หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple

หากคุณไม่เห็นการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple ขณะที่คุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

หากต้องการใช้บริการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple (APNs) คุณจะต้องมีเครื่องลูกข่าย Mac และ iOS ที่เชื่อมต่อโดยตรงและต่อเนื่องกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple

iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณอาจเชื่อมต่อกับ APNs ผ่านข้อมูลเซลลูลาร์ (หากสามารถทำได้) หรือ Wi-Fi

หากคุณใช้ Wi-Fi หลังไฟร์วอลล์ หรือใช้ชื่อจุดเข้าถึงสัญญาณส่วนตัวสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์ ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตที่กำหนด คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อโดยตรงและไม่ใช้พร็อกซี่กับเซิร์ฟเวอร์ APNs ผ่านพอร์ตต่อไปนี้

  • พอร์ต TCP 5223 เพื่อสื่อสารกับ APNs
  • พอร์ต TCP 2195 เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยัง APNs
  • พอร์ต TCP 2196 สำหรับบริการฟีดแบ็ค APNs
  • จำเป็นต้องใช้พอร์ต TCP 443 ในระหว่างการเปิดใช้งานอุปกรณ์ และต้องใช้หลังจากนั้นเพื่อเป็นทางเลือกสำรอง (เฉพาะบน Wi-Fi เท่านั้น) หากอุปกรณ์ไม่สามารถสื่อสารกับ APNs บนพอร์ต 5223 ได้

โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้

เซิร์ฟเวอร์ APNs จะใช้การปรับสมดุลโหลด ดังนั้นอุปกรณ์ของคุณจะไม่เชื่อมต่อกับที่อยู่ IP สาธารณะเพียงรายการเดียวเสมอไปสำหรับการแจ้งเตือน วิธีที่ดีที่สุดคืออนุญาตให้อุปกรณ์เข้าถึงพอร์ตเหล่านี้บนบล็อคที่อยู่ 17.0.0.0/8 ทั้งบล็อคที่กำหนดให้ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ตต่างๆ ที่บริการของ Apple ใช้ เว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาของ Apple มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple

วันที่เผยแพร่: