ใช้การช่วยเหลือจอแสดงผลใน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถใช้การช่วยเหลือจอแสดงผล เช่น ฟิลเตอร์สีและกลับสี เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงผลเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ

การช่วยเหลือจอแสดงผลสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์เหล่านี้

เปิดกลับสี

หากคุณดูรายการต่างๆ ในพื้นหลังสีมืดได้ดีกว่า คุณสามารถใช้คุณสมบัติกลับสีเพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ การกลับสีแบบอัจฉริยะจะกลับสีบนจอแสดงผล ยกเว้นในส่วนของรูปภาพ สื่อ และบางแอพที่ใช้โทนสีมืด การกลับสีแบบคลาสสิกจะกลับทุกสีบนจอแสดงผล

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล > กลับสี


เปิดฟิลเตอร์สี

หากคุณตาบอดสีหรือมีอุปสรรคอื่นๆ ในการมองเห็น คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์สีเพื่อช่วยคุณแยกความแตกต่างระหว่างสีต่างๆ ได้ ฟิลเตอร์สีสามารถเปลี่ยนการมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ เช่น รูปภาพและภาพยนตร์ คุณจึงอาจต้องการใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

คุณสามารถเปิดฟิลเตอร์สีจากแอพการตั้งค่า ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล แล้วเลือกฟิลเตอร์สี

เมื่อคุณเปิดฟิลเตอร์สี คุณสามารถเลือกจากฟิลเตอร์ที่ตั้งค่าไว้แล้วสี่ฟิลเตอร์ดังนี้

  • ระดับสีเทา
  • ฟิลเตอร์สีแดง/สีเขียวสำหรับตาบอดสีแดง
  • ฟิลเตอร์สีเขียว/สีแดงสำหรับตาบอดสีเขียว
  • ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน/สีเหลืองสำหรับตาบอดสีน้ำเงิน

คุณจะมองเห็นตัวอย่างพื้นที่สีสามแบบที่ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมตามที่คุณต้องการ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อดูว่าฟิลเตอร์ใดใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ

ตัวอย่างนี้แสดงดินสอซึ่งเรียงกันแบบสีรุ้งจากซ้ายไปขวา โดยเริ่มต้นจากสีแดงและสีเหลือง และสิ้นสุดด้วยสีม่วงและสีน้ำตาล

ตัวอย่างนี้แสดงคอลัมน์ความเข้มของสีสามคอลัมน์

ตัวอย่างนี้แสดงเส้นแนวตั้งหลายเส้นบนพื้นหลังหลากสีเพื่อแสดงความบกพร่องของสี เลือกฟิลเตอร์ที่แสดงให้เห็นเส้นทั้งเส้น


ปรับความเข้มของสี

คุณสามารถปรับความเข้มของสีใดก็ได้ในฟิลเตอร์สีเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล แล้วปรับแถบเลื่อนความเข้มเพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มของฟิลเตอร์


ปรับสีย้อม

หากคุณมีความไวต่อสีหรือแสง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสีย้อมของจอแสดงผลของคุณได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีของจอแสดงผลทั้งจอบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้


จำกัดอัตราเฟรม

หากคุณมี iPad Pro (10.5 นิ้ว) หรือ iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2) คุณสามารถตั้งค่าอัตราเฟรมสูงสุดสำหรับจอแสดงผลของคุณให้เป็น 60 เฟรมต่อวินาทีได้ ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การช่วยเหลือจอแสดงผล แล้วเปิดจำกัดอัตราเฟรม


เปิดการช่วยเหลือจอแสดงผลด้วยปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงหรือศูนย์ควบคุม

คุณสามารถเปิดหรือปิดกลับสีและฟิลเตอร์สีอย่างรวดเร็วได้ด้วยปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดูวิธีใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

วันที่เผยแพร่: