ลากข้อความและวัตถุระหว่างเอกสาร iWork และแอพอื่นๆ

ลากข้อความ ตาราง รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ อย่างรวดเร็วระหว่างเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote และแอพอื่นๆ บน iPad หรือ Mac

ใช้การลากและวางเพื่อเพิ่มคอนเทนต์จากอีเมล เว็บไซต์ หรือแอพอื่นๆ ไปยังเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณใช้การลากและวางจะเป็นการคัดลอกวัตถุไปยังแอพใหม่ ดังนั้นวัตถุในแอพเดิมก็ยังคงอยู่ 

การลากและวางบน iPad ด้วยงานมัลติทาสก์

บน iPad ที่ใช้ iOS 11 คุณสามารถใช้งานมัลติทาสก์เพื่อเปิดสองแอพพร้อมกันได้ จากนั้นจึงลากและวางวัตุระหว่างแอพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากรูปภาพจากอีเมลไปยังงานนำเสนอ Keynote ลากตารางจากสเปรดชีต Numbers ไปยังเอกสาร Pages หรือลากข้อความบางส่วนจาก Pages ไปยังโน้ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัพเดทเป็น Pages, Numbers และ Keynote 3.3 หรือใหม่กว่า

 1. เปิดงานมัลติทาสก์บน iPad ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > งานมัลติทาสก์และ Dock แล้วเปิด "อนุญาตหลายแอพ" และ "แสดงแอพที่แนะนำและแอพที่ใช้ล่าสุด"
 2. สร้างเอกสารใหม่หรือเปิดเอกสาร iWork ที่มีอยู่แล้ว
 3. กดปุ่มโฮม จากนั้นเปิดแอพที่มีวัตถุที่คุณต้องการคัดลอก
 4. ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิด Dock
 5. ใน Dock ให้แตะค้างไว้ที่แอพ iWork ที่คุณต้องการเปิด จากนั้นจึงเข้าสู่มุมมอง Slide Over หรือ Split View
  • หากคุณต้องการเห็นแอพเรียงต่อกันด้านบน ให้ใช้ Slide Over ด้วยการลากแอพไปยังหน้าจอ
  • หากคุณต้องการเห็นแอพวางข้างกัน ให้ใช้ Split View โดยลากแอพไปยังขอบขวาหรือซ้ายของหน้าจอ
   ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Slide Over และ Split View
 6. ในแอพที่มีคอนเทนต์ที่คุณต้องการคัดลอก ให้แตะรายการดังกล่าวค้างไว้ จากนั้นจึงลากไปยัง Pages, Numbers หรือ Keynote แล้ววาง
  • หากต้องการเลือกหลายรายการ ให้แตะที่รายการค้างไว้ จากนั้นแตะค้างไว้พร้อมแตะรายการอื่นด้วยนิ้วอื่น
  • หากต้องการลากและปล่อยข้อความ ให้เลือกข้อความก่อน จากนั้นแตะที่ข้อความค้างไว้จนกระทั่งข้อความยกตัวขึ้น

ขณะที่คุณลากและวางวัตถุจากแอพ iWork หนึ่งไปยังแอพอื่น คุณสามารถเปิดเอกสารในแอพ iWork ใดก็ตามได้ครั้งละหนึ่งแอพเท่านั้น หากต้องการคัดลอกวัตถุจากเอกสารหนึ่งไปยังเอกสารอื่นในแอพเดียวกัน ให้ทำดังนี้

 1. แตะที่วัตถุค้างไว้ จากนั้นจึงเริ่มลาก
 2. ใช้อีกนิ้วหนึ่งเพื่อปิดเอกสารปัจจุบัน
 3. เปิดเอกสารที่คุณต้องการลากวัตถุไปไว้ จากนั้นให้วางคอนเทนต์ลงไปในเอกสารนั้น คุณสามารถเข้าถึงทุกคุณสมบัติของแอพนั้นได้ในขณะที่กำลังลากวัตถุ รวมถึงการสร้างเอกสารใหม่และดูเอกสาร


การลากและวางบน Mac

บน Mac คุณสามารถลากและวางเพื่อเพิ่มวัตถุอย่างรวดเร็วไปยังเอกสาร iWork ตัวอย่างเช่น ลากรูปภาพจากคลังรูปภาพของคุณไปยังงานนำเสนอ Keynote ลากข้อความจากอีเมลไปยังเอกสาร Pages และย้ายข้อความภายในเอกสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางเพื่อคัดลอกข้อความและตารางระหว่างเอกสาร iWork ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากตาราง (หรือส่วนของตาราง) จากสเปรดชีต Numbers ไปยังเอกสาร Pages เมื่อลากตาราง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเซลล์ทั้งหมดในตารางที่คุณต้องการคัดลอกแล้ว ก่อนที่จะลากไปยังเอกสารอื่น

ใน Keynote คุณสามารถลากสไลด์จากตัวนำทางสไลด์ไปยังเดสก์ท็อปเพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่อย่างรวดเร็ว

วันที่เผยแพร่: