ชาร์จ MacBook Pro ที่มี Thunderbolt 3

การชาร์จ MacBook Pro (ปี 2016 และใหม่กว่า) ที่ดีที่สุดคือการชาร์จโดยใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟ AC ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

เนื่องจาก MacBook Pro รุ่นตั้งแต่ปี 2016 และใหม่กว่ามีพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หลายพอร์ตที่คุณสามารถใช้สำหรับการชาร์จได้ คุณอาจสงสัยว่าหากเสียบอะแดปเตอร์ AC มากกว่าหนึ่งเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์จะทำให้ชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือไม่

การใช้อะแดปเตอร์มากว่าหนึ่งเครื่องจะไม่ทำให้ชาร์จได้เร็วขึ้นเพราะ Mac จะใช้กำลังไฟจากอะแดปเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะเสียบอะแดปเตอร์หลายเครื่อง หากคุณเสียบอะแดปเตอร์ AC มากกว่าหนึ่งเครื่อง Mac จะเลือกแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมที่สุดเพียงเครื่องเดียว แล้วชาร์จจากเครื่องนั้น

วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จ MacBook Pro ที่มี Thunderbolt 3 คือใช้เพียงอะแดปเตอร์ AC ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ การใช้อะแดปเตอร์ AC ที่มีกำลังไฟไม่เพียงพอ เช่น อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับ iPad จะทำให้ชาร์จช้าลง

วันที่เผยแพร่: