมโยง Apple ID ที่มีการจัดการของคุณกับที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับ Apple ID ส่วนบุคคลของคุณ ผู้ดูแลระบบ IT จะเป็นผู้จัดการบริการที่ Apple ID ที่มีการจัดการของคุณสามารถเข้าใช้ได้ ซึ่งแตกต่างจาก Apple ID ส่วนบุคคล

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ

พนักงานของคุณสามารถใช้บริการของ Apple รวมถึง iCloud และทำงานร่วมกันด้วย iWork และโน้ต แต่เนื่องจาก Apple ID ที่มีการจัดการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น คุณสมบัติบางอย่างจึงถูกปิดใช้งานเพื่อปกป้ององค์กร Apple ID ที่มีการจัดการจะมีพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud 5GB ด้วย

เนื่องจาก Apple ID ที่มีการจัดการไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าได้ ผู้ดูแลระบบอาจกำหนดคอนเทนต์ให้กับ Apple ID ที่มีการจัดการของคุณหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการกำหนด

บริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

เกี่ยวกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

หลังจากบริษัทของคุณสร้างบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้ Apple ID ที่มีการจัดการของคุณได้ Apple ID ที่มีการจัดการของคุณอาจมีชื่อบริษัทของคุณหรือ "appleid" ตัวอย่างเช่น ID ของคุณอาจเป็นเช่นนี้ johnappleseed@appleid.mycompany.com

ผู้ดูแลระบบ Apple Business Manager ของบริษัทของคุณจะตั้งค่าชื่อบัญชีของคุณ หากมีข้อผิดพลาดในชื่อผู้ใช้ของคุณหรือหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

สร้างรหัสผ่านของคุณ

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ที่มีการจัดการของคุณเป็นครั้งแรก ให้ใช้รหัสผ่านชั่วคราวที่ผู้ดูแลระบบให้มา หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ คุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ คุณต้องตั้งค่ารหัสผ่านให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการบางอย่างของ Apple ได้

หากคุณเป็นผู้จัดการบุคคล ผู้จัดการอุปกรณ์ ผู้จัดการเนื้อหา หรือพนักงานอื่นๆ ให้ลงชื่อเข้าใช้ appleid.apple.com บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณเพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน คุณต้องใช้รหัสผ่านมาตรฐานที่ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรอย่างน้อยแปดตัว

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

ผู้ดูแลระบบของคุณจะเป็นผู้รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ซึ่งแตกต่างจาก Apple ID ส่วนบุคคล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่

  1. ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอรับรหัสผ่านชั่วคราว
  2. ใช้รหัสผ่านชั่วคราวของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ iPad ที่ใช้ร่วมกันหรือลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณ หรือถ้าบทบาทของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Apple Business Manager ด้วยรหัสผ่านชั่วคราวของคุณ
  3. สร้างรหัสผ่านใหม่

คุณไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ที่มีการจัดการจากหน้าบัญชี Apple ID หรือ iforgot.apple.com ได้

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่มีการจัดการของคุณ

หากต้องการเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ที่ตั้งค่าด้วย Apple Business Manager ให้ใช้ Apple ID ที่มีการจัดการและรหัสผ่านของคุณ หากต้องการเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ตั้งค่าด้วย Apple Business Manager ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับบทบาทของคุณดังนี้

  • พนักงาน: ใช้ Apple ID ที่มีการจัดการและรหัสผ่านของคุณ 
  • ผู้จัดการบุคคล ผู้จัดการอุปกรณ์ และผู้จัดการเนื้อหา: ใช้ Apple ID ที่มีการจัดการและรหัสผ่านที่มีการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ

บริษัทที่ออก Apple ID ที่มีการจัดการให้คุณเป็นเจ้าของบัญชีของคุณ ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาและสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • จำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณ
  • ลบบัญชีของคุณ
  • อัพเดทข้อมูลบัญชีของคุณ

ตรวจสอบนโยบายที่ผู้จัดการบุคคล ผู้จัดการอุปกรณ์ และผู้จัดการเนื้อหากำหนดขึ้นสำหรับการใช้งาน Apple ID ที่มีการจัดการแบบส่วนบุคคล

อัพเดทข้อมูลบัญชีของคุณ

หากคุณเป็นผู้จัดการบุคคล ผู้จัดการอุปกรณ์ หรือผู้จัดการเนื้อหา ให้ใช้หน้าบัญชี Apple ID เพื่อจัดการและอัพเดทข้อมูลบัญชีของคุณ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เชื่อถือ คุณจะต้องเป็นผู้จัดการบุคคล ผู้จัดการอุปกรณ์ หรือผู้จัดการเนื้อหา

หากคุณเป็นพนักงาน ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเพื่ออัพเดทข้อมูลบัญชีของคุณ 

วันที่เผยแพร่: