การใช้ลูกเล่นข้อความกับ iMessage ใน iPhone, iPad และ iPod touch

เพิ่มความน่าประทับใจให้กับ iMessages มากยิ่งขึ้นด้วยลูกเล่นสติ๊กเกอร์ Memoji, ฟองข้อความ, ภาพเคลื่อนไหวแบบเต็มหน้าจอ, ลูกเล่นกล้อง และอื่นๆ

คุณต้องใช้ iMessage เพื่อส่งลูกเล่นข้อความ  ดูความแตกต่างระหว่างข้อความ iMessage และ SMS/MMS อาจมีอัตราค่าบริการการส่งข้อความเมื่อส่ง SMS/MMS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณใช้งาน iMessage แต่ไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ อาจมีอัตราค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์

ส่งข้อความพร้อมใส่ลูกเล่น

เมื่อใช้ลูกเล่นข้อความ คุณจะสามารถใช้ลูกเล่นฟองเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟองข้อความได้ หรือใช้ลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอเพื่อทำให้หน้าจอมีชีวิตชีวาก็ได้เช่นกัน คุณยังสามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์ Memoji พร้อมลูกเล่นฟองหรือลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอได้อีกด้วย

เพิ่มลูกเล่นฟอง

ใช้ลูกเล่นฟองเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับฟองข้อความของคุณให้ถ่ายทอดอารมณ์ได้หลากหลาย โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วแตะ เพื่อเริ่มพิมพ์ข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 2. ป้อนข้อความของคุณหรือแทรกรูปภาพ แล้วแตะ ปุ่มส่งข้อความ ค้างไว้
 3. แตะจุดสีเทา ดูตัวอย่างฟองข้อความ เพื่อดูตัวอย่างลูกเล่นฟอง
 4. แตะ ปุ่มส่งข้อความ เพื่อส่ง

หากต้องการเล่นลูกเล่นข้อความที่คุณได้รับอีกครั้ง ให้แตะเล่นซ้ำ ปุ่มเล่นลูกเล่นข้อความซ้ำ ที่อยู่ใต้ข้อความ หากคุณไม่ได้รับลูกเล่นฟอง ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการลดการเคลื่อนไหว

 

เพิ่มลูกเล่นเต็มหน้าจอ

ใช้ลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้หน้าจอผ่านลูกเล่นสะท้อน ไฟสปอร์ตไลท์ และลูกเล่นอื่นๆ ได้ดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความแล้วแตะ  เพื่อเริ่มพิมพ์ข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 2. ป้อนข้อความของคุณ 
 3. แตะ ปุ่มส่งข้อความ ค้างไว้ แล้วแตะหน้าจอ
 4. ปัดซ้ายเพื่อดูลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอ
 5. แตะ ปุ่มส่งข้อความ เพื่อส่ง

หากต้องการเล่นลูกเล่นข้อความที่คุณได้รับอีกครั้ง ให้แตะเล่นซ้ำ เล่นลูกเล่นข้อความซ้ำ ที่อยู่ใต้ข้อความ หากคุณไม่สามารถรับลูกเล่นแบบเต็มหน้าจอได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการลดการเคลื่อนไหว

ส่งข้อความพร้อมลูกเล่นกล้อง

ลูกเล่นกล้องใน iOS 12 ขึ้นไปและ iPadOS ทำให้คุณสามารถแต่งแต้มการสนทนาให้มีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมได้ สร้างและแชร์รูปภาพหรือวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยAnimoji Memoji ฟิลเตอร์ ข้อความ สติ๊กเกอร์หรรษา และอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วแตะ  เพื่อสร้างข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 2. แตะปุ่มกล้อง ไอคอนกล้อง
 3. แตะปุ่มลูกเล่น ไอคอนลูกเล่น แล้วเลือก Animoji* ไอคอน Animoji, ฟิลเตอร์ ไอคอนฟิลเตอร์, ข้อความ ไอคอนข้อความ, รูปร่าง ไอคอนรูปร่าง, สติ๊กเกอร์ Memoji , สติ๊กเกอร์อิโมจิ หรือแอพ iMessage คุณสามารถเพิ่มลูกเล่นมากกว่าหนึ่งแบบลงในรูปภาพหรือวิดีโอของคุณได้
 4. หลังจากคุณเลือกลูกเล่นที่ต้องการใช้แล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
 5. แตะ ไอคอนส่งข้อความ เพื่อส่งหรือแตะเสร็จสิ้นเพื่อเพิ่มข้อความส่วนตัว หากคุณไม่ต้องการส่งรูปภาพ ให้แตะ ไอคอน x ที่มุมขวาบนของรูปภาพนั้น

คุณต้องมี iPhone หรือ iPad ที่ใช้ Animoji หรือ Memoji ได้

 

ตอบกลับข้อความพร้อมถ่ายทอดความรู้สึก

คุณสามารถตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็วได้ด้วยสิ่งแสดงความรู้สึก เช่น รูปภาพชูนิ้วโป้ง หรือรูปหัวใจ โดยใช้ Tapback หากต้องการตอบกลับข้อความโดยใช้ Tapback ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดการสนทนาในแอพข้อความ
 2. แตะสองครั้งที่ฟองข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการตอบกลับ
 3. เลือก Tapback ที่คุณต้องการส่ง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Tapback ในข้อความกลุ่มได้ด้วย หากต้องการดูว่าใครตอบกลับด้วย Tapback ให้แตะที่ Tapback

ส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือ

คุณสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับคุณโดยเพิ่มโน้ตที่เขียนด้วยลายมือของคุณเอง เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณจะเห็นข้อความเคลื่อนไหว ราวกับว่าข้อความนั้นกำลังเขียนอยู่เบื้องหน้า หากต้องการส่งโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วแตะ เพื่อเริ่มพิมพ์ข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
 2. หากคุณมี iPhone ให้หมุนอุปกรณ์ไปทางด้านข้าง  หากคุณมี iPad ให้แตะ ไอคอนหมุนไปทางด้านข้าง บนคีย์บอร์ด
 3. เขียนข้อความของคุณ หรือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 4. หากต้องการเริ่มใหม่ทั้งหมด ให้แตะ "เลิกทำ" หรือ "ล้าง" เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น จากนั้นแตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพข้อความ

วันที่เผยแพร่: