ใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ GW Braille Sense Plus กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ GW Micro Braille Sense Plus 18 หรือ Braille Sense Plus 32 กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
เปิดใช้ปุ่มโฮม F2

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
เลิกทำ F3
เปิดใช้ปุ่มดีดออก F4

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย เลื่อนซ้าย
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา เลื่อนขวา

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งทั่วไปสากล

วันที่เผยแพร่: