การใช้ลูกเล่นข้อความกับ iMessage ใน iPhone, iPad และ iPod touch

เมื่อใช้ iOS 10 ขึ้นไป คุณจะสามารถทำให้ iMessages ของคุณถ่ายทอดความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มลูกเล่นให้กับฟองข้อความ ส่งภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดเต็มหน้าจอ เพิ่มสไตล์เฉพาะตัวโดยบันทึกด้วยการเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณต้องใช้ iMessage เพื่อส่งลูกเล่นข้อความ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณใช้ข้อความ iMessage หรือ SMS/MMS อยู่ ให้เรียนรู้ความแตกต่าง อาจมีอัตราค่าบริการการส่งข้อความเมื่อส่ง SMS/MMS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณใช้งาน iMessage แต่ไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ อาจมีอัตราค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์

ส่งข้อความพร้อมใส่ลูกเล่น

คุณสามารถใช้ลูกเล่นฟองเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟองข้อความได้โดยใช้ลูกเล่นข้อความ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอเพื่อทำให้หน้าจอมีชีวิตชีวาเมื่อส่งข้อความได้

เพิ่มลูกเล่นฟอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลูกเล่นฟองเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับฟองข้อความของคุณให้ถ่ายทอดอารมณ์ได้หลากหลาย หากต้องการส่งข้อความที่มีลูกเล่นฟอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดข้อความ
 2. แตะ เขียนข้อความ แล้วป้อนรายชื่อ หรือไปที่การสนทนาที่ยังคงอยู่
 3. ป้อนข้อความแล้วแทรกรูปภาพ จากนั้นแตะ ส่งข้อความ ค้างไว้
 4. แตะ  เพื่อดูตัวอย่างลูกเล่นฟอง
 5. แตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

หากต้องการเล่นซ้ำลูกเล่นฟอง ให้แตะ  ที่อยู่ใต้ข้อความนั้น หากคุณไม่ได้รับลูกเล่นฟอง ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการลดการเคลื่อนไหว

เพิ่มลูกเล่นเต็มหน้าจอ

ด้วยลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอ คุณจะสามารถสร้างความมีชีวิตชีวาให้หน้าจอผ่านลูกเล่นสะท้อน ไฟสปอร์ตไลท์ และลูกเล่นอื่นๆ ได้ หากต้องการส่งลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดข้อความ
 2. แตะ เขียนข้อความ แล้วป้อนรายชื่อ หรือไปที่การสนทนาที่ยังคงอยู่ 
 3. ป้อนข้อความของคุณ 
 4. แตะ ส่งข้อความ ค้างไว้ แล้วแตะหน้าจอ
 5. ปัดซ้ายเพื่อดูลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอ
 6. แตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

หากต้องการเล่นซ้ำลูกเล่นฟอง ให้แตะ  ที่อยู่ใต้ข้อความนั้น หากคุณไม่สามารถรับลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการลดการเคลื่อนไหว

     

ตอบกลับข้อความพร้อมถ่ายทอดความรู้สึก

คุณสามารถตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็วได้ด้วยสิ่งแสดงความรู้สึก เช่น รูปภาพชูนิ้วโป้ง หรือรูปหัวใจ โดยใช้ Tapback หากต้องการตอบกลับข้อความโดยใช้ Tapback ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดการสนทนาในแอพข้อความ
 2. แตะสองครั้งที่ฟองข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการตอบกลับ
 3. เลือก Tapback ที่คุณต้องการส่ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Tapback ในข้อความกลุ่มได้ด้วย หากต้องการดูว่าใครตอบกลับด้วย Tapback ให้แตะที่ Tapback คุณต้องใช้ iOS 10 เพื่อส่งและรับข้อความ Tapback

ส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือ

คุณสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับคุณโดยเพิ่มโน้ตที่เขียนด้วยลายมือของคุณเอง เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณจะเห็นข้อความเคลื่อนไหว ราวกับว่าข้อความนั้นกำลังเขียนอยู่เบื้องหน้า หากต้องการส่งโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดข้อความ
 2. แตะ เขียนข้อความ แล้วป้อนรายชื่อ หรือไปที่การสนทนาที่ยังคงอยู่
 3. หากคุณมี iPhone ให้หมุนอุปกรณ์ไปทางด้านข้าง หากคุณมี iPad ให้แตะ  บนคีย์บอร์ด
 4. เขียนข้อความของคุณ หรือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 5. หากต้องการเริ่มใหม่ทั้งหมด ให้แตะ "เลิกทำ" หรือ "ล้าง" เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น จากนั้นแตะส่งข้อความ เพื่อส่ง

คุณต้องใช้ iOS 10 เพื่อส่งและรับข้อความเคลื่อนไหวที่เขียนด้วยลายมือ หากคุณมี iOS 9 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณจะยังได้รับภาพนิ่งอยู่

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: