การแจ้งเตือนสุขภาพหัวใจใน Apple Watch ของคุณ

คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนจากแอปอัตราการเต้นของหัวใจบน Apple Watch ได้เพื่อให้เตือนคุณเมื่อหัวใจมีอัตราการเต้นเร็วหรือช้า และมีจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ

Apple Watch ที่แสดงการแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสูง

การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วหรือช้า

หากอัตราการเต้นของหัวใจของคุณยังเร็วหรือช้ากว่าจำนวนครั้งต่อนาที (BPM) ที่เลือกไว้ Apple Watch ของคุณสามารถแจ้งให้คุณทราบได้ การแจ้งเตือนนี้จะมีเฉพาะใน Apple Watch Series 1 หรือใหม่กว่าสำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น

คุณสามารถเปิดการแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อคุณเปิดแอปอัตราการเต้นของหัวใจเป็นครั้งแรกบน Apple Watch หรือเปิดในภายหลังบน iPhone ได้ ดังนี้

 1. ใน iPhone ให้เปิดแอป Apple Watch
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะ "หัวใจ"
 3. แตะ "อัตราหัวใจเต้นเร็ว" จากนั้นเลือก BPM ที่ต้องการ 
 4. แตะ "อัตราหัวใจเต้นช้า" จากนั้นเลือก BPM ที่ต้องการ

การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ

คุณสมบัติการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอใน Apple Watch ของคุณจะดูการเต้นของหัวใจเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจหาจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (AFib) เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอในปัจจุบันมีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาคเท่านั้น นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอเวอร์ชั่นของคุณ

ในการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 

การตั้งค่าหัวใจใน iPhone

วิธีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บน iPhone และ Apple Watch ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. ใน iPhone ให้เปิดแอปสุขภาพ
 3. แตะแท็บเลือกหา แล้วไปที่หัวใจ > การแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ 
 4. เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอได้ที่แอป Apple Watch บน iPhone ของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้ เปิดแอป Apple Watch แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นไปที่หัวใจ > จังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ

สิ่งที่ควรทำเมื่อได้รับการเตือน

หากคุณได้รับการแจ้งเตือน แสดงว่าคุณสมบัติการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอใน Apple Watch ตรวจพบจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งบ่งชี้ถึง AFib และได้ยืนยันผลด้วยการอ่านค่าหลายครั้ง

หากคุณไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ที่มีภาวะ AFib คุณควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ประจำตัวคุณ หากคุณเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะ AFib โปรดดูวิธีติดตามประวัติ AFib ของคุณใน Apple Watch

วิธีการทำงานของการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ

คุณสมบัติการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอใน Apple Watch จะดูการเต้นของหัวใจเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจหาจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจเป็น AFib ได้ โดยมักจะตรวจขณะที่คุณอยู่นิ่งๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอ่านค่าได้แม่นยำยิ่งขึ้น จำนวนครั้งของการอ่านค่าที่เก็บรวบรวมในแต่ละวันและการเว้นระยะเวลาระหว่างการอ่านค่าแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณ

เกี่ยวกับ AFib

AFib เป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอแบบหนึ่ง โดยหัวใจห้องบนเต้นเป็นจังหวะที่ไม่สัมพันธ์กับหัวใจห้องล่าง 

CDC กล่าวว่า ประมาณ 2% ของบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และ 9% ของบุคคลผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมี AFib เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งพบเห็นอาการจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอได้บ่อยขึ้น ผู้ที่มี AFib บางรายอาจไม่พบอาการใดๆ แต่บางรายจะมีอาการต่างๆ เช่น หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น อ่อนเพลีย หรือหายใจลำบาก

AFib เป็นอาการเรื้อรัง แต่ว่าอัตราการเกิดภาวะ AFib นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ที่มีภาวะ AFib ส่วนใหญ่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดี อัตราที่หัวใจเกิดภาวะ AFib นั้นสามารถลดลงได้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การมีน้ำหนักตัวเหมาะสม และการรักษาอาการทางการแพทย์อื่นๆ ที่อาจทำให้ภาวะ AFib แย่ลงได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา AFib อาจส่งผลให้เกิดหัวใจวายหรือเกิดการแข็งตัวของเลือดซึ่งนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองได้ ทั้งนี้เราสามารถบริหาร AFib ได้ด้วยการดูแลและจ่ายยาโดยแพทย์ อีกทั้งการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรกสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • หากเปิดโหมดพลังงานต่ำอยู่ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำ หรือจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดพลังงานต่ำ
 • Apple Watch ไม่สามารถตรวจจับอาการหัวใจวายได้ หากคุณรู้สึกเจ็บ จุก แน่นที่หน้าอก หรือคิดว่ากำลังมีอาการหัวใจวาย ให้โทรหาหน่วยบริการฉุกเฉินทันที  
 • คุณสมบัติการแจ้งเตือนจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอใน Apple Watch จะไม่ได้ทำการตรวจจับ AFib อยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติจะไม่ตรวจพบการเกิด AFib ทุกครั้ง และผู้ที่มี AFib อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือน
 • หากคุณรู้สึกไม่สบาย คุณควรปรึกษาแพทย์แม้ว่าจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนก็ตาม อาการต่างๆ เช่น หัวใจเต้นเร็ว แรง หรือสั่นรัว หรือรู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืด อาจบ่งชี้ถึงภาวะเจ็บป่วยที่ร้ายแรงได้  
 • อย่าเปลี่ยนยาโดยไม่ขอคำปรึกษาจากแพทย์
 • ในบางกรณี การแจ้งเตือนอาจบ่งชี้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอแบบอื่นที่ไม่ใช่ AFib

วันที่เผยแพร่: