เกี่ยวกับปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงสำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

ดูวิธีเพิ่ม VoiceOver, Assistive Touch, การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด และอีกมากมายไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อให้เข้าใช้งานได้อย่างง่ายดาย และใช้การคลิกสามครั้งเพื่อเข้าใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่ใช้บ่อย

ใช้ปุ่มด้านข้าง

หากคุณใช้ iPhone X หรือใหม่กว่า คุณจะมีปุ่มด้านข้างแทนปุ่มโฮม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • การตั้งค่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยที่สุด
  • การใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: คลิกปุ่มด้านข้างสามครั้ง
  • การลดความเร็วของการดับเบิ้ลคลิกหรือคลิกสามครั้งบนปุ่มด้านข้าง: ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มด้านข้าง แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า

ใช้ปุ่มโฮม

  • การตั้งค่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยที่สุด
  • การใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: คลิกปุ่มโฮมสามครั้ง
  • การลดความเร็วของการดับเบิ้ลคลิกหรือคลิกสามครั้งบนปุ่มโฮม: ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มโฮม แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า

ใช้ศูนย์ควบคุม

  • การปรับแต่งศูนย์ควบคุม: ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม > กำหนดแถบควบคุมเอง จากนั้นแตะถัดจากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง เช่น ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง แว่นขยาย อุปกรณ์ช่วยฟัง และการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
  • การเปิดใช้งานคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงจากศูนย์ควบคุม: เปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
วันที่เผยแพร่: