ใช้เวลาเข้านอนเพื่อติดตามการนอนหลับบน iPhone

กำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการนอนหลับในแต่ละคืน แล้วแอพนาฬิกาจะเตือนให้คุณเข้านอนและส่งเสียงปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่น

วิธีตั้งเวลาเข้านอน

ครั้งแรกที่คุณใช้เวลาเข้านอน แอพนาฬิกาจะถามคำถามบางข้อ ดังนี้

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. แตะเริ่มต้นใช้งานแล้วตอบคำถามบางข้อ
 3. แตะ บันทึก

หลังจากคุณตั้งเวลาเข้านอน iPhone จะเตือนเมื่อถึงเวลาเข้านอนของคุณ แล้วเสียงปลุกจะดังขึ้นเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องตื่น

หากต้องการเปลี่ยนเวลา ให้ลาก  หรือ  ขณะที่คุณลาก ตัวเตือนเวลาเข้านอนและการตั้งปลุกจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ

เปิดหรือปิดเวลาเข้านอน

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. แตะเวลาเข้านอนที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การทำเช่นนี้จะปิดทั้งการตั้งปลุกและการเตือนความจำ  

ติดตามประวัติการนอนของคุณ

แตะแถบเวลาเข้านอน จากนั้นเลื่อนลงไปที่การวิเคราะห์การนอนหลับ ซึ่งแสดงประวัติการนอนหลับล่าสุดของคุณ

หากคุณใช้ iPhone เมื่อคุณต้องเข้านอน คุณจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับเวลานั้น หรือหากคุณเลื่อนการตั้งปลุก เวลาที่คุณใช้บนเตียงจะอัพเดทให้ตรงกัน

ข้อมูลจากเวลาเข้านอนจะปรากฏในแอพสุขภาพโดยอัตโนมัติ

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า

 1. เปิดแอพนาฬิกา แล้วแตะเวลาเข้านอน
 2. แตะตัวเลือกที่มุมซ้ายสุด 
 3. นี่คือสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้
  • เลือกว่าคุณต้องการจะให้การตั้งปลุกดังขึ้นในวันใด การตั้งปลุกของคุณจะดังขึ้นในวันที่เป็นสีส้ม 
  • ตั้งเวลาที่จะเตือนว่าคุณต้องไปนอน 
  • เลือกเสียงปลุกให้ตื่นนอนสำหรับการตั้งปลุก 
  • ปรับความดังของการตั้งปลุก 
 4. แตะเสร็จสิ้น

ข้อมูลการนอนหลับในแอพสุขภาพ

วิธีดูประวัติของคุณในแอพสุขภาพ

เปิดแอพสุขภาพ แตะแถบข้อมูลสุขภาพ จากนั้นแตะการนอนหลับ > การวิเคราะห์การนอนหลับ การวิเคราะห์การนอนหลับจะแสดงจำนวนเวลาที่ใช้บนเตียงหรือขณะนอนหลับ

เวลานอนหลับในแอพนาฬิกาจะติดตามเวลาที่คุณใช้บนเตียง แต่ไม่ได้ติดตามว่าคุณนอนหลับหรือขยับตัวมากแค่ไหน Apple Watch ของคุณไม่ได้ติดตามการนอนหลับหรือเวลาที่ใช้ในการนอนหลับ

หากต้องการติดตามเวลาที่ใช้ในการนอนหลับ ให้ลองใช้ตัวติดตามการนอนหลับด้วยแอพสุขภาพ คุณสามารถป้อนเวลาที่ใช้ในการนอนหลับได้ ดูวิธีเพิ่มข้อมูลหรืออุปกรณ์ไปยังแอพสุขภาพ

วันที่เผยแพร่: