การแจ้งเตือนใน Apple Watch

การแจ้งเตือนของคุณจะส่งไปที่ iPhone หรือ Apple Watch ของคุณ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้ เพื่อให้คุณเห็นการแจ้งเตือนได้โดยเร็วที่สุด 

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นการแจ้งเตือนของคุณ

การแจ้งเตือนจะส่งไปที่ Apple Watch หรือ iPhone แต่จะไม่ส่งไปยังอุปกรณ์ทั้งสอง ดูกรณีที่การแจ้งเตือนอาจปรากฏบน iPhone แทนที่จะปรากฏบน Apple Watch จากข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อความ

หาก iPhone ของคุณปลดล็อคอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone แทนที่จะเป็น Apple Watch

 

ข้อความ

หาก iPhone ถูกล็อคอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่อง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน Apple Watch เว้นแต่ Apple Watch จะถูกล็อคด้วยรหัส

 

เมื่อคุณปิดทิ้งการแจ้งเตือนบน Apple Watch การแจ้งเตือนนั้นจะถูกปิดทิ้งจาก iPhone ของคุณด้วย

เลือกการแจ้งเตือนที่คุณจะรับ

คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือนตามต้องการสำหรับแต่ละแอพที่คุณใช้กับ Apple Watch ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การแจ้งเตือนของ Apple Watch จะใช้การตั้งค่าเดียวกันกับ iPhone ของคุณ เช่น หากคุณตั้งค่าแอพเมลบน iPhone ของคุณให้แจ้งเตือนคุณเฉพาะอีเมล VIP และทำให้การแจ้งเตือนบนนาฬิกาของคุณเหมือนกับ iPhone คุณจะเห็นการแจ้งเตือนเฉพาะอีเมล VIP บน Apple Watch ของคุณ

สำหรับแอพที่มาพร้อมเครื่อง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนใด โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ 
 2. แตะที่แท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะการแจ้งเตือน 
 3. แตะแอพ หากคุณต้องการให้การตั้งค่าการแจ้งเตือนของแอพเหมือนกับการตั้งค่าบน iPhone ของคุณ ให้แตะ ทำให้เหมือนกับ iPhone ของฉัน หากคุณต้องการเลือกการแจ้งเตือนบางประเภทที่จะรับบน Apple Watch เท่านั้น ให้แตะ กำหนดเอง 

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอพของบริษัทอื่นได้ เลื่อนลงไปที่ส่วนเชื่อมข้อมูลการแจ้งเตือน iPhone จาก และปิดการตั้งค่าที่อยู่ถัดจากแอพ 

ทำให้การแจ้งเตือนเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณยกข้อมือขึ้นเพื่อดูการแจ้งเตือน คุณจะเห็นสรุปสั้นๆ และรายละเอียดทั้งหมดในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา วิธีหยุดไม่ให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดในการแจ้งเตือนมีดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ
 2. แตะที่แท็บ Apple Watch ของฉัน แตะการแจ้งเตือน แล้วเปิด ความเป็นส่วนตัวของการแจ้งเตือน 
 3. เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน แตะที่การแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด 

หากคุณต้องการซ่อนไอคอนการแจ้งเตือน

ไอคอนจุดสีแดง จะปรากฏขึ้นในหน้าปัดนาฬิกาของคุณเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน คุณสามารถซ่อนจุดสีแดงนั้นเพื่อให้ไม่ปรากฏขึ้นเวลาที่คุณมีการแจ้งเตือนที่ไม่ได้อ่านได้ โดยทำดังนี้ 

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ 
 2. แตะที่แท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะการแจ้งเตือน 
 3. ปิดจุดแสดงสถานะการแจ้งเตือน

หากคุณไม่เห็นการแจ้งเตือนบน Apple Watch

เมื่ออุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อ การแจ้งเตือนของคุณจะถูกส่งไปที่ iPhone แทนที่จะเป็น Apple Watch หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ ให้ปัดขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกา เพื่อเปิดศูนย์ควบคุม หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ คุณอาจเห็น ไอคอน iPhone สีแดงไอคอน X หรือ ไอคอน Wi-Fi ลองเชื่อมต่อ iPhone และ Apple Watch ของคุณ

เมื่อ Apple Watch ล็อคอยู่ หรือเมื่อคุณเปิดห้ามรบกวน การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปที่ iPhone

 • เมื่อ Apple Watch ล็อคอยู่ จะมี ล็อค ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา
 • เมื่อคุณเปิด ห้ามรบกวน จะมี ไอคอนพระจันทร์ ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา หากต้องการปิดคุณสมบัตินี้ ให้ปัดขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกา จากนั้นแตะ ไอคอนห้ามรบกวนรูปพระจันทร์

สำหรับแอพของบริษัทอื่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยเท่านั้น 

วันที่เผยแพร่: