ติดตั้งและเปลี่ยนหน่วยความจำใน Mac Pro ของคุณ (ปี 2019)

เรียนรู้วิธีลบและติดตั้งหน่วยความจำใน Mac Pro ของคุณ

Mac Pro (ปี 2019) มีช่องเสียบ DIMM (หน่วยความจำ) 12 ช่องที่รองรับหน่วยความจำ 2933 MHz สูงสุด 1.5 TB เมื่อทั้ง 12 ช่องเต็มโดยใช้ DDR4 ECC DIMM 

Mac Pro รุ่น 8-Core, 12-Core และ 16-Core รองรับหน่วยความจำสูงสุด 768 GB

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณสามารถใช้ R-DIMM หรือ LR-DIMM กับ Mac Pro ของคุณ แต่คุณไม่สามารถใช้หน่วยความจำประเภทเหล่านี้ผสมกันได้ หากต้องการตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง R-DIMM หรือ LR-DIMM แล้วหรือไม่ และดูสถานะหน่วยความจำของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากนั้นเลือกแท็บหน่วยความจำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้หน่วยความจำประเภทเดียวกันเมื่อติดตั้ง DIMM เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน DIMM ใหม่ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดหน่วยความจำของ Mac Pro (ปี 2019) 

Apple ขอแนะนำให้คุณใช้ DIMM ที่ Apple อนุมัติ คุณสามารถซื้อชุดอัพเกรดหน่วยความจำได้โดยไปที่ Apple Store หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หากคุณต้องการสั่งซื้อหน่วยความจำสำหรับเปลี่ยน โปรดติดต่อ Apple


ตรวจสอบการกำหนดค่าที่รองรับ

Mac Pro รองรับการติดตั้ง DIMM สูงสุด 12 ตัวในการกำหนดค่า DIMM 4, 6, 8, 10 หรือ 12 ตัวตามภาพด้านล่าง สามารถดูภาพเหล่านี้ที่ด้านในของฝาครอบ DIMM ได้ด้วย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ติดตั้ง DIMM ในการกำหนดค่า DIMM 6 หรือ 12 ตัว หากคุณมี R-DIMM หลายตัวที่มีความจุหน่วยความจำไม่เท่ากัน โปรดดู วิธีติดตั้ง R-DIMM ที่มีความจุแบบผสม

การกำหนดค่าแบบ DIMM หนึ่งตัวจะใช้เพื่อการวินิจฉัยเท่านั้น

DIMM 4 ตัว

DIMM 6 ตัว

DIMM 8 ตัว

DIMM 10 ตัว

DIMM 12 ตัว

แต่ละหมายเลขแสดงถึงช่องเสียบ DIMM สำหรับการกำหนดค่า DIMM แต่ละรายการ ให้เสียบ DIMM ลงในช่องสีเทาเข้มเท่านั้นและปล่อยให้ช่องสีเทาอ่อนว่างไว้

การติดตั้ง R-DIMM ที่มีความจุแบบผสม

หากคุณใช้ DIMM ขนาด 32 GB ร่วมกับหน่วยความจำที่มีความจุอื่น เช่น 8 GB หรือ 16 GB คุณจะต้องติดตั้งหน่วยความจำดังกล่าวตามข้อกำหนดต่อไปนี้

อาจไม่มีการใช้ช่องสัญญาณหน่วยความจำบางช่องสำหรับการกำหนดค่า DIMM บางแบบ ตัวอย่างเช่น ในการกำหนดค่าแบบ 8 DIMM ให้ใช้ช่องสัญญาณ A, B, D และ E

ช่องสัญญาณ DIMM

ในรูปภาพด้านบน ช่อง 12 ช่องทางด้านซ้ายจะเป็นคู่ช่องสัญญาณ 6 คู่ตามที่แสดงทางด้านขวา คู่ช่องสัญญาณแต่ละคู่จะมีช่องที่กำหนดให้เป็น DIMM 1 และ DIMM 2

การติดตั้ง LR-DIMM หลายตัวที่มีความจุแบบผสม

หากต้องการติดตั้ง LR-DIMM หลายตัวที่มีความจุแบบผสม ให้ติดตั้ง DIMM ในช่องที่กำหนดตามการกำหนดค่าของคุณ 


ถอดหรือติดตั้งหน่วยความจำ

ดูวิธีถอดตัวเครื่องของ Mac Pro รวมถึงวิธีถอด DIMM และติดตั้ง DIMM

ถอดตัวเครื่องหรือฝาปิดหน่วยความจำ

ทำตามขั้นตอนสำหรับถอดตัวเครื่องบน Mac Pro (ปี 2019) หรือฝาปิดหน่วยความจำบน Mac Pro (แร็ค ปี 2019)

Mac Pro (ปี 2019)

 1. ปิดเครื่อง Mac Pro
 2. รอประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
 3. ถอดสายทั้งหมดยกเว้นสายไฟออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. สัมผัสที่ตัวเครื่องโลหะที่ด้านนอกของ Mac Pro เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต แล้วถอดสายไฟ
  ปล่อยไฟฟ้าสถิตก่อนจะแตะส่วนต่างๆ หรือติดตั้งส่วนประกอบภายใน Mac Pro ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต อย่าย้ายที่ไปรอบห้องจนกว่าคุณจะติดตั้งหน่วยความจำให้เสร็จ และเลื่อนฝาปิดกลับเข้าที่บนคอมพิวเตอร์
 5. พลิกสลักด้านบนขึ้น แล้วบิดไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง
 6. ยกตัวเครื่องขึ้นตรงๆ และนำออกจากคอมพิวเตอร์ วางไว้ด้านข้างด้วยความระมัดระวัง
  Mac Pro จะเปิดเครื่องไม่ได้เมื่อฝาครอบถูกถอดออก

Mac Pro (แร็ค ปี 2019)

 1. ปิดเครื่อง Mac Pro
 2. รอประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
 3. ถอดสายทั้งหมดยกเว้นสายไฟออกจาก Mac Pro
 4. สัมผัสที่ตัวเครื่องโลหะที่ด้านนอกของ Mac Pro เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต แล้วถอดสายไฟ
  ปล่อยไฟฟ้าสถิตก่อนจะแตะส่วนต่างๆ หรือติดตั้งส่วนประกอบภายใน Mac Pro ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต อย่าเดินไปมารอบห้องจนกว่าคุณจะติดตั้งหน่วยความจำ และติดตั้งฝาปิดหน่วยความจำกลับเข้าที่บนคอมพิวเตอร์เสร็จ
 5. นำ Mac Pro ออกจากแร็ค
 6. ตั้ง Mac Pro ขึ้น
 7. ดันด้านบนของสลัก จากนั้นดึงสลักเพื่อถอดฝาปิดหน่วยความจำออก

ถอด DIMM ออก

Mac Pro ของคุณมาพร้อมกับ DIMM ที่ติดตั้งล่วงหน้าในช่องเสียบ DIMM บางส่วนหรือทั้งหมด ก่อนที่คุณจะสามารถติดตั้งหน่วยความจำ คุณอาจต้องถอด DIMM บางส่วนออกเพื่อให้ตรงกับการกำหนดค่าที่รองรับ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการติดตั้ง R-DIMM ความจุแบบผสม

 1. เลื่อนล็อคแต่ละตัวไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อคและเปิดฝาครอบ DIMM 

 2. ถอดฝาครอบ DIMM ออก
 3. หา DIMM ตัวที่คุณต้องการถอดออก ช่องเสียบแต่ละช่องจะมีป้ายหมายเลขกำกับอยู่ กดตัวดีด DIMM ลงที่ปลายแต่ละด้านของ DIMM ซึ่งจะยก DIMM ออกจากช่องเสียบเล็กน้อย
 4. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของคุณจากมือแต่ละข้างจับ DIMM ที่ส่วนปลายแต่ละจุดเบาๆ และค่อยๆ ถอด DIMM ด้วยการดึง DIMM ออกจากช่องเสียบ DIMM ตรงๆ ด้วยความระมัดระวัง อย่าบิดหรือใช้แรงดึง DIMM ออกจากซ็อคเก็ต เพราะอาจเกิดความเสียหายได้ 
 5. ใส่ DIMM ที่ถอดออกในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)

ติดตั้ง DIMM

 1. หาช่องเสียบ DIMM ที่ว่าง
 2. หากเป็นไปได้ ให้ใช้อากาศกระป๋องเพื่อเป่าฝุ่นออกจากช่องเสียบ DIMM โดยให้กระป๋องอยู่ในแนวตั้ง
 3. ค่อยๆ จับปลาย DIMM เบาๆ และสอดเข้าไปในช่องเสียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DIMM อยู่ในแนวเดียวกับช่องเสียบก่อนที่จะออกแรงกดเพื่อเสียบ เมื่อคุณเสียบ DIMM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักแนวทางเหล่านี้
  • อย่าฝืนเสียบ DIMM หากเสียบ DIMM ไม่เข้า ให้ตรวจสอบว่าร่องและขั้วต่ออยู่ในแนวเดียวกับร่องในช่องเสียบ DIMM
  • อย่าเขย่า DIMM ให้เข้าที่
  • อย่าดัดหรือบิด DIMM เมื่อคุณเสียบเข้าไป

 4. เสียบ DIMM เบาๆ จนขอบด้านล่างของ DIMM แตะส่วนสัมผัสสีทอง จากนั้นค่อยออกแรงเพิ่มให้ DIMM เข้าที่สนิท ตัวดีด DIMM จะคลิกเข้าที่เมื่อ DIMM ติดตั้งอย่างสมบูรณ์
 5. เปลี่ยนฝาครอบ DIMM กดลงทางด้านซ้ายของฝาครอบจนกว่าจะคลิกเข้าที่


หากคุณไม่ได้เปลี่ยนฝาครอบ DIMM อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ติดตั้งตัวเครื่องหรือฝาครอบตัวเครื่องด้านบนกลับเข้าที่

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อติดตั้งตัวเครื่องบน Mac Pro (ปี 2019) หรือตัวเครื่องด้านบนของ Mac Pro (แร็ค ปี 2019) กลับเข้าที่

Mac Pro (ปี 2019)

 1. วางตัวเครื่องลงบน Mac Pro
 2. หลังจากตัวเครื่องเข้าที่แล้ว ให้บิดสลักด้านบนขวาและพลิกลงเพื่อล็อค


  ด้านบน: ตำแหน่งล็อค (จุดตรงกัน)
  ด้านล่าง: ตำแหน่งปลดล็อค (จุดไม่ตรงกัน)
 3. เชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 

Mac Pro (แร็ค ปี 2019)

 1. ติดตั้งฝาปิดหน่วยความจำกลับเข้าที่
 2. ติดตั้ง Mac Pro กลับเข้ากับแร็ค
 3. เชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 


ตรวจสอบหน่วยความจำของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะหน่วยความจำของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากนั้นเลือกแท็บหน่วยความจำ

หาก DIMM ของคุณควรได้รับการกำหนดค่าในช่องเสียบที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด macOS จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับช่องเสียบที่จะใช้สำหรับ DIMM ที่ติดตั้งในปัจจุบันของคุณ


การกำหนดค่าอื่นๆ

หากคุณต้องการทดสอบช่องสัญญาณแบบช่องเดียว หรือตัว DIMM เอง คุณสามารถใช้การกำหนดค่าแบบ DIMM 1 ตัว โดยการติดตั้ง DIMM เพียงตัวเดียวลงในช่องแรกของช่องสัญญาณ หากต้องการทดสอบช่องที่สองของช่องสัญญาณ ให้ติตตั้ง DIMM ลงในทั้งสองช่องของช่องสัญญาณ


ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: