เริ่มต้นใช้งาน Apple Business Manager หรือ Apple School Manager กับ Mobile Device Management

หากต้องการกำกับดูแล iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าให้อุปกรณ์ iOS ของคุณถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติใน Mobile Device Management (MDM) ได้ด้วย

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถเริ่มใช้อุปกรณ์ที่กำกับดูแลของคุณหลังจากที่องค์กรหรือองค์กรการศึกษาของคุณได้รับการตั้งค่าด้วยการลงทะเบียนอุปกรณ์อัตโนมัติ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณและกำหนดอุปกรณ์ให้กับเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้คู่มือผู้ใช้ Apple Business Manager หรือคู่มือผู้ใช้ Apple School Manager สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดการตั้งค่าการลงทะเบียน MDM ในระหว่างการเปิดใช้งาน คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการ MDM ของคุณหรือใช้คู่มือผู้ใช้ตัวจัดการโปรไฟล์

ตรวจสอบความต้องการของเครือข่าย

เมื่อ iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV หรือ Mac ลงทะเบียนใน MDM อุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องเข้าถึงโฮสต์ดังต่อไปนี้

  • albert.apple.com
  • iprofiles.apple.com 
  • crl3.digicert.com
  • crl4.digicert.com
  • ocsp.digicert.com

หลังจากที่การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว MDM จะใช้การแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple ซึ่งจำเป็นต้องมีการเข้าถึงเครือข่าย

ตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่

เมื่อคุณเปิดใช้งาน iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่ เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน iOS จะให้ URL ของเซิร์ฟเวอร์ MDM แก่อุปกรณ์ เมื่อคุณตั้งค่าอุปกรณ์ที่กำหนดให้แล้ว คุณอาจเห็นหน้าจอนี้ในระหว่างการตั้งค่า ดังนี้

หน้าจอการเปิดใช้งาน MDM

หากต้องการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ MDM ของคุณ

ตั้งค่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มีอยู่แล้ว

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเต็มรูปแบบของ Apple Business Manager หรือ Apple School Manager บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานใหม่ได้เท่านั้น หากอุปกรณ์ได้รับการเปิดใช้งานอยู่แล้ว คุณต้องลบอุปกรณ์แล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Apple Configurator เพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้การลงทะเบียนอัตโนมัติได้

กู้คืน iPhone, iPad หรือ iPod touch จากข้อมูลสำรอง

เมื่อคุณกู้คืนจากข้อมูลสำรองไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องเดิม สถานะการกำกับดูแลจะได้รับการกู้คืนจากข้อมูลสำรองของคุณ หากคุณกู้คืนจากข้อมูลสำรองไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องอื่น สถานะการกำกับดูแลของคุณจะมาจาก Apple Business Manager หรือ Apple School Manager

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดค่าอุปกรณ์ให้ได้รับการกำกับดูแลและลงทะเบียนโดยอัตโนมัติใน MDM แล้วมีการกู้คืนข้อมูลสำรองเมื่ออุปกรณ์เครื่องเดียวกันไม่ได้รับการกำกับดูแล อุปกรณ์จะไม่ได้รับการกำกับดูแล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนใน Apple Business Manager หรือ Apple School Manager ให้ดูวิธีการเริ่มต้นใช้งานการลงทะเบียนอุปกรณ์อัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: