ติดตามการนอนหลับบน Apple Watch และใช้การนอนหลับบน iPhone

สร้างตารางการนอนหลับส่วนตัวเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการนอนหลับและมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น

ตั้งค่าการนอนหลับ

การนอนหลับให้เพียงพอมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ แอพสุขภาพบน iPhone ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายการนอนหลับและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เมื่อเวลาผ่านไป

ตั้งค่าการนอนหลับบน iPhone

 1. เปิดแอพสุขภาพใน iPhone
 2. แตะเริ่มต้นใต้ "ตั้งค่าการนอนหลับ" แล้วแตะถัดไป
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อระบุ
  • เป้าหมายการนอนหลับ: กำหนดจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องการนอนหลับ
  • เวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอน: ตั้งเวลาที่คุณต้องการเข้านอนและตื่นนอน
  • โหมดนอนหลับ: iPhone สามารถเปิดโหมดห้ามรบกวนและหรี่แสงหน้าจอล็อคเมื่อถึงเวลาเข้านอน เพื่อลดการรบกวนและช่วยให้คุณนอนหลับสนิท
  • คำสั่งลัดสำหรับการผ่อนคลายก่อนเข้านอน: เพิ่มคำสั่งลัดที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายก่อนเข้านอน เช่น เปิดฉากบ้าน ฟังเพลย์ลิสต์ที่ผ่อนคลาย หรือเปิดแอพฝึกสมาธิที่คุณชื่นชอบ
  • ติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch: สวมนาฬิกาเข้านอนเพื่อติดตามการนอนหลับ จะมีตัวเลือกนี้ในระหว่างการตั้งค่า หากคุณเคยจับคู่ Apple Watch กับ iPhone มาก่อน หากจับคู่ Apple Watch หลังตั้งค่าเสร็จ คุณก็ยังเปิดการติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch ได้ในภายหลัง

ใช้การนอนหลับร่วมกับคุณสมบัติ "การตั้งค่าครอบครัว" ไม่ได้

ปรับเป้าหมายการนอนหลับของคุณ

คุณสามารถปรับเป้าหมายการนอนหลับได้ตามต้องการบน iPhone หรือ Apple Watch

ปรับเป้าหมายการนอนหลับบน iPhone

บน iPhone

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะการนอนหลับ
 2. แตะตารางเวลาทั้งหมดและตัวเลือก
 3. แตะเป้าหมายการนอนหลับใต้ "รายละเอียดเพิ่มเติม"
 4. ปรับเป้าหมายการนอนหลับ จากนั้นแตะเวลาที่คุณเลือกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

บน Apple Watch

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะตารางเวลาทั้งหมด
 2. แตะเป้าหมายการนอนหลับใต้ "ตัวเลือก"
 3. แตะปุ่มบวกและลบเพื่อปรับเป้าหมาย
 4. แตะเป้าหมายการนอนหลับที่ด้านซ้ายบนเพื่อย้อนกลับและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขตารางการนอนหลับบน iPhone

หากต้องการอัพเดทตารางการนอนหลับ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทั้งหมดหรือเปลี่ยนแค่ใน "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น" ก็ได้ หากเลือก "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น" การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับวันถัดไปเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทั้งหมดจะมีผลกับทุกวันในอนาคต

แก้ไข

อัพเดท "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น"

 1. เปิดแอพสุขภาพ แตะเรียกดูที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะการนอนหลับ หากคุณตั้งการนอนหลับเป็นรายการโปรด คุณสามารถเข้าถึงการนอนหลับได้จากหน้าสรุปในแอปสุขภาพ
 2. แตะแก้ไขใต้ "ตารางการนอนหลับ" ในถัดไป
 3. ลากแถบเลื่อนโค้งเพื่อตั้งเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอน แถบเลื่อนจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหากตารางเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการนอนหลับ
 4. แตะการตั้งปลุกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก แล้วปรับเสียงปลุก ระดับเสียง และการสั่นของการปลุก
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณยังปรับตารางการนอนหลับสำหรับวันถัดไปได้จากแอพนาฬิกา

แก้ไขตารางการนอนหลับทั้งหมดบน iPhone

อัพเดทตารางเวลาทั้งหมด

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะการนอนหลับ
 2. แตะตารางเวลาในตารางเวลาทั้งหมดและตัวเลือก
 3. แตะแก้ไขใต้ตารางเวลาที่คุณต้องการอัพเดท
 4. แตะวันที่ใช้งานและลากแถบเลื่อนโค้งเพื่อตั้งเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอน แถบเลื่อนจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหากตารางเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการนอนหลับ
 5. แตะการตั้งปลุกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก แล้วปรับเสียงปลุก ระดับเสียง และการสั่นของการปลุก
 6. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณยังสามารถปิดตารางการนอนหลับได้ตามต้องการเช่นกัน ในแอพสุขภาพ ให้แตะเรียกดูตาราง>การนอนหลับ>ทั้งหมดและตัวเลือก แล้วแตะตารางการนอนหลับที่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อปิดหรือเปิด

แก้ไขตารางการนอนหลับบน Apple Watch

หากต้องการอัพเดทตารางการนอนหลับ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทั้งหมดหรือเปลี่ยนแค่ใน "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น" ก็ได้ หากเลือก "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น" การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับวันถัดไปเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทั้งหมดจะมีผลกับทุกวันในอนาคต


แก้ไข

อัพเดท "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น"

 1. เปิดแอพการนอนหลับ
 2. แตะตารางเวลาใต้ "ถัดไป"
 3. แตะเวลาตื่นนอนและเวลาเข้านอน
 4. แตะชั่วโมงหรือนาทีแล้วหมุน Digital Crown เพื่อปรับเวลา จากนั้นแตะตั้งค่าเพื่อบันทึก
 5. แตะนาฬิกาปลุกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก แล้วปรับเสียงและการสั่น
 6. แตะแก้ไขตารางเวลาที่ด้านซ้ายบนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันถัดไป

 

แก้ไขตารางการนอนหลับทั้งหมดบน Apple Watch

อัพเดทตารางเวลาทั้งหมด

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะตารางเวลาทั้งหมด
 2. แตะตารางเวลาที่คุณต้องการแก้ไข
 3. แตะวันที่อยู่ใต้ "ใช้เมื่อ" จากนั้นแตะวันที่คุณต้องการตั้งค่าตารางการนอนหลับ
 4. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 5. แตะเวลาตื่นนอนและเวลาเข้านอน
 6. แตะชั่วโมงหรือนาทีแล้วหมุน Digital Crown เพื่อปรับเวลา จากนั้นแตะตั้งค่าเพื่อบันทึก
 7. แตะนาฬิกาปลุกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก แล้วปรับเสียงและการสั่น
 8. แตะแก้ไขตารางเวลาที่ด้านซ้ายบนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับตารางเวลาทั้งหมด

คุณยังสามารถปิดตารางเวลาทั้งหมดได้ตามต้องการเช่นกัน ในแอพการนอนหลับ ให้แตะตารางเวลาทั้งหมด แล้วแตะตารางการนอนหลับเพื่อปิดหรือเปิดตารางการนอนหลับ

จัดการคำสั่งลัดสำหรับการผ่อนคลายก่อนเข้านอน

คุณสามารถเพิ่มคำสั่งลัดไปยังแอพต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและเตรียมพร้อมเข้านอนได้บน iPhone 

คำสั่งลัดสำหรับการผ่อนคลายก่อนเข้านอน

เพิ่มปุ่มลัด

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะการนอนหลับ
 2. แตะตารางเวลาในตารางเวลาทั้งหมดและตัวเลือก
 3. แตะคำสั่งลัดสำหรับการผ่อนคลายก่อนเข้านอน
 4. แตะเพิ่มคำสั่งลัดหรือเพิ่มคำสั่งอื่น หากคุณเคยเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้
 5. แตะแอพ แล้วแตะปุ่มเพิ่มปุ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มคำสั่งลัด หรือคุณจะแตะแสดงแอพจาก App Store เพื่อค้นหาและเพิ่มแอพใหม่ๆ ก็ได้

ลบคำสั่งลัด

 1. เปิดแอพสุขภาพ แล้วแตะการนอนหลับ
 2. แตะตารางเวลาในตารางเวลาทั้งหมดและตัวเลือก
 3. แตะคำสั่งลัดสำหรับการผ่อนคลายก่อนเข้านอน
 4. แตะปุ่มลบปุ่มลบ

ข้อมูลการนอนหลับบน iPhone

ดูประวัติการนอนหลับของคุณ

หากต้องการดูประวัติการนอนหลับ ให้เปิดแอพสุขภาพบน iPhone แตะเรียกดูที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะการนอนหลับ หากคุณตั้งการนอนหลับเป็นรายการโปรด คุณสามารถเข้าถึงการนอนหลับได้จากหน้าสรุปในแอปสุขภาพ

แอพการนอนหลับบน iPhone จะติดตามและทำแผนภูมิเวลาที่ใช้บนเตียงบตามการใช้งาน iPhone ในเวลากลางคืน โดยค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการตั้งค่ากราฟแท่งเป็น W ซึ่งหมายถึงรายสัปดาห์ แตะ M ที่ด้านบนสุดของแผนภูมิเพื่อดูประวัติการนอนหลับในเดือนที่ผ่านมา แตะแสดงข้อมูลการนอนหลับเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดระยะเวลาการนอน เช่น เวลาที่ใช้บนเตียงเฉลี่ยและเวลาในการนอนหลับเฉลี่ย คุณสามารถแตะแต่ละรายการเพื่อดูว่ามีแผนภูมิเป็นอย่างไรในกราฟด้านบน

ใช้ Apple Watch เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

หากจับคู่ Apple Watch หลังตั้งค่าเสร็จ คุณก็ยังเปิดการติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch ได้ ในแอพนาฬิกาของฉันบน iPhone ให้แตะการนอนหลับ จากนั้นแตะติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch เพื่อเปิดการตั้งค่านี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดเมื่อสวมนาฬิกาเข้านอนให้ทำดังนี้

 • เปิดเตือนให้ชาร์จ บน iPhone ให้เปิดแอพนาฬิกาของฉัน แล้วแตะการนอนหลับ แตะเตือนให้ชาร์จเพื่อเปิดการเตือนให้ชาร์จ Apple Watch ก่อนการผ่อนคลายก่อนเข้านอน หากแบตเตอรี่หมด นาฬิกาจะติดตามข้อมูลการนอนหลับไม่ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวม Apple Watch พอดีแบบสบายๆ หากนาฬิกาหลวมเกินไป อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอาจตรวจพบการเคลื่อนไหวมากเกินจริงในระหว่างการนอนหลับ 
วันที่เผยแพร่: