เกี่ยวกับ iMessage และ SMS/MMS

เรียนรู้สาเหตุที่ฟองข้อความของคุณเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียว

คุณสามารถใช้แอพข้อความใน iPhone, iPad หรือ iPod touch เพื่อส่งข้อความ ข้อความเหล่านั้นจะได้รับการส่งเป็น iMessage หรือ SMS/MMS เรียนรู้เพิ่มเติมถึงความแตกต่างของข้อความประเภทต่างๆ

iMessage

iMessage คือข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่คุณส่งไปยัง iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac เครื่องอื่นโดยผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์  ซึ่งข้อความเหล่านี้จะถูกเข้ารหัสเสมอและจะแสดงเป็นฟองข้อความสีน้ำเงิน หากต้องการเปิดหรือปิด iMessage ให้ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ

SMS/MMS

หากคุณไม่ได้ใช้ iMessage คุณสามารถใช้ SMS/MMS ได้ ข้อความเหล่านี้คือข้อความตัวอักษรและรูปภาพที่คุณส่งไปยังโทรศัพท์มือถือหรือ iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องอื่น ข้อความ SMS/MMS จะไม่ถูกเข้ารหัสและจะแสดงเป็นฟองข้อความสีเขียวบนอุปกรณ์ของคุณ

 

หากต้องการใช้ SMS/MMS ใน iPhone คุณจำเป็นต้องมีแผนรับส่งข้อความตัวอักษร ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ Apple เพื่อส่งและรับข้อความจากอุปกรณ์ Apple เครื่องใดก็ได้

หาก Wi-Fi ไม่สามารถใช้งานได้ iMessage จะถูกส่งผ่านข้อมูลเซลลูลาร์ และอาจมีอัตราค่าบริการสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์

 

วันที่เผยแพร่: