รุ่น iPhone และ iPad ที่รองรับ Face ID, Animoji และ Memoji

ดูว่า iPhone และ iPad รุ่นใดที่รองรับการใช้ Face ID และการสร้าง Animoji และ Memoji

Face ID

คุณสามารถใช้ Face ID บนอุปกรณ์ต่อไปนี้

iPhone

 • iPhone XS Max
 • iPhone XS
 • iPhone XR
 • iPhone X

iPad

 • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3)
 • iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว

Animoji

คุณสามารถสร้างและส่ง Animoji ในแอพข้อความบนอุปกรณ์ต่อไปนี้

iPhone

 • iPhone XS Max
 • iPhone XS
 • iPhone XR
 • iPhone X

iPad

 • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3)
 • iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว

iPhone, iPad และ iPod touch รุ่นก่อนหน้าที่ใช้ iOS เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถรับ Animoji ในแอพข้อความได้ แต่ไม่สามารถสร้างได้

Memoji

คุณสามารถสร้างและส่ง Memoji ในแอพข้อความบนอุปกรณ์ต่อไปนี้

iPhone

iPad

 • iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3)
 • iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว

iPhone, iPad และ iPod touch รุ่นก่อนหน้าที่ใช้ iOS เวอร์ชั่นล่าสุดสามารถรับ Memoji ในแอพข้อความได้ แต่ไม่สามารถสร้างได้

วันที่เผยแพร่: