ใช้แอพหายใจ

คุณสามารถใช้แอพหายใจเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายและตั้งสมาธิไปที่ลมหายใจได้ 

ไอคอนแอพหายใจ

แอพหายใจจะแนะนำวิธีการหายใจลึกๆ และเตือนให้คุณฝึกการหายใจทุกวัน เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการฝึกหายใจ แล้วใช้ภาพเคลื่อนไหวและการสะกิดเบาๆ ช่วยให้คุณจดจ่อ 


ภาพเคลื่อนไหวหดเล็กลงและขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้จังหวะในการหายใจ

เริ่มเซสชั่น

 1. กด Digital Crown เพื่อไปที่หน้าจอโฮม แล้วเปิดแอพหายใจ
 2. หมุน Digital Crown เพื่อกำหนดระยะเวลาของเซสชั่น 
 3. แตะเริ่ม เมื่อคุณพร้อม จำไว้ว่าคุณต้องอยู่นิ่งๆ ขณะหายใจ 
 4. หายใจเข้าเมื่อภาพเคลื่อนไหวขยายใหญ่ขึ้นและนาฬิกาสะกิดที่ข้อมือของคุณ แล้วผ่อนลมหายใจออกเมื่อภาพเคลื่อนไหวหดเล็กลงและนาฬิกาหยุดสะกิด 
 5. หายใจจนเซสชั่นจบลง นาฬิกาจะสะกิดสองครั้งและมีเสียงเตือน * เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะเห็นอัตราการเต้นของหัวใจ

เมื่อคุณใช้แอพหายใจ นาฬิกาจะปิดเสียงการแจ้งเตือนบางรายการเพื่อให้คุณจดจ่อกับการหายใจ หากคุณรับสายหรือเคลื่อนไหวมากเกินไปเมื่ออยู่ในเซสชั่น เซสชั่นจะหยุดโดยอัตโนมัติ แล้วคุณก็จะไม่ได้รับแต้ม

* หากนาฬิกาไม่ส่งเสียงเตือน แสดงว่าโหมดปิดเสียงเปิดอยู่

การตั้งค่าการหายใจในแอพ Apple Watch บน iPhone

ตั้งค่าระยะเวลาของเซสชั่น

เมื่อคุณเปิดแอพหายใจเพื่อเริ่มเซสชั่นใหม่ คุณสามารถหมุน Digital Crown เพื่อตั้งค่าระยะเวลาของเซสชั่น

เมื่อพบช่วงเวลาที่ต้องการแล้ว คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลานั้นเป็นค่าเริ่มต้นใน iPhone

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแถบ Apple Watch ของฉัน
 2. แตะหายใจ แล้วเลื่อนลงมา
 3. แตะใช้ระยะเวลาก่อนหน้านี้ 

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาของการหายใจแต่ละครั้งได้ด้วย 

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแถบ Apple Watch ของฉัน
 2. แตะหายใจ แล้วแตะอัตราการหายใจเข้าออก
 3. แตะเพื่อเปลี่ยนจำนวนครั้งของการหายใจต่อนาที 

ปรับหรือปิดการเตือนความจำ

Apple Watch จะคอยเตือนคุณตลอดวันว่าให้ฝึกการหายใจ คุณสามารถปรับหรือปิดการเตือนความจำเหล่านี้ได้ ดังนี้ 

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแถบ Apple Watch ของฉัน
 2. แตะหายใจ 
 3. หากต้องการเลือกความถี่ในการเตือนความจำ ให้แตะที่เตือนให้หายใจเข้าออก
 4. หากต้องการเลือกวิธีรับการแจ้งเตือน ให้แตะอนุญาตการแจ้งเตือน, ส่งไปยังศูนย์การแจ้งเตือน หรือการแจ้งเตือนปิด ดูเกี่ยวกับตัวเลือกในการแจ้งเตือน 

หากคุณกำลังเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย หรือหากคุณเริ่มเซสชั่นด้วยตัวคุณเอง Apple Watch จะเปลี่ยนตารางเวลาการเตือนความจำของคุณ และจะมีการเตือนความจำคุณในอีกครู่หนึ่งหลังจากที่คุณหยุดเคลื่อนไหว

นาทีของการมีสมาธิในแอพสุขภาพ

ตรวจสอบความถี่ที่คุณใช้แอพหายใจ

คุณสามารถติดตามเซสชั่นโดยใช้แอพสุขภาพ

 1. เปิดแอพสุขภาพใน iPhone
 2. แตะแถบข้อมูลสุขภาพ
 3. แตะการมีสมาธิ แล้วแตะกราฟเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

เมื่อสิ้นสุดเซสชั่น คุณสามารถดูจำนวนครั้งที่คุณใช้แอพหายใจในวันนั้นได้ด้วย เซสชั่นฝึกหายใจจะไม่ปรากฏในแอพกิจกรรมบน Apple Watch หรือ iPhone 

วันที่เผยแพร่: