หากเกม Apple Arcade ของคุณไม่เล่นต่อจากเดิมหรือไม่บันทึกความคืบหน้าบน Mac

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเล่นเกม Apple Arcade บน Mac เพื่อเล่นต่อจากเดิมและบันทึกข้อมูลการเล่นเกมของคุณ

เมื่อคุณเล่นเกม Apple Arcade บน Mac อาจมีบางเกมที่ไม่บันทึกความคืบหน้าของเกมเอาไว้ หาก Mac ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หากต้องการเล่นต่อและรักษาข้อมูลบันทึกกับความคืบหน้าของเกมเอาไว้ ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเวลาที่คุณเล่นเกม Apple Arcade บน Mac

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ที่กำลังจะมีขึ้น

เอกสารนี้จะมีการอัปเดตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: