หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความบน Mac

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความ หรือคุณเห็นการแจ้งเตือนเมื่อคุณส่งข้อความด้วยแอพข้อความบน Mac

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

หลังจากลองทำตามแต่ละขั้นตอนด้านล่าง ให้ลองส่งข้อความอีกครั้ง 

  • รีสตาร์ท Mac ของคุณ เลือกเมนู Apple  > เริ่มการทำงานเครื่องใหม่ จากนั้นคลิกเริ่มการทำงานเครื่องใหม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณอัพเดทแล้ว. ดูวิธีอัพเดทซอฟต์แวร์ใน Mac
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ลองโหลดหน้าเว็บใน Safari หรือเว็บเบราเซอร์อื่น
  • ตรวจสอบว่าตั้งค่าวันที่และเวลาอย่างถูกต้องบน Mac ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องสำหรับผู้ติดต่อ

หากคุณเห็น ‘ผู้ใช้นี้ไม่ได้ลงทะเบียนกับ iMessage’

หากคุณพยายามส่งข้อความและเห็นการเตือนว่าบุคคลนั้นไม่ได้ลงทะเบียนกับ iMessage แสดงว่าข้อความกำลังพยายามส่งโดยใช้ SMS/MMS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการส่งต่อข้อความและ iPhone ของคุณเปิดอยู่

หากผู้ติดต่อของคุณเห็นอีเมลแทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณส่งข้อความ แต่ผู้ติดต่อของคุณเห็นอีเมลแทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ iMessage ด้วย Apple ID เดียวกันบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ ดูวิธีเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในแอพข้อความบน Mac ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: