ทำงานกับเอกสารหลายฉบับใน Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPad

ดูและแก้ไขเอกสารสองฉบับจากแอพเดียวกันแบบเคียงข้างกันใน Split View หรือเข้าถึงเอกสารที่เปิดหลายฉบับได้ด้วย App Exposé

เปิดเอกสารสองฉบับใน Split View

ด้วย Split View คุณสามารถทำงานกับเอกสารสองฉบับจากแอพเดียวกันแบบเคียงข้างกันได้ ตัวอย่างเช่น เปิดเอกสาร Pages สองฉบับพร้อมกันและแชร์เนื้อหาระหว่างเอกสาร โดยลากและปล่อย หรือคัดลอกและวางข้อความ รูปภาพ ตาราง และอีกมากมายระหว่างเอกสาร คุณสามารถสร้าง Split View จากตัวจัดการเอกสารใน Pages, Numbers หรือ Keynote หรือหากคุณมีเอกสารที่เปิดอยู่แล้ว

เปิดเอกสารสองฉบับจากตัวจัดการเอกสาร

 1. ใน Pages, Numbers หรือ Keynote ให้เปิดตัวจัดการเอกสาร
 2. ลากเอกสารจากตัวจัดการเอกสารไปที่ขอบด้านขวาหรือซ้ายของหน้าจอเพื่อสร้าง Split View
 3. แตะเอกสารอีกฉบับหนึ่งในตัวจัดการเอกสารเพื่อเปิดเอกสารข้างเอกสารฉบับแรก
 4. เมื่อคุณอยู่ใน Split View คุณจะสามารถปรับระยะห่างและอีกมากมายได้ ดังนี้
  • หากต้องการปรับระยะห่างของเอกสารบนหน้าจอ ให้ลากแถบแบ่งไปทางซ้ายหรือขวา
  • หากต้องการเปลี่ยน Split View ให้เป็น Slide Over ให้ปัดลงจากด้านบนของเอกสาร
  • หากต้องการปิด Split View ให้ลากแถบแบ่งไปบนเอกสารที่คุณต้องการปิด

เปิดเอกสารฉบับที่สองเมื่อมีเอกสารหนึ่งเปิดอยู่แล้ว

 1. เมื่อมีเอกสารเปิดอยู่ใน Pages, Numbers หรือ Keynote ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิด Dock
 2. บน Dock ให้แตะไอคอนแอพค้างไว้ แล้วลากไปที่ขอบขวาหรือซ้ายของหน้าจอเพื่อสร้าง Split View
 3. แตะเอกสารเพื่อเปิดเอกสารข้างเอกสารฉบับแรกใน Split View หรือแตะปุ่มบวก เพื่อเรียกดูเอกสารอื่นๆ ในตัวจัดการเอกสาร
 4. เมื่อคุณอยู่ใน Split View คุณจะสามารถปรับระยะห่างและอีกมากมายได้ ดังนี้
  • หากต้องการปรับระยะห่างของเอกสารบนหน้าจอ ให้ลากแถบแบ่งไปทางซ้ายหรือขวา
  • หากต้องการเปลี่ยน Split View ให้เป็น Slide Over ให้ปัดลงจากด้านบนของเอกสาร
  • หากต้องการปิด Split View ให้ลากแถบแบ่งไปบนเอกสารที่คุณต้องการปิด


เปิดเอกสารอื่นๆ จากแอพเดียวกัน

คุณสามารถใช้ App Exposé เพื่อสลับระหว่างเอกสารหลายฉบับพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อตัวจัดการเอกสารเปิดอยู่ หรือเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ฉบับใดฉบับหนึ่งเปิดอยู่ ให้ปัดขึ้นเพื่อแสดง Dock
 2. แตะแอพใน Dock เพื่อเข้าสู่ App Exposé ซึ่งจะแสดงเอกสารทั้งหมดที่เปิดในแอพนั้น
 3. แตะเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งเพื่อเปิด หรือแตะปุ่มบวก เพื่อเปิดเอกสารอื่นหรือสร้างเอกสารใหม่ในตัวจัดการเอกสาร


วันที่เผยแพร่: