ลักษณะของไฟแสดงสถานะของ Mac Pro (2019)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่คุณอาจเห็นบน Mac Pro ของคุณ

Mac Pro (2019) มีไฟแสดงสถานะอยู่ด้านบนของคอมพิวเตอร์ ถัดจากปุ่มเปิดปิด นอกจากนี้ยังมีไฟแสดงสถานะดวงที่สองที่ด้านหลังของ Mac Pro ใกล้กับพอร์ตจ่ายไฟ

 

ปิดอยู่

เมื่อปิดเครื่อง Mac Pro ไฟแสดงสถานะจะไม่ติด


เปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่อง

หลังจาก Mac Pro เปิดหรือเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีขาวและติดสว่างจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิด


หน่วยความจำผิดพลาด

หากมีข้อผิดพลาดการตรวจหาหน่วยความจำหรือข้อผิดพลาดของข้อมูล ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเหลืองเป็นเวลา 0.2 วินาทีและทำเช่นนี้ซ้ำทุกวินาที ตรวจสอบหน่วยความจำของคุณและติดตั้งหรือเปลี่ยนหน่วยความจำ หากจำเป็น


หากตัวเครื่องถูกปลดล็อคขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่

หากตัวเรือนถูกปลดล็อคในขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเหลืองเป็นเวลา 0.3 วินาทีและทำเช่นนี้ซ้ำจนกว่าตัวเครื่องจะถูกล็อค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักด้านบนล็อคอย่างสมบูรณ์ ดังนี้

ด้านบน: ตำแหน่งล็อค (จุดตรงกัน)
ด้านล่าง: ตำแหน่งปลดล็อค (จุดไม่ตรงกัน)


ข้อผิดพลาดของการ์ด PCIe

หาก Mac Pro พบข้อผิดพลาดกับการ์ด PCIe ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองสองครั้งและกะพริบซ้ำจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิด หากคุณเพิ่งติดตั้งการ์ด PCIe ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการ์ด PCIe ที่คุณสามารถติดตั้งใน Mac Pro ของคุณ


กดปุ่มเปิดปิดขณะที่ตัวเครื่องถูกถอดออก

หากตัวเครื่องถูกปลดล็อคอยู่และมีการกดปุ่มเปิดปิด ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเหลืองเป็นเวลาครึ่งวินาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องเข้าที่และล็อคอยู่ จากนั้นลองเริ่มต้นระบบ Mac Pro ของคุณอีกครั้ง


โหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์

หาก Mac Pro อยู่ในโหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองสามครั้งอย่างรวดเร็ว กะพริบเป็นสีเหลืองสั้นๆ สามครั้ง จากนั้นกะพริบเป็นสีเหลืองสามครั้งอย่างรวดเร็ว ลักษณะเช่นนี้จะเกิดซ้ำจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิด คุณอาจต้องกู้คืนชิพ T2 Security บน Mac Pro ของคุณ หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple


วันที่เผยแพร่: