คำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver ใน iPhone, iPad และ iPod touch

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์อาจรองรับคำสั่งต่อไปนี้เพื่อช่วยในการนำทาง

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว หากคุณต้องการปรับแต่งคำสั่งอักษรเบรลล์บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > [ชื่อเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ที่เชื่อมต่อ] > ข้อมูลเพิ่มเติม > คำสั่งอักษรเบรลล์

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า จุด 1 + สเปซบาร์
เลื่อนไปรายการถัดไป จุด 4 + สเปซบาร์
ไปยังรายการแรก จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + สเปซบาร์
ไปยังรายการสุดท้าย จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
ปุ่มเลือกรายการ จุด 2 + จุด 4 + สเปซบาร์
ไปยังแถบสถานะ จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + สเปซบาร์
ไปยังศูนย์การแจ้งเตือน จุด 4 + จุด 6 + สเปซบาร์
ไปยังศูนย์ควบคุม จุด 2 + จุด 5 + สเปซบาร์
Escapeบริบทปัจจุบัน จุด 1 + จุด 2 + สเปซบาร์
ย้ายไปยังแอพทางซ้ายของมุมมอง Split View (iPad เท่านั้น) จุด 3 + จุด 5 + สเปซบาร์ 
ย้ายไปยังแอพทางขวาของมุมมอง Split View (iPad เท่านั้น) จุด 2 + จุด 6 + สเปซบาร์
เลื่อนไปยังตัวบรรจุก่อนหน้า (iPad เท่านั้น) จุด 1 + จุด 7 + สเปซบาร์
เลื่อนไปยังตัวบรรจุถัดไป (iPad เท่านั้น) จุด 4 + จุด 7 + สเปซบาร์

การเลื่อน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า จุด 2 + จุด 4 + จุด 6 + สเปซบาร์
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า จุด 1 + จุด 3 + จุด 5 + สเปซบาร์
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
เลื่อนลงหนึ่งหน้า จุด 1 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่ จุด 3 + จุด 4 + สเปซบาร์

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ จุด 3 + สเปซบาร์
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ จุด 6 + สเปซบาร์
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ก่อนหน้า จุด 2 + จุด 3 + สเปซบาร์
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
ดำเนินการแตะ จุด 3 + จุด 6 + สเปซบาร์
เปิดใช้ปุ่มโฮม จุด 1 + จุด 2 + จุด 5 + สเปซบาร์
เปิดใช้ปุ่มเพิ่มเสียง จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์
เปิดใช้ปุ่มลดเสียง จุด 1 + จุด 2 + จุด 6 + สเปซบาร์
แสดง/ซ่อนคีย์บอร์ด จุด 1 + จุด 4 + จุด 6 + สเปซบาร์
ใช้ 3D Touch กับรายการที่เลือก จุด 3 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
อ่านหน้าโดยเริ่มจากรายการที่เลือก จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 5 + สเปซบาร์
อ่านหน้าโดยเริ่มจากด้านบนสุด จุด 2 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

การแก้ไข

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลือกทั้งหมด จุด 2 + จุด 3 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
เลือกทางซ้าย จุด 2 + จุด 3 + จุด 5 + สเปซบาร์
เลือกทางขวา จุด 2 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
Tab จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์
Shift Tab จุด 1 + จุด 2 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
ตัด จุด 1 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 6 + สเปซบาร์
คัดลอก จุด 1 + จุด 4 + สเปซบาร์
วาง จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 6 + สเปซบาร์
เปิดใช้ปุ่มลบ สเปซบาร์ หรือจุด 1 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์
เปิดใช้ปุ่มรีเทิร์น สเปซบาร์ หรือจุด 1 + จุด 5 + สเปซบาร์
เลิกทำการพิมพ์ จุด 1 + จุด 3 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
ทำซ้ำการพิมพ์ จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 6 + สเปซบาร์
ค้นหาข้อความ จุด 1 + จุด 2 + จุด 4 + สเปซบาร์
ลักษณะข้อความที่แสดง จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
เริ่มการป้อนตามคำบอกเมื่ออยู่ในช่องข้อความ จุด 1 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

การควบคุม

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + สเปซบาร์
สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด จุด 1 + จุด 3 + จุด 4 + สเปซบาร์
แถบสลับแอพ จุด 1 + จุด 2 + จุด 5 + Space bar (สองครั้ง)
วิธีใช้ จุด 1 + จุด 3 + สเปซบาร์
เปลี่ยนป้ายของรายการ จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 6 + สเปซบาร์
สลับใช้หรือไม่ใช้การนำทางอย่างรวดเร็ว จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์
สลับการเล่นเพลง/หยุดพัก จุด 1 + จุด 5 + จุด 6 + สเปซบาร์

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย จุด 2 + สเปซบาร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา จุด 5 + สเปซบาร์
สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ จุด 1 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์
แปล จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์
โหมดการแสดงผลถัดไป จุด 1 + จุด 2 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์
โหมดการป้อนข้อมูลถัดไป จุด 2 + จุด 3 + จุด 6 + สเปซบาร์
สลับเปลี่ยนระหว่างอักษรเบรลล์แบบย่อและไม่ย่อ จุด 1 + จุด 2 + จุด 4 + จุด 5 + สเปซบาร์

โหมดป้อนข้อมูลและโหมดแสดงผลจะสอดคล้องกับโหมดอักษรเบรลล์แบบ 6 จุด, 6 จุดแบบย่อ และแบบ 8 จุด

8 จุด

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
ตัวบรรจุก่อนหน้า จุด 1 + จุด 7 + สเปซบาร์
ตัวบรรจุถัดไป จุด 4 + จุด 7 + สเปซบาร์
ลบ จุด 7 + สเปซบาร์
รีเทิร์น จุด 8 + สเปซบาร์
สลับการเปิดหรือปิดเสียง จุด 1 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 7 + สเปซบาร์
เริ่มวิธีใช้ จุด 1 + จุด 3 + จุด 7 + สเปซบาร์
เลื่อนหน้าขึ้น จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + จุด 8 + สเปซบาร์
เลื่อนหน้าลง จุด 1 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 6 + จุด 8 + สเปซบาร์
จำลองการกดค้าง จุด 3 + จุด 6 + จุด 7 + จุด 8 + สเปซบาร์
การนำทางอย่างรวดเร็วด้วยตัวอักษรเดียว จุด 1 + จุด 2 + จุด 3 + จุด 4 + จุด 5 + จุด 7 + สเปซบาร์

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: