โอนย้ายซิมจาก iPhone เครื่องก่อนไปยัง eSIM บน iPhone เครื่องใหม่ของคุณ

ดูวิธีโอนย้าย eSIM หรือซิมจริงจาก iPhone เครื่องก่อนไปยัง iPhone เครื่องใหม่ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องมี

หากต้องการโอนย้าย eSIM ไปยัง eSIM ใหม่ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

หากต้องการโอนย้ายซิมจริงไปยัง eSIM ใหม่ คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • iPhone เครื่องก่อนของคุณต้องใช้ iOS 14 หรือใหม่กว่า
 • iPhone เครื่องใหม่ของคุณต้องเป็น iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR หรือใหม่กว่า
 • iPhone เครื่องใหม่ของคุณต้องใช้ iOS 14 หรือใหม่กว่า

ด้วย iOS 13.1 และใหม่กว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายรองรับการโอนย้าย eSIM ของคุณในระหว่างเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อสอบถามว่ารองรับกระบวนการโอนย้ายนี้หรือไม่

 

โอนย้าย eSIM ของคุณระหว่างการตั้งค่า

หากคุณถูกขอให้ "โอนย้ายแผนข้อมูลเซลลูลาร์" ระหว่างการตั้งค่าการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อโอนย้าย eSIM ของคุณ

 1. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการโอนย้ายไปยัง iPhone เครื่องใหม่ของคุณ แล้วแตะดำเนินการต่อที่ด้านล่างของหน้า หากคุณเลือกที่จะตัดสินใจในภายหลัง คุณยังคงสามารถโอนย้ายแผนบริการหลังจากที่คุณตั้งค่า iPhone ได้
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้เสร็จสิ้น
 3. โทรออกบน iPhone เครื่องใหม่ของคุณเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณมือถือก่อนที่จะลบแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณออกจาก iPhone เครื่องก่อน หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เมื่อแผนบริการเซลลูลาร์เปิดใช้งานบน iPhone เครื่องใหม่ แผนบริการใน iPhone เครื่องก่อนหน้าของคุณจะถูกปิดใช้งาน

โอนย้าย eSIM จาก iPhone เครื่องก่อนของคุณไปยัง eSIM บน iPhone เครื่องใหม่หลังจากตั้งค่า

เพื่อให้กระบวนการโอนย้าย eSIM เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องอนุมัติกระบวนการบน iPhone เครื่องก่อนที่ใช้แผนบริการเซลลูลาร์นี้ หากคุณไม่มี iPhone เครื่องก่อนแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อโอนย้ายแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณ

หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อโอนย้าย eSIM ของคุณ

 1. บน iPhone เครื่องใหม่ของคุณ ให้เปิดการตั้งค่า > แล้วแตะเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์ หากแผน eSIM ของคุณพร้อมใช้งานคุณ จะเห็นแผนดังกล่าวอยู่ในรายการ หากคุณไม่เห็นแผนบริการเซลลูลาร์ ให้ตรวจสอบล็อกอิน Apple ID และการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

 2. แตะแผนบริการเซลลูลาร์ที่มี แล้วแตะเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 3. บน iPhone เครื่องก่อนของคุณจะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการโอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณหรือไม่ แตะโอนย้าย เมื่อคุณแตะโอนย้าย แผนบริการเซลลูลาร์จะไม่สามารถใช้บน iPhone เครื่องก่อนของคุณได้อีกต่อไป iPhone เครื่องก่อนของคุณจะต้องอยู่ใกล้กับ iPhone เครื่องใหม่เพื่อให้กระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ 

 4. หากมีป้ายประกาศ "ตั้งค่าแผนบริการเซลลูลาร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณให้เสร็จสิ้น" ปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้แตะที่ป้ายนั้น
 5. แตะดำเนินการต่อ คุณจะถูกนำไปที่หน้าเว็บของผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อโอนย้าย eSIM ของคุณ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 6. โทรออกบน iPhone เครื่องใหม่ของคุณเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณมือถือก่อนที่จะลบแผนบริการข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณออกจาก iPhone เครื่องก่อน หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

โอนย้ายซิมจริงจาก iPhone เครื่องก่อนของคุณไปยัง eSIM บน iPhone เครื่องใหม่หลังจากตั้งค่า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดทราบว่ามีข้อกำหนดต่อไปนี้

 • หากคุณวางแผนที่จะใช้ซิมคู่ในอนาคต ให้ถอดซิมจริงออกจาก iPhone เครื่องก่อนและใส่ใน iPhone เครื่องใหม่ของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น eSIM ซิมคู่จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใส่ซิมจริงหนึ่งซิมและ eSIM หนึ่งซิมใน iPhone ของคุณ
 • หากต้องการโอนย้าย eSIM หรือซิมจริงไปยัง iPhone เครื่องใหม่ของคุณ คุณต้องอนุมัติการโอนย้ายบน iPhone เครื่องก่อนที่ใช้แผนบริการเซลลูลาร์ หากคุณไม่มี iPhone เครื่องก่อนแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อโอนย้ายแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณ
 • การโอนย้ายซิมจริงไปยัง eSIM ต้องใช้ iOS 14 หรือใหม่กว่า

หากคุณตั้งค่า เครื่องใหม่ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อโอนย้ายซิมจริงของคุณ

 1. บน iPhone เครื่องใหม่ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > แล้วแตะเพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์ หน้าจอถัดไปจะแสดงรายชื่อ iPhone เครื่องก่อนของคุณที่มีซิมจริงอยู่ แตะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อดำเนินการต่อ หากคุณไม่เห็นแผนบริการเซลลูลาร์ ให้ตรวจสอบล็อกอิน Apple ID และการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ 

 2. iPhone เครื่องใหม่จะขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการเปลี่ยนซิมจริงจาก iPhone เครื่องก่อนของคุณเป็น eSIM บน iPhone เครื่องใหม่ แตะเปลี่ยนแผนบริการเซลลูลาร์ 

 3. หากคุณวางแผนที่จะใช้ซิมคู่ในอนาคต ให้ถอดซิมจริงออกจาก iPhone เครื่องก่อนและใส่ใน iPhone เครื่องใหม่ของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น eSIM มิฉะนั้นให้แตะเปลี่ยนเป็น eSIM

 4. แตะตกลงบนการแจ้งเตือนที่ระบุว่าคุณต้องอนุมัติการโอนย้ายบน iPhone เครื่องก่อนของคุณหากคุณไม่มี iPhone เครื่องก่อน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อโอนย้ายแผนบริการของคุณ

 5. บน iPhone เครื่องก่อน ให้แตะโอนย้ายเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการโอนย้ายแผนบริการเซลลูลาร์และหมายเลขจากซิมจริงไปยัง eSIM บน iPhone เครื่องใหม่ของคุณ

 6. รอให้แผนบริการเซลลูลาร์เปิดใช้งานบน iPhone เครื่องใหม่ของคุณ ซิมการ์ดอันก่อนหน้าของคุณจะถูกปิดใช้งานเมื่อแผนบริการเซลลูลาร์บน iPhone เครื่องใหม่ของคุณเปิดใช้งาน

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ eSIM บน iPhone 

วันที่เผยแพร่: