วิธีลบข้อมูลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีล้างข้อมูลออกจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณและกู้คืนอุปกรณ์ของคุณให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หากคุณต้องลบข้อมูลใน Apple Watch ด้วยเช่นกัน คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ของคุณ

แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต

แล้วแตะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด 

ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดจาก iPhone ของคุณ    

หากระบบถาม ให้ป้อนรหัสหรือรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

จากนั้นให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ของคุณ ลืมรหัส หรือ Apple ID ใช่หรือไม่

 

รอให้อุปกรณ์ของคุณลบข้อมูล

อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีจึงจะลบข้อมูลของคุณจนเสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ 

 

หากคุณไม่สามารถลบข้อมูลของอุปกรณ์ได้

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: