หากลูกข่าย macOS และ iOS ไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple

ดูสิ่งที่ควรทำหากลูกข่าย macOS และ iOS ของคุณไม่เห็นการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย

วิธีการเชื่อมต่อของบริการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple

หากต้องการใช้บริการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple (APNs) คุณจะต้องมีเครื่องลูกข่าย macOS และ iOS ที่เชื่อมต่อโดยตรงและต่อเนื่องกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple

iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณอาจเชื่อมต่อกับ APNs ผ่านข้อมูลเซลลูลาร์ (หากสามารถทำได้) หรือ Wi-Fi

ตรวจสอบพอร์ตที่จำเป็น

หากคุณใช้ Wi-Fi หลังไฟร์วอลล์ หรือใช้ชื่อจุดเข้าถึงสัญญาณส่วนตัวสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์ ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตที่กำหนด คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อโดยตรงและไม่ใช้พร็อกซี่กับเซิร์ฟเวอร์ APNs ผ่านพอร์ตต่อไปนี้

  • พอร์ต TCP 5223 เพื่อสื่อสารกับ APNs
  • พอร์ต TCP 443 หรือ 2197 เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยัง APNs*
  • จำเป็นต้องใช้พอร์ต TCP 443 ในระหว่างการเปิดใช้งานอุปกรณ์ และต้องใช้หลังจากนั้นเพื่อเป็นทางเลือกสำรอง (เฉพาะบน Wi-Fi เท่านั้น) หากอุปกรณ์ไม่สามารถสื่อสารกับ APNs บนพอร์ต 5223 ได้

เซิร์ฟเวอร์ APNs จะใช้การปรับสมดุลโหลด ดังนั้นอุปกรณ์ของคุณจะไม่เชื่อมต่อกับที่อยู่ IP สาธารณะเพียงรายการเดียวเสมอไปสำหรับการแจ้งเตือน วิธีที่ดีที่สุดคืออนุญาตให้อุปกรณ์เข้าถึงพอร์ตเหล่านี้บนบล็อคที่อยู่ 17.0.0.0/8 ทั้งบล็อคที่กำหนดให้ Apple

ดูเพิ่มเติม

* เซิร์ฟเวอร์ MDM บางตัวอาจใช้พอร์ต 2195 เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยัง APNs และพอร์ต 2196 สำหรับการตอบกลับ

วันที่เผยแพร่: