ใช้การตั้งค่าจอภาพและขนาดข้อความบน iPhone, iPad และ iPod touch

ด้วยคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง iOS สำหรับจอแสดงผล คุณสามารถเพิ่มขนาดข้อความ ทำข้อความตัวหนา เพิ่มความต่างระดับสี ใช้ฟิลเตอร์สี ใช้การกลับสีแบบอัจฉริยะ ควบคุมการปรับความสว่างอัตโนมัติ และอีกมากมาย

คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงด้านจอภาพมีให้ใช้บนอุปกรณ์เหล่านี้

เปิดกลับสี

หากคุณดูรายการต่างๆ ในพื้นหลังสีมืดได้ดีกว่า คุณสามารถใช้คุณสมบัติกลับสีเพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ 

หากต้องการใช้การกลับสี ให้เปิดแอปการตั้งค่า แล้วแตะ "การช่วยการเข้าถึง > จอภาพและขนาดข้อความ" เปิดการกลับสีแบบอัจฉริยะหรือการกลับสีแบบคลาสสิก

การกลับสีแบบอัจฉริยะ

การกลับสีแบบอัจฉริยะจะกลับสีบนจอแสดงผล ยกเว้นในส่วนของรูปภาพ สื่อ และบางแอปที่ใช้โทนสีมืด

การกลับสีแบบคลาสสิก

การกลับสีแบบคลาสสิกจะกลับทุกสีบนจอแสดงผล

เปิดฟิลเตอร์สี

หากคุณตาบอดสีหรือมีอุปสรรคอื่นๆ ในการมองเห็น คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์สีเพื่อช่วยคุณแยกความแตกต่างระหว่างสีต่างๆ ได้ ฟิลเตอร์สีสามารถเปลี่ยนการมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ เช่น รูปภาพและภาพยนตร์ คุณจึงอาจต้องการใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

เปิดแอปการตั้งค่า แล้วแตะ "การช่วยการเข้าถึง > จอภาพและขนาดข้อความ > ฟิลเตอร์สี" โดยคุณจะเห็นตัวอย่างพื้นที่สีสามแบบ เพื่อให้คุณเลือกรูปแบบได้เหมาะสมตามที่ต้องการ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนตัวอย่าง เพื่อค้นหาฟิลเตอร์ที่เหมาะกับคุณที่สุด

ตัวอย่างนี้แสดงดินสอซึ่งเรียงกันแบบสีรุ้งจากซ้ายไปขวา โดยเริ่มต้นจากสีแดงและสีเหลือง และสิ้นสุดด้วยสีม่วงและสีน้ำตาล

ตัวอย่างนี้แสดงคอลัมน์ความเข้มของสีสามคอลัมน์

ตัวอย่างนี้แสดงเส้นแนวตั้งหลายเส้นบนพื้นหลังหลากสีเพื่อแสดงความบกพร่องของสี เลือกฟิลเตอร์ที่แสดงให้เห็นเส้นทั้งเส้น

เลือกฟิลเตอร์

เมื่อคุณเปิดฟิลเตอร์สี คุณสามารถเลือกจากฟิลเตอร์ที่ตั้งค่าไว้แล้วสี่รูปแบบ ดังนี้

 • ระดับสีเทา
 • ฟิลเตอร์สีแดง/สีเขียวสำหรับตาบอดสีแดง
 • ฟิลเตอร์สีเขียว/สีแดงสำหรับตาบอดสีเขียว
 • ฟิลเตอร์สีน้ำเงิน/สีเหลืองสำหรับตาบอดสีน้ำเงิน

ปรับความเข้มของสี

คุณสามารถปรับความเข้มของสีใดก็ได้ในฟิลเตอร์สีเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ  ใช้แถบเลื่อนความเข้มเพื่อปรับแต่งฟิลเตอร์ที่เข้มมากหรือน้อยเกินไป

ปรับสีย้อม

หากคุณไวต่อสีหรือแสง ให้แตะ "สีย้อม" เพื่อเปลี่ยนสีสันของจอแสดงผลทั้งหมดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับสีสันของจอแสดงผล และความเข้มของเอฟเฟ็กต์

การช่วยปรับจอแสดงผลเพิ่มเติม

คุณยังค้นหาการช่วยปรับเหล่านี้ได้ในหน้าจอ "จอภาพและขนาดข้อความ"

 • ข้อความตัวหนา: ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา
 • ข้อความขนาดใหญ่ขึ้น: แตะตัวเลือกนี้ จากนั้นเปิดการช่วยการเข้าถึงขนาดใหญ่ขึ้น ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกขนาดการอ่านข้อความได้ตามที่ต้องการ
 • รูปร่างปุ่ม: เพิ่มรูปร่างให้ปุ่มต่างๆ เช่น ขีดเส้นใต้บริเวณใต้ปุ่มย้อนกลับ
 • สัญลักษณ์เปิดหรือปิด: เพิ่มสัญลักษณ์เปิดหรือปิดบนหน้าจอการตั้งค่า
 • ลดความโปร่งใส: ปรับปรุงความต่างระดับสีโดยลดความโปร่งใสและการเบลอบนพื้นหลังบางส่วน
 • เพิ่มความต่างระดับสี: ปรับปรุงความต่างระดับสีระหว่างสีพื้นหน้าของแอปและสีพื้นหลัง
 • แยกความแตกต่างโดยไม่ใช้สี: แทนที่ชิ้นส่วนที่ใช้เฉพาะสีเท่านั้นในส่วนติดต่อ (อินเทอร์เฟส) กับผู้ใช้เพื่อแยกความแตกต่างโดยไม่ใช้สี
 • ลดแสงขาว: ลดความเข้มของสีสด

จำกัดอัตราเฟรม

หากคุณมี iPhone หรือ iPad รุ่นใดรุ่นหนึ่งเหล่านี้ คุณสามารถตั้งค่าอัตราเฟรมสูงสุดสำหรับจอแสดงผลของคุณให้เป็น 60 เฟรมต่อวินาทีได้

 • iPhone 13 Pro 
 • iPhone 13 Pro Max
 • iPad Pro 10.5 นิ้ว (รุ่นที่ 1) หรือใหม่กว่า
 • iPad Pro 11 นิ้ว (รุ่นที่ 1) หรือใหม่กว่า
 • iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2) หรือใหม่กว่า

หากต้องการจำกัดอัตราเฟรม ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่า
 2. แตะการช่วยการเข้าถึง > การเคลื่อนไหว
 3. เปิดจำกัดอัตราเฟรม

เปิดคุณสมบัติต่างๆ ด้วยปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงหรือศูนย์ควบคุม

คุณสามารถเปิดหรือปิดกลับสีและฟิลเตอร์สีอย่างรวดเร็วได้ด้วยปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดูวิธีใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

วันที่เผยแพร่: