ติดตั้งและเปลี่ยนหน่วยความจำใน Mac Pro ของคุณ (ปี 2019)

เรียนรู้วิธีลบและติดตั้งหน่วยความจำใน Mac Pro ของคุณ

Mac Pro (ปี 2019) มีช่องเสียบ DIMM (หน่วยความจำ) 12 ช่องที่รองรับหน่วยความจำ 2933MHz สูงสุด 1.5TB เมื่อทั้ง 12 ช่องเต็มโดยใช้ DDR4 ECC DIMM 

Mac Pro รุ่น 8-Core, 12-Core และ 16-Core รองรับหน่วยความจำสูงสุด 768GB

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณสามารถใช้ LR-DIMM หรือ R-DIMM กับ Mac Pro ของคุณ แต่คุณไม่สามารถใช้หน่วยความจำประเภทเหล่านี้ผสมกันได้ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง R-DIMM หรือ LR-DIMM แล้วหรือไม่ และดูสถานะหน่วยความจำของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากนั้นเลือกแท็บหน่วยความจำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้หน่วยความจำประเภทเดียวกันเมื่อติดตั้ง DIMM เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน DIMM ใหม่ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดหน่วยความจำของ Mac Pro (ปี 2019)

Apple ขอแนะนำให้คุณใช้ DIMM ที่ Apple อนุมัติ คุณสามารถซื้อชุดอัพเกรดหน่วยความจำได้โดยไปที่ Apple Store หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หากคุณต้องการสั่งซื้อหน่วยความจำสำหรับเปลี่ยน โปรดติดต่อ Apple


ตรวจสอบการกำหนดค่าที่รองรับ

Mac Pro รองรับการติดตั้ง DIMM สูงสุด 12 ตัวในการกำหนดค่า DIMM 4, 6, 8 หรือ 12 ตัวตามภาพด้านล่าง สามารถดูภาพเหล่านี้ที่ด้านในของฝาครอบ DIMM ได้ด้วย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใ ห้ติดตั้ง DIMM ในการกำหนดค่า DIMM 6 หรือ 12 ตัว หาก DIMM ของคุณไม่เหมือนกันในความจุ ให้ดูวิธีการติดตั้ง DIMM สำหรับความจุแบบผสม

ไม่รองรับการกำหนดค่า DIMM 5, 7, 9, 10 และ 11 ตัว การกำหนดค่าอื่นๆ ที่มี DIMM 1, 2 และ 3 ตัว ใช้สำหรับการวินิจฉัยเท่านั้น

DIMM 4 ตัว

DIMM 6 ตัว

DIMM 8 ตัว

DIMM 12 ตัว

แต่ละหมายเลขแสดงถึงช่องเสียบ DIMM สำหรับการกำหนดค่า DIMM แต่ละรายการ ให้เสียบ DIMM ลงในช่องสีเทาเข้มเท่านั้นและปล่อยให้ช่องสีเทาอ่อนว่างไว้

การติดตั้ง DIMM ที่มีความจุแบบผสม

หาก DIMM ของคุณมีความจุแตกต่างกัน (เช่นDIMM 16GB สี่ตัวและ DIMM 32GB สี่ตัว) ต้องทำการติดตั้งตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • ติดตั้ง DIMM ตามลำดับของช่องสัญญาณ
 • ติดตั้ง DIMM ในคู่ที่เหมือนกันสำหรับแต่ละช่องสัญญาณ
 • ติดตั้ง DIMM ตามลำดับความจุจากเล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุด
 • ใช้ R-DIMM เท่านั้นหรือ LR-DIMM เท่านั้น
 • ใช้การกำหนดค่าที่รองรับ

วิธีการติดตั้ง DIMM สำหรับความจุแบบผสม

 1. ค้นหาว่าต้องใช้ช่องเสียบใดสำหรับการกำหนดค่า DIMM ของคุณ
 2. เริ่มต้นด้วย DIMM คู่ที่มีความจุต่ำสุด ติดตั้ง DIMM ของคุณในคู่ที่เหมือนกันตั้งแต่ความจุน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดตามลำดับช่องสัญญาณหน่วยความจำของคุณดังนี้
  • ช่องสัญญาณที่ 1: ช่องเสียบ 5 และ 8
  • ช่องสัญญาณที่ 2: ช่องเสียบ 3 และ 10
  • ช่องสัญญาณที่ 3: ช่องเสียบ 1 และ 12
  • ช่องสัญญาณที่ 4: ช่องเสียบ 6 และ 7
  • ช่องสัญญาณที่ 5: ช่องเสียบ 4 และ 9
  • ช่องสัญญาณที่ 6: ช่องเสียบ 2 และ 11

อาจไม่มีการใช่ช่องสัญญาณหน่วยความจำบางช่องสำหรับการกำหนดค่า DIMM บางแบบ ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่า DIMM 8 ตัวจะใช้ช่องสัญญาณที่ 1, 2, 4 และ 5

ช่องสัญญาณ DIMM

ช่องเสียบ DIMM 12 ช่องทางด้านขวาจะใช้คู่ช่องสัญญาณรวม 6 คู่ตามภาพด้านบน


ถอดหรือติดตั้งหน่วยความจำ

ดูวิธีถอดตัวเครื่องของ Mac Pro รวมถึงวิธีถอด DIMM และติดตั้ง DIMM

ถอดตัวเครื่องออก

 1. ปิดเครื่อง Mac Pro ของคุณ: เลือกเมนู Apple  > ปิดเครื่อง
 2. หากคอมพิวเตอร์ร้อยเกินกว่าจะแตะได้ ให้รอประมาณ 5 - 10 นาทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
 3. แตะที่ตัวเครื่องโลหะที่ด้านนอกของ Mac Pro เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
  ปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ก่อนจะแตะส่วนต่างๆ หรือติดตั้งส่วนประกอบภายใน Mac Pro ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต อย่าย้ายที่ไปรอบห้องจนกว่าคุณจะติดตั้งหน่วยความจำให้เสร็จ และเลื่อนฝาปิดกลับเข้าที่บนคอมพิวเตอร์
 4. ถอดสายและสายไฟทั้งหมดออกจาก Mac Pro ของคุณ อย่าพยายามติดตั้งหน่วยความจำขณะเสียบปลั๊กอยู่
 5. พลิกสลักด้านบนขึ้น แล้วบิดไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง
 6. ยกตัวเครื่องขึ้นตรงๆ และนำออกจากคอมพิวเตอร์ วางไว้ด้านข้างด้วยความระมัดระวัง

ถอด DIMM ออก

Mac Pro ของคุณมาพร้อมกับ DIMM ที่ติดตั้งล่วงหน้าในช่องเสียบ DIMM บางส่วนหรือทั้งหมด ก่อนที่คุณจะสามารถติดตั้งหน่วยความจำ คุณอาจต้องถอด DIMM บางส่วนออกเพื่อให้ตรงกับการกำหนดค่าที่รองรับ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้งหน่วยความจำความจุแบบผสม

 1. เลื่อนล็อคแต่ละตัวไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อคและเปิดฝาครอบ DIMM 

 2. ถอดฝาครอบ DIMM ออก
 3. หา DIMM ตัวที่คุณต้องการถอดออก ช่องเสียบแต่ละช่องจะมีป้ายหมายเลขกำกับอยู่ กดตัวดีด DIMM ลงที่ปลายแต่ละด้านของ DIMM ซึ่งจะยก DIMM ออกจากช่องเสียบเล็กน้อย
 4. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของคุณจากมือแต่ละข้า'จับ DIMM ที่ส่วนปลายแต่ละจุดเบาๆ และค่อยๆ ถอด DIMM ด้วยการดึง DIMM ออกจากช่องเสียบ DIMM ตรงๆ ด้วยความระมัดระวัง อย่าบิดหรือใช้แรงดึง DIMM ออกจากซ็อคเก็ต เพราะอาจเกิดความเสียหายได้  
 5. ใส่ DIMM ที่ถอดออกในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)

ติดตั้ง DIMM

 1. หาช่องเสียบ DIMM ที่ว่าง
 2. หากเป็นไปได้ ให้ใช้อากาศกระป๋องเพื่อเป่าฝุ่นออกจากช่องเสียบ DIMM โดยให้กระป๋องอยู่ในแนวตั้ง
 3. ค่อยๆ จับปลาย DIMM เบาๆ และสอดเข้าไปในช่องเสียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DIMM อยู่ในแนวเดียวกับช่องเสียบก่อนที่จะออกแรงกดเพื่อเสียบ เมื่อคุณเสียบ DIMM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักแนวทางเหล่านี้
  • อย่าฝืนเสียบ DIMM หากเสียบ DIMM ไม่เข้า ให้ตรวจสอบว่าร่องและขั้วต่ออยู่ในแนวเดียวกับร่องในช่องเสียบ DIMM
  • อย่าเขย่า DIMM ให้เข้าที่
  • อย่าดัดหรือบิด DIMM เมื่อคุณเสียบเข้าไป

 4. เสียบ DIMM เบาๆ จนขอบด้านล่างของ DIMM แตะส่วนสัมผัสสีทอง จากนั้นค่อยออกแรงเพิ่มให้ DIMM เข้าที่สนิท ตัวดีด DIMM จะคลิกเข้าที่เมื่อ DIMM ติดตั้งอย่างสมบูรณ์
 5. เปลี่ยนฝาครอบ DIMM กดลงทางด้านซ้ายของฝาคอรบจนกว่าจะคลิกเข้าที่


หากคุณไม่ได้เปลี่ยนฝาครอบ DIMM อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ติดตั้งตัวเครื่องอีกครั้ง

 1. วางตัวเครื่องลงบน Mac Pro
 2. หลังจากตัวเครื่องเข้าที่แล้ว ให้บิดสลักด้านบนขวาและพลิกลงเพื่อล็อค


  ด้านบน: ตำแหน่งล็อค (จุดตรงกัน)
  ด้านล่าง: ตำแหน่งปลดล็อค (จุดไม่ตรงกัน)
 3. เชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 


ตรวจสอบหน่วยความจำของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะหน่วยความจำของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากนั้นเลือกแท็บหน่วยความจำ

หาก DIMM ของคุณควรได้รับการกำหนดค่าในช่องเสียบที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด macOS จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับช่องเสียบที่จะใช้สำหรับ DIMM ที่ติดตั้งในปัจจุบันของคุณ


การกำหนดค่าอื่นๆ

ควรใช้การกำหนดค่า DIMM เหล่านี้สำหรับการแก้ไขปัญหาหน่วยความจำของคุณเท่านั้น

DIMM 3 ตัว

DIMM 2 ตัว

DIMM 1 ตัว


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: