ใช้เวลาเข้านอนเพื่อติดตามการนอนหลับบน iPhone

กำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการนอนหลับในแต่ละคืน แล้วแอพนาฬิกาจะเตือนให้คุณเข้านอนและส่งเสียงปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่น

แท็บเวลาเข้านอนในแอพนาฬิกาที่แสดงเวลาเข้านอน 10:15 และเวลาตื่นนอน 6:30

วิธีตั้งเวลาเข้านอน

ครั้งแรกที่คุณใช้เวลาเข้านอน แอพนาฬิกาจะถามคำถามบางข้อ ดังนี้

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. แตะเริ่มต้นกัน แล้วเลือกการตั้งค่าของคุณ
 3. แตะบันทึก

หลังจากคุณตั้งเวลาเข้านอน iPhone จะเตือนเมื่อถึงเวลาเข้านอนของคุณ แล้วเสียงปลุกจะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องตื่น

หากต้องการเปลี่ยนเวลา ให้ลาก ไอคอนพระจันทร์ หรือ ไอคอนนาฬิกาปลุก ขณะที่คุณลาก ตัวเตือนเวลาเข้านอนและการตั้งปลุกจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ

เปิดหรือปิดเวลาเข้านอน

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. คุณสามารถเปิดหรือปิดเวลาเข้านอนได้ที่มุมขวาบน

การทำเช่นนี้จะปิดทั้งการตั้งปลุกและการเตือนความจำ  

ติดตามประวัติการนอนของคุณ

แตะแถบเวลาเข้านอน จากนั้นเลื่อนลงไปที่การวิเคราะห์การนอนหลับ ซึ่งแสดงประวัติการนอนหลับล่าสุดของคุณ

หากคุณใช้ iPhone เมื่อคุณต้องเข้านอน คุณจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับเวลานั้น หรือหากคุณเลื่อนการตั้งปลุก เวลาที่คุณใช้บนเตียงจะอัพเดทให้ตรงกัน

ข้อมูลจากเวลาเข้านอนจะปรากฏในแอพสุขภาพโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกเวลาเข้านอนที่แสดงนาฬิกาปลุกที่ตั้งไว้สำหรับวันธรรมดา และตั้งเตือนว่าถึงเวลาเข้านอนไว้ 15 นาทีก่อนเวลาเข้านอน

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. ที่มุมซ้ายบน ให้แตะตัวเลือก 
 3. นี่คือสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้
  • เลือกว่าคุณต้องการจะให้การตั้งปลุกดังขึ้นในวันใด การตั้งปลุกของคุณจะดังขึ้นในวันที่เป็นสีส้ม 
  • ตั้งเวลาที่จะเตือนว่าคุณต้องไปนอน 
  • เลือกเสียงปลุกให้ตื่นนอนสำหรับการตั้งปลุก 
  • ปรับความดังของการตั้งปลุก 
  • เปิดหรือปิดห้ามรบกวนในระหว่างเวลานอน ในระหว่างเวลาเข้านอน หน้าจอล็อคจะหรี่แสง สายโทรเข้าและการเตือนที่ได้รับตอนที่อุปกรณ์ล็อคอยู่จะปิดเสียง และการแจ้งเตือนจะส่งไปที่ประวัติ
 4. แตะเสร็จสิ้น

การวิเคราะห์การนอนในแอพสุขภาพที่แสดง 8 ชั่วโมง 15 นาที

วิธีดูประวัติของคุณในแอพสุขภาพ

เปิดแอพสุขภาพ แตะแถบข้อมูลสุขภาพ จากนั้นแตะการนอนหลับ > การวิเคราะห์การนอนหลับ การวิเคราะห์การนอนหลับจะแสดงระยะเวลาที่ใช้บนเตียงหรือขณะนอนหลับ

เวลานอนหลับในแอพนาฬิกาจะติดตามเวลาที่คุณใช้บนเตียง แต่ไม่ได้ติดตามว่าคุณนอนหลับหรือขยับตัวมากแค่ไหน Apple Watch ก็ของคุณไม่ได้ติดตามการนอนหลับหรือเวลาที่ใช้บนเตียงเช่นกัน

หากต้องการติดตามเวลาที่ใช้ในการนอนหลับ ให้ลองใช้ตัวติดตามการนอนหลับด้วยแอพสุขภาพ คุณสามารถป้อนเวลาที่ใช้ในการนอนหลับด้วยตนเองได้ด้วย ดูวิธีเพิ่มข้อมูลหรืออุปกรณ์ไปยังแอพสุขภาพ

วันที่เผยแพร่: