ใช้แอพสุขภาพใน iPhone หรือ iPod touch

แอพสุขภาพจะรวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก iPhone, Apple Watch และแอพต่างๆ ที่คุณใช้อยู่ เพื่อให้คุณสามารถดูความคืบหน้าได้ในที่เดียว 

ไอคอนแอพสุขภาพ

แอพสุขภาพจะไฮไลท์สี่หมวดหมู่ ได้แก่ กิจกรรม การนอนหลับ การมีสมาธิ และโภชนาการ แอพสุขภาพจะนับจำนวนก้าว ระยะทางที่เดินและวิ่งโดยอัตโนมัติ และหากคุณมี Apple Watch นาฬิกาก็จะติดตามข้อมูลกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่คุณสร้างหรือรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและจะเข้ารหัสด้วยรหัสของคุณเมื่อคุณล็อค iPhone 

เพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บข้อมูลสุขภาพ 
 2. แตะ ไอคอนโปรไฟล์ แล้วเพิ่มข้อมูลของคุณ
  ข้อมูลส่วนบุคคลของ Derek Parker

เพิ่มข้อมูลจากแอพต่างๆ ไปยังแอพสุขภาพ

วิธีการเพิ่มแอพและเลือกหมวดหมู่ที่จะให้แอพติดตามมีดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บแหล่งข้อมูล 
 2. เลื่อนไปยังแอพ คุณจะเห็นแอพที่คุณมีอยู่แล้วซึ่งใช้ร่วมกับแอพสุขภาพได้ หากคุณไม่เห็นแอพ อาจไม่มีแอพใดที่ใช้ร่วมกับแอพสุขภาพได้ 
 3. แตะแอพ
 4. เปิดหมวดหมู่ที่คุณต้องการติดตาม

คุณจะพบกับแอพที่ใช้งานร่วมกันได้ในแอพสุขภาพด้วย โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บข้อมูลสุขภาพ
 2. แตะหมวดหมู่ที่คุณต้องการติดตาม เช่น การมีสมาธิ 
  แอพที่แนะนำสำหรับการมีสมาธิ และนาทีของการมีสมาธิที่บันทึกไว้ 2 นาที
 3. เลื่อนไปที่แอพที่แนะนำ
 4. ดาวน์โหลดแอพใดแอพหนึ่งที่มีการแนะนำให้ใช้ติดตามหมวดหมู่นั้น
 5. หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอพแล้ว ให้เปิดแอพ แล้วตั้งค่า
 6. เปิดแอพสุขภาพ จากนั้นแตะแท็บแหล่งข้อมูล แล้วแตะแอพ เปิดหมวดหมู่ที่คุณต้องการติดตาม

แล้วคุณก็ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จะนำไปไว้ในแอพสุขภาพ และแอพที่จะรับข้อมูลของคุณจากแอพสุขภาพ แอพที่เข้าถึง HealthKit ได้ต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพก่อนที่จะอนุญาตให้แอพนั้นเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและฟิตเนสของคุณ

ดูข้อมูลจาก Apple Watch

ระบบจะเพิ่มข้อมูลสุขภาพมาจาก Apple Watch ของคุณโดยอัตโนมัติ วิธีการดูมีดังนี้

หากแอพสุขภาพไม่ติดตามจำนวนก้าวหรือข้อมูลอื่นจาก iPhone หรืออุปกรณ์อื่น ให้ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะที่แท็บแหล่งข้อมูล
 2. ใต้อุปกรณ์ ให้แตะ Apple Watch ของคุณ
 3. จากนั้นแตะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว แล้วตรวจสอบว่า "การติดตามฟิตเนส" เปิดอยู่

ดูความคืบหน้าในแต่ละวันของคุณ

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแท็บวันนี้ หากต้องการดูข้อมูลจากวันอื่น ให้แตะวันอื่นบนปฏิทิน
  สรุปข้อมูลสุขภาพ รวมถึง การมีสมาธิ อัตราการเต้นของหัวใจ จำนวนก้าว การวิเคราะห์การนอนหลับ และอีกมากมาย
 2. แตะที่ตัววัดใดก็ได้ เช่น ก้าวเดิน  
 3. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะตารางหรือกราฟ

คุณยังสามารถเพิ่มตัววัดในรายการโปรด ซึ่งตัววัดนั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอวันนี้ แตะแท็บข้อมูลสุขภาพ แล้วแตะหมวดหมู่ จากนั้นแตะเพิ่มในรายการโปรด 

เพิ่มข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

สำรองข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลของแอพสุขภาพจะจัดเก็บไว้ใน iCloud และเข้ารหัสในขณะที่มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง iCloud และอุปกรณ์ และเมื่อข้อมูลนั้นจัดเก็บอยู่ใน iCloud หากต้องการหยุดจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของคุณใน iCloud ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วปิดแอพสุขภาพ

หากคุณไม่ได้ใช้ iCloud คุณสามารถสำรองข้อมูลในแอพสุขภาพได้โดยเข้ารหัสข้อมูลสำรอง iTunes 

iPhone ของ John ใน iTunes.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: