การใช้ลูกเล่นข้อความกับ iMessage ใน iPhone, iPad และ iPod touch

สื่ออารมณ์ผ่านข้อความได้มากกว่าเดิมด้วยเอฟเฟ็กต์สติกเกอร์ Memoji, เอฟเฟ็กต์ฟอง, ภาพเคลื่อนไหวแบบเต็มจอ, เอฟเฟ็กต์กล้อง และอีกมากมาย

คุณต้องมี iMessage ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ Apple เพื่อส่งเอฟเฟ็กต์ข้อความ ดูความแตกต่างระหว่างข้อความ iMessage และ SMS/MMS อาจมีอัตราค่าบริการการส่งข้อความเมื่อส่ง SMS/MMS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณใช้งาน iMessage แต่ไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ อาจมีอัตราค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์

ส่งข้อความพร้อมใส่ลูกเล่น

เมื่อใช้ลูกเล่นข้อความ คุณจะสามารถใช้ลูกเล่นฟองเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟองข้อความได้ หรือใช้ลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอเพื่อทำให้หน้าจอมีชีวิตชีวาก็ได้เช่นกัน คุณยังสามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์ Memoji พร้อมลูกเล่นฟองหรือลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอได้อีกด้วย

iPhone ที่แสดงวิธีการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ฟอง

เพิ่มลูกเล่นฟอง

 1. เปิดแอปข้อความ แล้วแตะปุ่มเขียน  เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 2. ป้อนข้อความของคุณหรือแทรกรูปภาพ จากนั้นแตะปุ่มส่งค้างไว้ ปุ่มส่งข้อความ
 3. แตะจุดสีเทา ดูตัวอย่างฟองข้อความ เพื่อดูตัวอย่างลูกเล่นฟอง
 4. แตะปุ่มส่ง ปุ่มส่งข้อความ

หากต้องการเล่นเอฟเฟ็กต์ข้อความที่คุณได้รับอีกครั้ง ให้แตะเล่นซ้ำ ปุ่มเล่นเอฟเฟ็กต์ข้อความซ้ำ ที่อยู่ใต้ข้อความ หากคุณไม่ได้รับลูกเล่นฟอง ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการลดการเคลื่อนไหว

iPhone ที่แสดงเอฟเฟ็กต์เต็มหน้าจอ

 

เพิ่มลูกเล่นเต็มหน้าจอ

 1. เปิดแอปข้อความ แล้วแตะปุ่มเขียน  เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 2. ป้อนข้อความของคุณ 
 3. แตะปุ่มส่ง ปุ่มส่งข้อความ ค้างไว้ แล้วแตะหน้าจอ
 4. ปัดซ้ายเพื่อดูลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอ
 5. แตะปุ่มส่ง ปุ่มส่งข้อความ

หากต้องการเล่นเอฟเฟ็กต์ข้อความที่คุณได้รับอีกครั้ง ให้แตะปุ่มเล่นซ้ำ เล่นเอฟเฟ็กต์ข้อความซ้ำ ที่อยู่ใต้ข้อความ หากคุณไม่สามารถรับลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการลดการเคลื่อนไหว

iPhone ที่แสดงเอฟเฟ็กต์กล้อง 

ส่งข้อความพร้อมเอฟเฟ็กต์กล้อง

เอฟเฟ็กต์กล้อง ทำให้คุณสามารถสนทนาได้อย่างมีสีสันมากขึ้น สร้างและแชร์รูปภาพหรือวิดีโออย่างรวดเร็วด้วย Memoji ฟิลเตอร์ ข้อความ สติกเกอร์สนุกๆ และอีกมากมาย โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วแตะปุ่มเขียน  เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 2. แตะปุ่มกล้อง ไอคอนกล้อง
 3. แตะปุ่มเอฟเฟ็กต์ ไอคอนเอฟเฟ็กต์ จากนั้นเลือกหนึ่งในเอฟเฟ็กต์ เช่น Memoji*  หรือแอป iMessage คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นมากกว่าหนึ่งแบบลงในรูปภาพหรือวิดีโอของคุณได้
 4. หลังจากคุณเลือกลูกเล่นที่ต้องการใช้แล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
 5. แตะปุ่มส่ง ไอคอนส่งข้อความ หรือแตะเสร็จสิ้นเพื่อเพิ่มข้อความส่วนตัว หากคุณไม่ต้องการส่งรูปภาพ ให้แตะ ไอคอน x ที่มุมขวาบนของรูปภาพนั้น

คุณจำเป็นต้องใช้ iPhone หรือ iPad รุ่นที่รองรับจึงจะใช้ Memoji ได้

iPhone แสดงวิธีใช้ Tapback

 

ตอบกลับข้อความพร้อมถ่ายทอดความรู้สึก

คุณสามารถตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็วได้ด้วยสิ่งแสดงความรู้สึก เช่น รูปภาพชูนิ้วโป้ง หรือรูปหัวใจ โดยใช้ Tapback วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดการสนทนาในแอพข้อความ
 2. แตะสองครั้งที่ฟองข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการตอบกลับ
 3. เลือก Tapback ที่คุณต้องการส่ง

คุณยังสามารถใช้ Tapback ในข้อความกลุ่มได้อีกด้วย หากต้องการดูว่าใครตอบด้วย Tapback ให้แตะ

iPhone ที่แสดงโน้ตที่เขียนด้วยลายมือในแอปข้อความ 

ส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือ

คุณสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับคุณโดยเพิ่มโน้ตที่เขียนด้วยลายมือของคุณเอง เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณจะเห็นข้อความเคลื่อนไหว ราวกับว่าข้อความนั้นกำลังเขียนอยู่เบื้องหน้า หากต้องการส่งโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดแอปข้อความ แล้วแตะปุ่มเขียน  เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 2. หากคุณมี iPhone ให้หมุนไปทางด้านข้าง แล้วแตะ ไอคอนหมุนไปทางด้านข้าง บนคีย์บอร์ด บน iPad ไม่จำเป็นต้องหมุนไปด้านข้าง เพียงแค่แตะ ไอคอนหมุนไปทางด้านข้าง บนคีย์บอร์ด
 3. เขียนข้อความของคุณ หรือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 4. หากต้องการเริ่มใหม่ทั้งหมด ให้แตะ "เลิกทำ" หรือ "ล้าง" เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น จากนั้นแตะปุ่มส่ง ส่งข้อความ
วันที่เผยแพร่: