ดูและแก้ไขชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณ (APN) ใน iPhone และ iPad

เรียนรู้วิธีการดูและแก้ไข APN สำหรับบริการข้อมูลเซลลูลาร์บน iPhone และ iPad

จุดเชื่อมต่อสัญญาณ (APN) จะกำหนดเส้นทางเครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ทั้งหมด ผู้ให้บริการบางรายอาจต้องให้คุณป้อนการตั้งค่า APN เพื่อตั้งค่าบริการเซลลูลาร์ของคุณ

คุณสามารถแก้ไขหรือดู APN ใน iPhone และ iPad ได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการอนุญาตเท่านั้น หากคุณไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า APN ของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ป้อนการตั้งค่า APN ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากผู้ให้บริการเครือข่ายเซลลูลาร์ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ คุณสามารถป้อนข้อมูลการตั้งค่า APN ของคุณโดยอัตโนมัติใน iOS 15 และ iPadOS 15 และใหม่กว่า ดังนี้

  1. ใส่ซิมการ์ดของคุณ
  2. บน iPhone หรือ iPad ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ข้อมูลเซลลูลาร์
  3. ใต้ "ข้อมูลเซลลูลาร์" ให้เลือก "ใช้การตั้งค่าผู้ให้บริการ"

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกในการใช้การตั้งค่าผู้ให้บริการ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อป้อนการตั้งค่า APN ของคุณ

ดูและแก้ไขการตั้งค่า APN ของคุณ

หากคุณป้อนการตั้งค่า APN ไม่ถูกต้อง คุณอาจสูญเสียความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่าแก้ไข APN เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า APN ที่ถูกต้อง

หากผู้ให้บริการของคุณอนุญาต คุณสามารถดูการตั้งค่า APN ได้จากหนึ่งในตำแหน่งต่อไปนี้

  • การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ > เครือข่ายเซลลูลาร์
  • การตั้งค่า > ข้อมูลมือถือ > ตัวเลือกข้อมูลมือถือ > เครือข่ายข้อมูลมือถือ

หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีตัวเลือกทั้งสอง ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่า ให้แตะในแต่ละช่อง แล้วป้อนรายละเอียดจากผู้ให้บริการของคุณ การตั้งค่าจะบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากผู้ให้บริการต้องการใช้การตั้งค่า APN อื่น คุณอาจสามารถใช้โปรไฟล์การกำหนดค่าที่มีการตั้งค่าที่ถูกต้องได้

การอัพเดท iOS จะรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับการตั้งค่า APN ของคุณ เว้นแต่คุณจะใช้โปรไฟล์การกำหนดค่า หากคุณแก้ไขค่าติดตั้ง APN ก่อนจะอัพเดท iOS การตั้งค่าของคุณจะรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น คุณอาจต้องป้อนการตั้งค่าใหม่อีกครั้งหลังจากอัพเดท iOS

รีเซ็ตการตั้งค่า APN ของคุณ

หากต้องการย้อนกลับไปใช้ข้อมูล APN เริ่มต้นของผู้ให้บริการ ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ > รีเซ็ตการตั้งค่า หากคุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า ข้อมูลเริ่มต้นของโปรไฟล์จะถูกใช้แทน

หากคุณใช้ iPhone หรือ iPad ในสภาพแวดล้อมในองค์กร คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนแปลง APN ของคุณ หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า APN ที่ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ตั้งค่าไว้ให้คุณจากโปรไฟล์การกำหนดค่า วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่านั้นกลับคืนมีดังนี้

  • บน iPhone: ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วแตะรีเซ็ตการตั้งค่า
  • บน iPad: ลบโปรไฟล์การกำหนดค่า แล้วเพิ่มใหม่อีกครั้ง

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถใช้ Apple Configurator หรือโซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ เพื่อเปลี่ยน APN และการตั้งค่าขั้นสูงอื่นๆ

วันที่เผยแพร่: