โอนย้าย eSIM จาก iPhone เครื่องก่อนหน้าของคุณไปยัง iPhone เครื่องใหม่

ใน iOS 13.1 คุณสามารถโอนย้าย eSIM จาก iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR และใหม่กว่าไปยัง iPhone เครื่องใหม่ของคุณ 

ใน iOS 13.1 ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายรองรับการโอนย้ายแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณผ่านคุณสมบัติเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อสอบถามว่ารองรับกระบวนการโอนย้ายนี้หรือไม่

โอนย้าย eSIM ของคุณระหว่างการตั้งค่า

หากคุณถูกขอให้ "โอนย้ายแผนข้อมูลเซลลูลาร์" ระหว่างการตั้งค่าการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อโอนย้าย eSIM ของคุณ

  1. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการโอนย้ายไปยัง iPhone เครื่องใหม่ของคุณ แล้วแตะดำเนินการต่อที่ด้านล่างของหน้า หากคุณเลือกที่จะตัดสินใจในภายหลัง คุณยังคงสามารถโอนย้ายแผนบริการหลังจากที่คุณตั้งค่า iPhone ได้
  2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้เสร็จสิ้น
  3. โทรออกบน iPhone เครื่องใหม่ของคุณเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณมือถือก่อนที่จะลบแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณออกจาก iPhone เครื่องก่อนหน้า หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เมื่อแผนบริการเซลลูลาร์เปิดใช้งานบน iPhone เครื่องใหม่ แผนบริการใน iPhone เครื่องก่อนหน้าของคุณจะถูกปิดใช้งาน

โอนย้าย eSIM ของคุณหลังจากตั้งค่า

เพื่อให้กระบวนการโอนย้าย eSIM เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องอนุมัติกระบวนการบน iPhone เครื่องก่อนหน้าที่ใช้แผนบริการเซลลูลาร์นี้ หากคุณไม่มี iPhone เครื่องก่อนหน้าอีกแล้ว โปรดติดต่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณโอนย้ายแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณ 

หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อโอนย้าย eSIM ของคุณ

  1. บน iPhone เครื่องใหม่ของคุณ ให้เปิดการตั้งค่า > แล้วแตะเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์
  2. หากแผน eSIM ของคุณพร้อมใช้งานคุณ จะเห็นแผนดังกล่าวอยู่ในรายการ หากคุณไม่เห็นแผนบริการเซลลูลาร์ ให้ตรวจสอบล็อกอิน Apple ID และการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 
  3. แตะแผนบริการเซลลูลาร์ที่มี แล้วแตะเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์ที่ด้านล่างของหน้าจอ 
  4. บน iPhone เครื่องก่อนหน้าของคุณจะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการโอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณหรือไม่ แตะโอนย้าย เมื่อคุณแตะโอนย้าย แผนบริการเซลลูลาร์จะไม่สามารถใช้บน iPhone เครื่องก่อนหน้าของคุณได้อีกต่อไป iPhone เครื่องก่อนหน้าของคุณจะต้องอยู่ใกล้กับ iPhone เครื่องใหม่เพื่อให้กระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ 
  5. หากมีป้ายประกาศ "ตั้งค่าแผนบริการเซลลูลาร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณให้เสร็จสิ้น" ปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้แตะที่ป้ายนั้น
  6. แตะดำเนินการต่อ คุณจะถูกนำไปที่หน้าเว็บของผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อโอนย้าย eSIM ของคุณ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ  
  7. โทรออกบน iPhone เครื่องใหม่ของคุณเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณมือถือก่อนที่จะลบแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณออกจาก iPhone เครื่องก่อนหน้า หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ eSIM บน iPhone 

วันที่เผยแพร่: