ใช้แอพสุขภาพใน iPhone หรือ iPod touch

แอพสุขภาพจะรวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก iPhone, Apple Watch และแอพต่างๆ ที่คุณใช้อยู่ เพื่อให้คุณสามารถดูความคืบหน้าได้ในที่เดียว 

ไอคอนแอพสุขภาพ

แอพสุขภาพจะไฮไลท์สี่หมวดหมู่ ได้แก่ กิจกรรม การนอนหลับ การมีสมาธิ และโภชนาการ ข้อมูลที่คุณสร้างหรือรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและจะเข้ารหัสด้วยรหัสของคุณเมื่อคุณล็อค iPhone 

ตั้งค่าแอพสุขภาพ

แอพสุขภาพจะนับจำนวนก้าว ระยะทางที่เดินและวิ่งโดยอัตโนมัติ และหากคุณมี Apple Watch นาฬิกาก็จะติดตามข้อมูลกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ มีวิธีติดตามสุขภาพของคุณอีกสองสามวิธี ดังนี้

หากต้องการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง ให้แก้ไขโปรไฟล์ของคุณ

  1. เปิดแอพสุขภาพ และแตะแถบข้อมูลสุขภาพ 
  2. แตะไอคอนโปรไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลของคุณ

 

เพิ่มข้อมูลจากแอพ

หากต้องการดูว่าแอพใดของคุณใช้งานกับแอพสุขภาพได้บ้าง

  1. ให้เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะแถบแหล่งข้อมูล 
  2. แตะแอพ หากคุณไม่เห็นแอพ อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีแอพใดที่เข้ากันได้กับแอพสุขภาพ 
  3. เปิดหมวดหมู่ที่คุณต้องการติดตาม

หากต้องการเพิ่มแอพใหม่

  1. เปิดแอพสุขภาพ และแตะแถบข้อมูลสุขภาพ
  2. แตะหมวดหมู่ เช่น การมีสมาธิ 
  3. ดาวน์โหลดแอพใดแอพหนึ่งที่มีการแนะนำให้ใช้ติดตามหมวดหมู่นั้น
  4. หลังจากที่คุณติดตั้งแอพแล้ว ให้เปิดแอพแล้วตั้งค่า
  5. เปิดแอพสุขภาพ จากนั้นแตะแถบแหล่งข้อมูล แล้วแตะแอพ เปิดหมวดหมู่ที่คุณต้องการติดตาม

แล้วคุณก็ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จะนำไปไว้ในแอพสุขภาพ และแอพที่จะรับข้อมูลของคุณจากแอพสุขภาพ*

ดูข้อมูลจาก Apple Watch

หากแอพสุขภาพไม่ได้ติดตามจำนวนก้าวหรือข้อมูลอื่นๆ จาก iPhone หรืออุปกรณ์อื่น ให้แตะแถบแหล่งข้อมูล แล้วแตะอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที่อยู่ใต้ส่วนอุปกรณ์ จากนั้นแตะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว > การเคลื่อนไหวและฟิตเนส แล้วตรวจสอบว่า "การติดตามฟิตเนส" เปิดอยู่

ดูความคืบหน้าในแต่ละวันของคุณ

แตะแถบวันนี้ เพื่อดูความก้าวหน้าในวันนี้ของคุณ หากต้องการดูข้อมูลจากวันอื่น ให้แตะวันอื่นบนปฏิทิน

แตะที่ตัววัดใดก็ได้ เช่น ก้าวเดิน หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะตารางหรือกราฟ

คุณยังสามารถเพิ่มตัววัดในรายการโปรด ซึ่งตัววัดนั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอวันนี้ แตะแถบข้อมูลสุขภาพ แล้วแตะหมวดหมู่ จากนั้นแตะเพิ่มในรายการโปรด 

สำรองข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลของแอพสุขภาพจะจัดเก็บไว้ใน iCloud และเข้ารหัสในขณะที่มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง iCloud และอุปกรณ์ และเมื่อข้อมูลนั้นจัดเก็บอยู่ใน iCloud หากต้องการหยุดจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของคุณใน iCloud ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วปิดแอพสุขภาพ

หากคุณไม่ได้ใช้ iCloud คุณสามารถสำรองข้อมูลในแอพสุขภาพได้โดยเข้ารหัสข้อมูลสำรอง iTunes 

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยแอพสุขภาพ

* แอพที่เข้าถึง HealthKit ได้ต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพก่อนที่จะอนุญาตให้แอพนั้นเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและฟิตเนสของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: