การแจ้งเตือนใน Apple Watch

ปรับแต่งว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนจาก Apple Watch เมื่อใดและอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองได้ในทันทีหรือตรวจดูได้เมื่อคุณสะดวก

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นการแจ้งเตือนของคุณ

การแจ้งเตือนจะส่งไปที่ Apple Watch หรือ iPhone แต่จะไม่ส่งไปยังอุปกรณ์ทั้งสอง ดูกรณีที่การแจ้งเตือนอาจปรากฏบน iPhone แทนที่จะปรากฏบน Apple Watch จากข้อมูลด้านล่างนี้

หาก iPhone ของคุณปลดล็อคอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone แทนที่จะเป็น Apple Watch

 

หาก iPhone ถูกล็อคอยู่หรืออยู่ในโหมดพักเครื่อง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน Apple Watch เว้นแต่ Apple Watch จะถูกล็อคด้วยรหัส

 

แอพบางตัว เช่น แอพเสียงรบกวน จะอยู่ใน Apple Watch ของคุณเท่านั้น การแจ้งเตือนสำหรับแอพเหล่านี้จะไม่ปรากฏบน iPhone ของคุณ

ไอคอนการแจ้งเตือนสีแดง  จะปรากฏขึ้นในหน้าปัดนาฬิกาของคุณเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน เมื่อคุณปิดทิ้งการแจ้งเตือนบน Apple Watch การแจ้งเตือนเหล่านั้นจะถูกปิดทิ้งจาก iPhone ของคุณเช่นกัน 

ดูการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณ

 1. แตะด้านบนสุดของหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้ คุณสามารถเปิดศูนย์การแจ้งเตือนจากหน้าจอใดก็ได้
 2. รอจนศูนย์การแจ้งเตือนแสดงขึ้น แล้วปัดลง 
 3. หากต้องการเลื่อน ให้หมุน Digital Crown
 4. หากต้องการอ่านการแจ้งเตือน ให้แตะรายการดังกล่าว หากต้องการอ่านการแจ้งเตือนแบบจัดกลุ่ม ให้แตะสแต็ค จากนั้นแตะการแจ้งเตือน
 5. หากต้องการลบการแจ้งเตือน ให้ปัดไปทางซ้าย จากนั้นแตะปุ่มลบ 

คุณสามารถซ่อนไอคอนการแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้ไอคอนดังกล่าวปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีการแจ้งเตือนที่ไม่ได้อ่าน เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แตะการแจ้งเตือน จากนั้นปิดใช้จุดแสดงสถานะการแจ้งเตือน

จัดการการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนใน Apple Watch จะใช้การตั้งค่าแบบเดียวกับ iPhone ของคุณ แต่คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับแอพแต่ละแอพได้ ใน watchOS 5 และใหม่กว่า การแจ้งเตือนจะสามารถจัดระเบียบตามแอพ และจัดกลุ่มเป็นสแต็คในศูนย์การแจ้งเตือนได้ ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนกิจกรรมทุกอย่างของคุณสามารถปรากฏในสแต็คได้ อีกทั้งคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะรับการเตือนสำหรับการแจ้งเตือนหรือไม่ เพื่อให้รายการดังกล่าวปรากฏขึ้นอย่างไร้เสียงหรือไม่ปรากฏเลย 

 

วิธีการเปลี่ยนวิธีรับการแจ้งเตือนของคุณบน Apple Watch

 1. แตะด้านบนสุดของหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้ 
 2. รอจนศูนย์การแจ้งเตือนแสดงขึ้น แล้วปัดลง
 3. ปัดไปทางซ้ายบนการแจ้งเตือน จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มเติม 
 4. หากคุณไม่ต้องการได้ยินการเตือนด้วยเสียงหรือการสั่นสำหรับแอพดังกล่าว ให้แตะส่งแบบไม่มีเสียง การแจ้งเตือนสำหรับแอพดังกล่าวจะไปที่ศูนย์การแจ้งเตือนโดยตรงทั้งบน Apple Watch และ iPhone ของคุณ แทนที่จะแสดงการแจ้งเตือนด้วยการเตือนแบบเสียงหรือแบบสั่น
 5. หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับแอพดังกล่าว ให้แตะปิดบน Apple Watch

หากต้องการเห็นหรือได้ยินการแจ้งเตือนเหล่านี้อีกครั้ง ให้ปัดไปทางซ้ายที่การแจ้งเตือนจากแอพ แตะไอคอนเพิ่มเติม  จากนั้นแตะส่งแบบเด่นชัด

ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน 
 2. แตะการแจ้งเตือน 
 3. แตะแอพ แอพที่ต่างกันจะมีตัวเลือกที่ไม่เหมือนกัน หากต้องการใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนเดียวกันบน Apple Watch และ iPhone แตะทำให้เหมือนกับ iPhone ของฉัน แอพบางแอพจะอนุญาตให้คุณปรับแต่งการแจ้งเตือนของคุณได้ เมื่อคุณดำเนินการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้
  • อนุญาตการแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนจะปรากฏในศูนย์การแจ้งเตือนและ Apple Watch จะเตือนคุณ 
  • ส่งไปยังศูนย์การแจ้งเตือน: การแจ้งเตือนจะส่งไปยังศูนย์การแจ้งเตือนโดยตรงและ Apple Watch จะไม่เตือนคุณ
  • การแจ้งเตือนปิด: แอพจะไม่ส่งการแจ้งเตือน
 4. หากคุณปรับแต่งการแจ้งเตือนของแอพ คุณจะสามารถจัดกลุ่มการแจ้งเตือนจากแอพดังกล่าวได้อีกด้วย แตะการจับกลุ่มการแจ้งเตือน จากนั้นเลือกตัวเลือก: ปิด โดยอัตโนมัติ หรือตามแอพ

หากคุณไม่สามารถปรับแต่งแอพได้ คุณจะยังคงสามารถปิดการแจ้งเตือนของแอพดังกล่าวได้ เลื่อนลงไปที่ส่วนเชื่อมข้อมูลการแจ้งเตือน iPhone จาก และปิดการตั้งค่าที่อยู่ถัดจากแอพ 

ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงสำหรับการแจ้งเตือน 

ทำให้การแจ้งเตือนเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณยกข้อมือขึ้นเพื่อดูการแจ้งเตือน คุณจะเห็นสรุปสั้นๆ และรายละเอียดทั้งหมดในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา วิธีหยุดไม่ให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดในการแจ้งเตือนมีดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน 
 2. แตะการแจ้งเตือน จากนั้นเปิดความเป็นส่วนตัวของการแจ้งเตือน 
 3. เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน ให้แตะที่การแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด 

หากคุณไม่เห็นการแจ้งเตือนบน Apple Watch

เมื่ออุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อ การแจ้งเตือนของคุณจะถูกส่งไปที่ iPhone แทนที่จะเป็น Apple Watch หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ ให้ปัดขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกา เพื่อเปิดศูนย์ควบคุม หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ คุณอาจเห็นไอคอน iPhone สีแดง , ไอคอน X สีแดง  หรือไอคอน Wi-Fi  ลองเชื่อมต่อ iPhone และ Apple Watch ของคุณ

เมื่อ Apple Watch ล็อคอยู่ หรือเมื่อคุณเปิดห้ามรบกวน การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปที่ iPhone

 • เมื่อ Apple Watch ล็อคอยู่ จะมีไอคอนแม่กุญแจ  ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา
 • เมื่อคุณเปิดห้ามรบกวน จะมีไอคอนห้ามรบกวน  ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกา หากต้องการปิดคุณสมบัตินี้ ให้ปัดขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกา จากนั้นแตะปุ่มห้ามรบกวน 

สำหรับแอพของบริษัทอื่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยเท่านั้น 

วันที่เผยแพร่: