ติดตามการนอนหลับบน Apple Watch และใช้การนอนหลับบน iPhone

สร้างตารางการนอนหลับส่วนตัวเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการนอนหลับและมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น

ตั้งค่าการนอนหลับ

การนอนหลับให้เพียงพอมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ แอปสุขภาพบน iPhone ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายการนอนหลับและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เมื่อเวลาผ่านไป

หน้าจอ iPhone ที่แสดงตัวเลือกตั้งค่าการนอนหลับ 

 1. เปิดแอปสุขภาพใน iPhone
 2. แตะเริ่มต้นใต้ตั้งค่าการนอนหลับ1 แล้วแตะถัดไป
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อระบุ
  • เป้าหมายการนอนหลับ: กำหนดจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องการนอนหลับ
  • เวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอน: ตั้งเวลาที่คุณต้องการเข้านอนและตื่นนอน
  • โฟกัสในเวลานอนหลับ: เพื่อลดสิ่งรบกวน iPhone สามารถลดความซับซ้อนของหน้าจอล็อคและเปิดโหมดโหมดโฟกัสในเวลานอนหลับตามเวลาเข้านอนที่กำหนดไว้ได้ คุณยังสามารถให้สิทธิ์แก่บางคนหรือบางแอปให้แจ้งเตือนคุณได้ ดูวิธีปรับแต่งโฟกัส
  • ติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch: สวมนาฬิกาเข้านอนเพื่อติดตามการนอนหลับ จะมีตัวเลือกนี้ในระหว่างการตั้งค่า หากคุณเคยจับคู่ Apple Watch กับ iPhone มาก่อน หากจับคู่ Apple Watch หลังตั้งค่าเสร็จ คุณก็ยังเปิดการติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch ได้ในภายหลัง

ปรับเป้าหมายการผ่อนคลายก่อนเข้านอนและการนอนหลับ

คุณสามารถปรับเป้าหมายการผ่อนคลายก่อนเข้านอนและการนอนหลับได้ตามต้องการบน iPhone หรือ Apple Watch ของคุณ หากคุณสร้างปุ่มลัดการผ่อนคลายก่อนเข้านอนไว้ก่อนหน้านี้ ปุ่มลัดเหล่านี้จะปรากฏใต้โฟกัสในเวลานอนหลับ

หน้าจอ iPhone ที่แสดงตัวเลือกปรับเป้าหมายการนอนหลับ 

บน iPhone

 1. เปิดแอปสุขภาพ แตะเรียกดูที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะการนอนหลับ หากคุณบันทึกโหมดการนอนหลับไว้ในรายการโปรด คุณจะสามารถเข้าถึงได้จากหน้าสรุปในแอปสุขภาพ
 2. แตะตารางเวลาแบบสมบูรณ์และตัวเลือก
 3. แตะเป้าหมายการผ่อนคลายก่อนเข้านอนหรือการนอนหลับใต้รายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ปรับเวลาของคุณ แล้วแตะ "เป้าหมายการผ่อนคลายก่อนเข้านอนหรือการนอนหลับ" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

บน Apple Watch

 1. เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะตารางเวลาทั้งหมด
 2. แตะเป้าหมายการผ่อนคลายก่อนเข้านอนหรือการนอนหลับใต้ตัวเลือก
 3. แตะปุ่มบวกและลบเพื่อปรับเวลาของคุณ
 4. แตะลูกศรซ้ายที่มุมซ้ายบนเพื่อย้อนกลับและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

แก้ไขตารางการนอนหลับบน iPhone

หากต้องการอัปเดตตารางการนอนหลับ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทั้งหมดหรือเปลี่ยนแค่ใน "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น" ก็ได้ หากเลือก "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น" การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับวันถัดไปเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทั้งหมดจะมีผลกับทุกวันในอนาคต

หน้าจอ iPhone ที่แสดงตัวเลือกในการแก้ไขการตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น 

อัปเดต "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น"

 1. เปิดแอปสุขภาพ แตะเรียกดูที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะการนอนหลับ หากคุณบันทึกโหมดการนอนหลับไว้ในรายการโปรด คุณจะสามารถเข้าถึงได้จากหน้าสรุปในแอปสุขภาพ
 2. แตะแก้ไขใต้ "ตารางการนอนหลับ" ในถัดไป
 3. ลากแถบเลื่อนโค้งเพื่อตั้งเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอน แถบเลื่อนจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหากตารางเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการนอนหลับ
 4. แตะการตั้งปลุกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก แล้วปรับเสียงปลุก ระดับเสียง และการสั่นของการปลุก
 5. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งนาฬิกาปลุกครั้งถัดไปจากแอปนาฬิกาได้อีกด้วย

หน้าจอ iPhone ที่แสดงตัวเลือกในการแก้ไขตารางการนอนหลับแบบเต็ม 

อัปเดตตารางเวลาแบบสมบูรณ์

 1. เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะการนอนหลับ
 2. แตะตารางเวลาในตารางเวลาทั้งหมดและตัวเลือก
 3. แตะแก้ไขใต้ตารางเวลาที่คุณต้องการอัปเดต
 4. แตะวันที่ใช้งานและลากแถบเลื่อนโค้งเพื่อตั้งเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอน แถบเลื่อนจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหากตารางเวลาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการนอนหลับ
 5. แตะการตั้งปลุกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก แล้วปรับเสียงปลุก ระดับเสียง และการสั่นของการปลุก
 6. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณยังสามารถปิดตารางการนอนหลับได้ตามต้องการเช่นกัน ในแอปสุขภาพ ให้แตะเรียกดูตาราง>การนอนหลับ>ทั้งหมดและตัวเลือก แล้วแตะตารางการนอนหลับที่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อปิดหรือเปิด

แก้ไขตารางการนอนหลับบน Apple Watch

หากต้องการอัปเดตตารางการนอนหลับ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทั้งหมดหรือเปลี่ยนแค่ใน "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น" ก็ได้ หากเลือก "การตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น" การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับวันถัดไปเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทั้งหมดจะมีผลกับทุกวันในอนาคต

หากคุณตื่นก่อนเวลาปลุกที่กำหนดไว้ คุณสามารถออกจากโหมดโฟกัสในเวลานอนหลับได้ หมุน Digital Crown เพื่อปลดล็อค Apple Watch ของคุณ ปัดขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะไอคอนแอปการนอนหลับ

อัปเดตการตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น

 1. เปิดแอปการนอนหลับ
 2. แตะตารางเวลาใต้ "ถัดไป"
 3. แตะเวลาตื่นนอนและเวลาเข้านอน
  หน้าจอ Apple Watch ที่แสดงตัวเลือกในการแก้ไขการตื่นครั้งถัดไปเท่านั้น
 4. แตะชั่วโมงหรือนาทีแล้วหมุน Digital Crown เพื่อปรับเวลา จากนั้นแตะเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก
 5. แตะนาฬิกาปลุกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก แล้วปรับเสียงและการสั่น
 6. แตะแก้ไขตารางเวลาที่ด้านซ้ายบนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันถัดไป

อัปเดตตารางเวลาทั้งหมด

 1. เปิดแอปสุขภาพ แล้วแตะตารางเวลาทั้งหมด
 2. แตะตารางเวลาที่คุณต้องการแก้ไข
  หน้าจอ Apple Watch ที่แสดงตัวเลือกสำหรับแก้ไขกำหนดเวลานอนหลับแบบเต็ม
 3. แตะวันที่อยู่ใต้ "ใช้เมื่อ" จากนั้นแตะวันที่คุณต้องการตั้งค่าตารางการนอนหลับ
 4. แตะเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 5. แตะเวลาตื่นนอนและเวลาเข้านอน
 6. แตะชั่วโมงหรือนาทีแล้วหมุน Digital Crown เพื่อปรับเวลา จากนั้นแตะเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก
 7. แตะนาฬิกาปลุกเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก แล้วปรับเสียงและการสั่น
 8. แตะแก้ไขตารางเวลาที่ด้านซ้ายบนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับตารางเวลาทั้งหมด

คุณยังสามารถปิดตารางเวลาทั้งหมดได้ตามต้องการเช่นกัน ในแอปการนอนหลับ ให้แตะตารางเวลาทั้งหมด แล้วแตะตารางการนอนหลับเพื่อปิดหรือเปิดตารางการนอนหลับ

หน้าจอ iPhone ที่แสดงกราฟข้อมูลการนอนหลับ 

ดูประวัติการนอนหลับของคุณ

แอปการนอนหลับบน iPhone จะติดตามและทำแผนภูมิเวลาที่ใช้บนเตียงบตามการใช้งาน iPhone ในเวลากลางคืน หากต้องการรับข้อมูลการนอนหลับจาก Apple Watch จะต้องเปิดใช้งานการติดตามการนอนหลับอย่างน้อย 4 ชั่วโมงในแต่ละคืน 

หากต้องการดูประวัติการนอนหลับ ให้เปิดแอปสุขภาพบน iPhone แตะเรียกดูที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะการนอนหลับ หากคุณบันทึกโหมดการนอนหลับไว้เป็นรายการโปรดไว้ คุณจะสามารถเข้าถึงได้จากหน้าสรุปในแอปสุขภาพ

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว กราฟแท่งจะถูกตั้งค่าเป็น D ซึ่งหมายถึงรายวัน แตะ W ที่ด้านบนสุดของแผนภูมิเพื่อดูประวัติการนอนหลับของคุณในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา, M ในช่วงเดือนที่ผ่านมา หรือ 6M ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แตะแสดงข้อมูลการนอนหลับเพิ่มเติม แล้วเลือกหมวดหมู่เพื่อดูรายละเอียดการนอนหลับเพิ่มเติม

 • ระยะ: ดูเวลาและเปอร์เซ็นต์ที่คุณใช้ในระยะตื่นหรือในระยะหลับฝัน, ระยะหลับจริง หรือระยะหลับลึก
 • จํานวน: ดูรายละเอียดระยะเวลาการนอนหลับของคุณ เช่น เวลาบนเตียงนอนโดยเฉลี่ยและเวลานอนหลับโดยเฉลี่ย
 • การเปรียบเทียบ: ดูอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่คุณนอนหลับ หากคุณมี Apple Watch Series 8 หรือ Apple Watch Ultra คุณยังสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอุณหภูมิข้อมือในตอนกลางคืนได้อีกด้วย

หน้าจอ iPhone ที่แสดงกราฟอัตราการหายใจ 

ดูอัตราการหายใจของคุณ

ด้วย Apple Watch Series 3 หรือใหม่กว่าที่ใช้ watchOS 8 คุณสามารถวัดและติดตามอัตราการหายใจของคุณได้2 เมื่อเปิดติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch ไว้ หากคุณสวม Apple Watch เข้านอน นาฬิกาจะวัดและบันทึกจำนวนครั้งที่คุณหายใจในหนึ่งนาทีโดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูอัตราการหายใจของคุณ ให้เปิดแอปสุขภาพบน iPhone จากนั้นแตะเรียกดูที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แตะการหายใจ จากนั้นแตะอัตราการหายใจ

ใช้ Apple Watch เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

หากจับคู่ Apple Watch หลังตั้งค่าเสร็จ คุณก็ยังเปิดการติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch ได้ ในแอป Watch บน iPhone ของคุณ ให้แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะนอนหลับ จากนั้นแตะติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch เพื่อเปิดการตั้งค่านี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดเมื่อสวมนาฬิกาเข้านอนให้ทำดังนี้

 • เปิดเตือนให้ชาร์จ บน iPhone ให้เปิดแอป Watch จากนั้นแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะนอนหลับ แตะเตือนให้ชาร์จเพื่อเปิดการเตือนให้ชาร์จ Apple Watch ก่อนการผ่อนคลายก่อนเข้านอน หากแบตเตอรี่หมด นาฬิกาจะติดตามข้อมูลการนอนหลับไม่ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวม Apple Watch พอดีแบบสบายๆ หากนาฬิกาหลวมเกินไป อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอาจตรวจพบการเคลื่อนไหวมากเกินจริงในระหว่างการนอนหลับ

1. ใช้การนอนหลับร่วมกับคุณสมบัติ "การตั้งค่าครอบครัว" ไม่ได้

2. อัตราการหายใจไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

วันที่เผยแพร่: