วิธีรีเซ็ต iPhone, iPad หรือ iPod touch

เรียนรู้วิธีลบข้อมูลออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch อย่างปลอดภัย และกู้คืนอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หากคุณต้องการลบข้อมูลใน Apple Watch อย่างปลอดภัยด้วย คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ของคุณได้

แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต [อุปกรณ์]

แล้วแตะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด 

    ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดจาก iPhone ของคุณ

หากระบบถาม ให้ป้อนรหัสหรือรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

จากนั้นให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ของคุณ ลืมรหัสของคุณหรือรหัสผ่าน Apple ID ของคุณใช่หรือไม่

 

รอให้อุปกรณ์ของคุณลบข้อมูล

อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีจึงจะลบข้อมูลของคุณจนเสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ 

 

หากคุณไม่สามารถลบข้อมูลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: