ลักษณะของไฟแสดงสถานะของ Mac Pro (2019)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่คุณอาจเห็นบน Mac Pro ของคุณ

Mac Pro (2019) มีไฟแสดงสถานะที่ด้านบนหรือด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ ถัดจากปุ่มเปิดปิด นอกจากนี้ยังมีไฟแสดงสถานะดวงที่สองที่ด้านหลังของ Mac Pro ใกล้กับพอร์ตจ่ายไฟ


ปิดอยู่

เมื่อปิดเครื่อง Mac Pro ไฟแสดงสถานะจะไม่ติด


เปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่อง

หลังจาก Mac Pro เปิดหรือเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีขาวและติดสว่างจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิด


หน่วยความจำผิดพลาด

หากมีข้อผิดพลาดการตรวจหาหน่วยความจำหรือข้อผิดพลาดของข้อมูล ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเหลืองเป็นเวลา 0.2 วินาที และจะกะพริบซ้ำเช่นนี้เรื่อยๆ ทุกวินาที ตรวจสอบหน่วยความจำของคุณและติดตั้งหรือเปลี่ยนหน่วยความจำ หากจำเป็น


ตัวเครื่องถูกปลดล็อคหรือฝาครอบตัวเครื่องด้านบนถูกถอดออกขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์อยู่

หากคอมพิวเตอร์เปิดอยู่และคุณปลดล็อคตัวเครื่อง หรือเปิดฝาครอบตัวเครื่องด้านบนหรือแผ่นปิดหน่วยความจำบนรุ่นที่ติดตั้งแร็ค ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเหลืองเป็นเวลา 0.3 วินาที และจะกะพริบซ้ำเช่นนี้เรื่อยๆ จนกว่าจะล็อคตัวเครื่องหรือจนกว่าจะติดตั้งฝาครอบตัวเครื่องด้านบนหรือแผ่นปิดหน่วยความจำกลับเข้าที่


กดปุ่มเปิดปิดในขณะที่ตัวเครื่องถูกปลดล็อคหรือฝาครอบตัวเครื่องด้านบนถูกถอดออก

หากตัวเครื่องถูกปลดล็อคอยู่หรือมีการถอดฝาครอบตัวเครื่องด้านบนออก และมีการกดปุ่มเปิดปิด ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีเหลืองเป็นเวลาครึ่งวินาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ตัวเครื่องกลับเข้าที่และล็อคแน่นดี หรือมีการติดตั้งฝาครอบตัวเครื่องด้านบนและล็อคสลักแล้ว จากนั้นลองเริ่มต้นระบบ Mac Pro ใหม่อีกครั้ง


ข้อผิดพลาดของการ์ด PCIe

หาก Mac Pro พบข้อผิดพลาดกับการ์ด PCIe ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองสองครั้งและกะพริบซ้ำจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิดลง หากคุณเพิ่งติดตั้งการ์ด PCIe ให้ดูวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดของการ์ด PCIe บน Mac Pro


โหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์

หาก Mac Pro อยู่ในโหมดการกู้คืนเฟิร์มแวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองสามครั้งอย่างรวดเร็ว กะพริบเป็นสีเหลืองสั้นๆ สามครั้ง จากนั้นกะพริบเป็นสีเหลืองสามครั้งอย่างรวดเร็ว ลักษณะเช่นนี้จะเกิดซ้ำจนกว่าคอมพิวเตอร์จะปิดเครื่อง คุณอาจต้องกู้คืนเฟิร์มแวร์บน Mac Pro ของคุณ หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple


วันที่เผยแพร่: