ข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำของ Mac Pro (2019)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของหน่วยความจำ (RAM) ที่ใช้ใน Mac Pro (2019)

Mac Pro มีตัวควบคุมหน่วยความจำแบบ 6 ช่องสัญญาณที่รองรับช่องเสียบหน่วยความจำ 12 ช่อง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อติดตั้งหน่วยความจำสูงสุด 1.5 TB โดยใช้ DIMM หน่วยความจำ DDR4 ความเร็ว 2933MHz ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ECC เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้ากันได้ Apple ขอแนะนำให้ใช้หน่วยความจำที่ได้รับการอนุมัติจาก Apple คุณสามารถซื้อหน่วยความจำที่ได้รับอนุญาตโดย Apple ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ Apple Store หรือด้วยการไปที่ Apple Retail Store หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ข้อกำหนดของหน่วยความจำ

เมื่อคุณอัพเกรดหน่วยความจำใน Mac Pro ของคุณ หน่วยความจำจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

  • DIMM ความเร็วทั้งหมด 2933 MHz DDR4 ไม่แนะนำให้ใช้ความเร็วต่างๆ ของหน่วยความจำผสมกัน
  • รหัสการแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC)
  • DIMM 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB หรือ 128 GB
  • Registered (R-DIMM) หรือ Load-Reduced DIMM (LR-DIMM) อย่าใช้ R-DIMM และ LR-DIMM ผสมกัน
  • 288 พิน
  • โปรดใช้โมดูลหน่วยความจำที่มีขนาดเท่ากันในช่องทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
  • ไม่รองรับ DIMM ที่มีแผงระบายความร้อนและอาจทำให้กลไก DIMM เสียหายได้

Mac Pro รองรับทั้ง R-DIMM และ LR-DIMM แต่คุณไม่สามารถใช้หน่วยความจำทั้งสองประเภทนี้ผสมกันได้ การใช้ R-DIMM และ LR-DIMM ผสมกันจะส่งผลให้ไฟแสดงสถานะกะพริบแสดงข้อผิดพลาดของหน่วยความจำเมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์

ข้อมูลจำเพาะของรุ่น

รุ่นของ Mac Pro RAM สูงสุด ความเร็ว ประเภท
8-core 768 GB 2666 MHz DDR4 EEC LR-DIMM หรือ R-DIMM
12-core 768 GB 2933 MHz DDR4 EEC LR-DIMM หรือ R-DIMM
16-core 768 GB 2933 MHz DDR4 EEC LR-DIMM หรือ R-DIMM
24-core 1.5 TB 2933 MHz DDR4 EEC LR-DIMM หรือ R-DIMM
28-core 1.5 TB 2933 MHz DDR4 EEC LR-DIMM หรือ R-DIMM

รุ่นของ Mac Pro ที่กำหนดค่าจาก Apple มี DIMM ในประเภทต่อไปนี้

  • R-DIMM สำหรับการกำหนดค่าสูงสุด 192 GB (6x32 GB)
  • LR-DIMM สำหรับการกำหนดค่าตั้งแต่ 384 GB (6x64 GB) ขึ้นไป 

หน่วยความจำทั้งหมดที่มาพร้อมกับ Mac Pro ของคุณคือ 2933 MHz รุ่น Mac Pro ที่มีโปรเซสเซอร์ 8 Core จะใช้หน่วยความจำที่ความเร็ว 2666 MHz

วันที่เผยแพร่: