เกี่ยวกับปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงสำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

ดูวิธีเพิ่ม VoiceOver, Assistive Touch, การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด และอีกมากมายไปยังศูนย์ควบคุมของคุณเพื่อให้เข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย และใช้การคลิกสามครั้งเพื่อเข้าใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่ใช้บ่อย

ใช้ปุ่มด้านข้าง

หากคุณใช้ iPhone X หรือใหม่กว่า คุณจะมีปุ่มด้านข้างแทนปุ่มโฮม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • การตั้งค่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยที่สุด
 • การใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: คลิกปุ่มด้านข้างสามครั้ง
 • การลดความเร็วของการคลิกสองครั้งหรือคลิกสามครั้งบนปุ่มด้านข้าง: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มด้านข้าง

ใช้ปุ่มโฮม

 • การตั้งค่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยที่สุด
 • การใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: คลิกปุ่มโฮมสามครั้ง
 • การลดความเร็วของการคลิกสองครั้งหรือคลิกสามครั้งบนปุ่มโฮม: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มโฮม

ใช้ศูนย์ควบคุม

 • การปรับแต่งศูนย์ควบคุม: ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม > กำหนดแถบควบคุมเอง จากนั้นแตะถัดจากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง เช่น ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง แว่นขยาย อุปกรณ์ช่วยฟัง การช่วยเหลือการสัมผัส และการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
 • การเปิดใช้งานคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงจากศูนย์ควบคุม: เปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

คุณยังสามารถใช้ iTunes ในการจัดการคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงบนอุปกรณ์ของคุณได้อีกด้วย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เชื่อมต่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่ติดตั้ง iTunes ไว้
 2. เลือกอุปกรณ์ของคุณใน iTunes
 3. จากหน้าต่างสรุป ให้คลิก "กำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง" ในส่วนตัวเลือกที่ด้านล่างสุด
 4. เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกตกลง

ในการดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงและวิธีใช้แต่ละคุณสมบัติ ให้ดูที่ส่วนการช่วยการเข้าถึงในคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ iOS ของคุณ

 

วันที่เผยแพร่: