ใช้การช่วยเหลือจอแสดงผลใน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีใช้การช่วยเหลือจอแสดงผล เช่น ฟิลเตอร์สีและจำกัดอัตราเฟรม ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณที่ใช้งาน iOS 10 ขึ้นไป

หากคุณตาบอดสีหรือมีอุปสรรคอื่นๆ ในการมองเห็น คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์สีเพื่อช่วยคุณแยกความแตกต่างระหว่างสีต่างๆ ได้ ฟิลเตอร์สีสามารถเปลี่ยนการมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ เช่น รูปภาพและภาพยนตร์ คุณจึงอาจต้องการใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น 

คุณสามารถเปิดฟิลเตอร์สีได้ด้วยปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงหรือจากแอพการตั้งค่า

เปิดฟิลเตอร์สีจากแอพการตั้งค่า

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล แล้วเลือกฟิลเตอร์สี

เมื่อคุณเปิดฟิลเตอร์สี จะมีฟิลเตอร์ที่ตั้งค่าไว้แล้วสี่ฟิลเตอร์ให้คุณเลือกดังนี้

  • ระดับสีเทา
  • ฟิลเตอร์สีแดง/สีเขียวสำหรับตาบอดสีแดง
  • ฟิลเตอร์สีเขียว/สีแดงสำหรับตาบอดสีเขียว
  • ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน/สีเหลืองสำหรับตาบอดสีน้ำเงิน

คุณจะมองเห็นตัวอย่างพื้นที่สีสามแบบที่ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมตามที่คุณต้องการ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อดูว่าฟิลเตอร์ใดใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ

ตัวอย่างนี้แสดงดินสอสีซึ่งเรียงกันแบบสีรุ้งจากซ้ายไปขวา โดยเริ่มต้นจากสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วง และสีน้ำตาล

ตัวอย่างนี้แสดงคอลัมน์ความเข้มของสีสามคอลัมน์

ตัวอย่างนี้แสดงเส้นแนวตั้งหลายเส้นบนพื้นหลังหลากสีเพื่อแสดงความบกพร่องของสี เลือกฟิลเตอร์ที่แสดงให้เห็นเส้นทั้งเส้น

เปิดฟิลเตอร์สีด้วยปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

หากต้องการเปิดฟิลเตอร์สีโดยใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง แล้วเลือกฟิลเตอร์สี เมื่อคุณตั้งค่าฟิลเตอร์สีแล้ว คุณสามารถเปิดหรือปิดได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่มโฮมบนอุปกรณ์ของคุณสามครั้ง

ปรับความเข้มของสี

คุณสามารถปรับความเข้มของสีใดก็ได้ในฟิลเตอร์สีเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล แล้วปรับแถบเลื่อนความเข้มเพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มของฟิลเตอร์

ปรับสีย้อม

หากคุณมีความไวต่อสีหรือแสง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสีย้อมของจอแสดงผลของคุณได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีของจอแสดงผลทั้งจอบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้

จำกัดอัตราเฟรม

หากคุณมี iPad Pro (10.5 นิ้ว) หรือ iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2) คุณสามารถตั้งค่าอัตราเฟรมสูงสุดสำหรับจอแสดงผลของคุณให้เป็น 60 เฟรมต่อวินาทีได้ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล แล้วเปิดจำกัดอัตราเฟรม

วันที่เผยแพร่: