ใช้ศูนย์ควบคุมบน Apple Watch

คุณสามารถตรวจสอบแบตเตอรี่และการตั้งค่าต่างๆ ได้ด้วยการปัดขึ้นหนึ่งครั้ง จากนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง ปิดเสียงนาฬิกา และอื่นๆ อีกมากมาย 

     

เปิดศูนย์ควบคุม

ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าปัดนาฬิกา

ปิดศูนย์ควบคุม

ปัดลงจากด้านบนของหน้าปัดนาฬิกา 

ตรวจสอบการตั้งค่า และแบตเตอรี่

แค่เพียงเหลือบมอง คุณก็สามารถดูได้ว่าการตั้งค่าใดเปิดหรือปิดอยู่ แล้วแตะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้น 
 

ปุ่มเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่แสดง 100%

ตรวจสอบพลังงานในแบตเตอรี่หรือเปิดประหยัดพลังงาน
 

ไอคอนเซลลูลาร์

เปิดหรือปิดเซลลูลาร์1

ปุ่มโหมดเครื่องบินสีส้ม

เปิดหรือปิดโหมดเครื่องบิน 
 

ปุ่มโหมดปิดเสียง

เปิดหรือปิดโหมดปิดเสียง 
 

ปุ่มพระจันทร์หรือห้ามรบกวน

เปิดหรือปิดห้ามรบกวน 
 

ปุ่มล็อค

ล็อค Apple Watch4

ปุ่มล็อคการสัมผัสน้ำ

ใช้ล็อคการสัมผัสนํ้าเพื่อป้องกันการแตะโดยไม่ได้ตั้งใจ2

ปุ่ม iPhone

เล่นเสียงหากคุณหา iPhone ไม่เจอ หรือแตะค้างไว้เพื่อให้ไฟของ iPhone กะพริบ 
 

ไอคอนไฟฉาย

เปิดไฟฉาย หากต้องการปิดไฟฉาย ให้ปัดลง

ไอคอนหน้ากากละคร

เปิดหรือปิดโหมดโรงภาพยนตร์ การตั้งค่านี้จะเปิดโหมดปิดเสียง และหน้าจอจะยังคงมืดจนกว่าคุณจะแตะหรือกดปุ่ม3

ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ

ที่ด้านบนสุดของศูนย์ควบคุม คุณสามารถดูได้ว่า Apple Watch และ iPhone ของคุณเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อ ไอคอนรูป iPhone สีเขียวจะปรากฏขึ้น เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นยกเลิกเชื่อมต่อ ไอคอนรูป iPhone สีแดง หรือ ไอคอน X สีแดง จะปรากฏขึ้นเมื่อ Apple Watch ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏขึ้น เมื่อ Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ของคุณเชื่อมต่อกับเซลลูลาร์ จุดสีเขียว จะปรากฏขึ้น1

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Apple Watch และ iPhone  

 

  1. มีให้ใช้งานได้บน Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) เท่านั้น
  2. มีให้ใช้งานได้บน Apple Watch Series 2 ขึ้นไปเท่านั้น Apple Watch Series 1 และ Apple Watch (รุ่นที่ 1) ไม่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำ ดูเกี่ยวกับคุณสมบัติการทนน้ำของ Apple Watch 
  3. บน Apple Watch Series 2 ขึ้นไป คุณยังสามารถปลุกนาฬิกาของคุณโดยการหมุน Digital Crown ได้อีกด้วย
  4. หากคุณตั้งรหัสผ่านและปิดการตรวจจับข้อมือ คุณจะสามารถล็อค Apple Watch ได้ด้วยตนเองโดยใช้การตั้งค่านี้ในศูนย์ควบคุม หากคุณไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่าน (หรือหากคุณตั้งค่ารหัสผ่านและเปิดการตรวจจับข้อมือ) คุณจะไม่เห็นการตั้งค่านี้
วันที่เผยแพร่: