ใช้เวลาเข้านอนเพื่อติดตามการนอนหลับบน iPhone

กำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการนอนหลับในแต่ละคืน แล้วแอพนาฬิกาจะเตือนให้คุณเข้านอนและส่งเสียงปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่น

วิธีตั้งเวลาเข้านอน

ครั้งแรกที่คุณใช้เวลาเข้านอน แอพนาฬิกาจะถามคำถามบางข้อ ดังนี้

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. แตะเริ่มต้นกัน แล้วเลือกการตั้งค่าของคุณ
 3. แตะเสร็จสิ้น

หลังจากคุณตั้งเวลาเข้านอน iPhone จะเตือนเมื่อถึงเวลาเข้านอนของคุณ แล้วเสียงปลุกจะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องตื่น

เปิดหรือปิดเวลาเข้านอน

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. ในส่วนกำหนดการ ให้แตะเวลาเข้านอนหรือเวลาปลุก
 3. คุณสามารถเปิดหรือปิดเวลาเข้านอนได้ที่มุมขวาบน

การทำเช่นนี้จะปิดทั้งการเตือนเวลาเข้านอนและเวลาปลุก  

เปลี่ยนวันและเวลาที่จะได้รับการเตือน

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. ในส่วนกำหนดการ ให้แตะเวลาเข้านอนหรือเวลาปลุก
 3. ลากปุ่มเวลาเข้านอน  หรือปุ่มเวลาปลุก ไอคอนนาฬิกาปลุก ขณะที่คุณลาก ตัวเตือนเวลาเข้านอนและการตั้งปลุกจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
 4. ในส่วนวันของสัปดาห์ที่ใช้งาน ให้แตะวันที่คุณต้องการใช้ตัวเตือนเวลาเข้านอนหรือการตั้งปลุก วันที่ใช้งานจะแสดงเป็นสีส้ม

ติดตามประวัติการนอนของคุณ

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. เลื่อนลงไปที่การวิเคราะห์ ซึ่งแสดงประวัติล่าสุดของคุณ

หากคุณใช้ iPhone เมื่อคุณต้องเข้านอน คุณจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับเวลานั้น หรือหากคุณเลื่อนการตั้งปลุก เวลาที่คุณใช้บนเตียงจะอัพเดทให้ตรงกัน

ข้อมูลจากเวลาเข้านอนจะปรากฏในแอพสุขภาพโดยอัตโนมัติ

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. ที่มุมซ้ายบน ให้แตะตัวเลือก 
 3. นี่คือสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้
  • ตั้งเวลาที่จะเตือนว่าคุณต้องไปนอน 
  • เปิดหรือปิดการติดตามการนอนหลับ คุณสมบัตินี้จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการนอนหลับของคุณมากขึ้น โดยการติดตามการใช้ iPhone ของคุณในตอนกลางคืน
  • เปิดหรือปิดห้ามรบกวนในระหว่างเวลานอน ในระหว่างเวลาเข้านอน หน้าจอล็อคจะหรี่แสง สายโทรเข้าและการเตือนที่ได้รับตอนที่อุปกรณ์ล็อคอยู่จะปิดเสียง และการแจ้งเตือนจะส่งไปที่ประวัติ
  • เลือกเสียงปลุกให้ตื่นนอนสำหรับการตั้งปลุก 
  • ปรับความดังของการตั้งปลุก 
 4. แตะเสร็จสิ้น

วิธีดูประวัติของคุณในแอพสุขภาพ

สำหรับการติดตามการนอนหลับใน iOS 13 ให้เปิดแอพนาฬิกา แตะแท็บเวลาเข้านอน แล้วแตะ "แสดงเพิ่มเติมในแอพสุขภาพ" การวิเคราะห์การนอนหลับจะแสดงระยะเวลาที่ใช้บนเตียงหรือขณะนอนหลับ 

เวลาเข้านอนในแอพนาฬิกาจะติดตามเวลาที่คุณใช้บนเตียง แต่ไม่ได้ติดตามว่าคุณนอนหลับหรือขยับตัวมากแค่ไหน Apple Watch ของคุณก็ไม่ได้ติดตามการนอนหลับหรือเวลาที่ใช้ในการนอนหลับเช่นกัน

หากต้องการติดตามเวลาที่ใช้ในการนอนหลับ ให้ลองใช้ตัวติดตามการนอนหลับด้วยแอพสุขภาพ และคุณยังป้อนเวลานอนหลับด้วยตัวเองได้ด้วย โดยการเปิดแอพนาฬิกา แตะแท็บเวลาเข้านอน ตามด้วย "แสดงเพิ่มเติมในแอพสุขภาพ" แตะเพิ่มข้อมูลที่มุมขวาบน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพสุขภาพ

วันที่เผยแพร่: