ดูสินค้าที่คุณซื้อจาก App Store และ iTunes Store ได้จากสถาบันการเงินของคุณโดยตรง

คุณอาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่คุณซื้อล่าสุดได้ในรายการธุรกรรมบนเว็บไซต์หรือแอพมือถือของสถาบันการเงิน

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพมือถือของสถาบันการเงินและดูสินค้าที่คุณซื้อล่าสุดจาก App Store, iTunes Store, Apple Books หรือบริการจาก Apple Music หรือ iCloud คุณอาจเห็นตัวเลือกในการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการธุรกรรมของคุณ เช่น ตัวเลือกดูใบเสร็จ

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ Apple จะแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อ อีกทั้ง Apple จะแจ้งให้คุณทราบผ่านอีเมลว่ามีการแสดงข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพมือถือของสถาบันการเงิน 

บริการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อได้ละเอียดกว่าที่แสดงบนใบแจ้งการทำรายการตามปกติ คุณสมบัตินี้มีให้บริการสำหรับสถาบันการเงินบางแห่งเท่านั้น

ใครบ้างที่ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่คุณซื้อได้

หากคุณคือเจ้าของบัญชีที่ใช้ชำระเงิน Apple จะแสดงข้อมูลการซื้ออย่างละเอียดให้คุณเห็นเพียงผู้เดียว เฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ใช้ชำระเงินเท่านั้น สถาบันการเงินไม่สามารถเข้าถึง Apple ID หรือข้อมูลการซื้ออย่างละเอียดของคุณได้ด้วยบริการนี้ 

หากคุณซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินหรือบัตรเครดิตของผู้อื่น เจ้าของบัญชีที่ใช้ชำระเงินจะดูสินค้าที่คุณซื้อได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นสมาชิกการแชร์กันในครอบครัวและสินค้าที่คุณซื้อเรียกเก็บเงินไปที่บัญชีการชำระเงินของผู้จัดการประจำครอบครัว ในกรณีนี้ผู้จัดการประจำครอบครัวอาจเห็นรายละเอียดการซื้อของคุณแล้ว 

รายละเอียดการซื้ออาจแสดงขึ้นหลังจากที่รายการธุรกรรมปรากฏบนใบแจ้งการทำรายการไปสักพักแล้ว คุณสามารถดูประวัติการซื้อใน App Store หรือ iTunes Store ได้ทุกเมื่อ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณได้รับอีเมลแจ้งว่ามีการดูรายละเอียดการซื้อของคุณ แต่ตัวคุณเองหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดูสินค้าที่คุณซื้อต่างก็ไม่ได้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอพมือถือของสถาบันการเงิน โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณทันที 

ดูสิ่งที่ควรทำเมื่อเห็นรายการซื้อที่คุณไม่รู้จัก

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: