ใช้ Face ID บน iPhone หรือ iPad Pro

Face ID ช่วยให้คุณปลดล็อค iPhone หรือ iPad ยืนยันความถูกต้องในการซื้อสินค้า ลงชื่อเข้าใช้ในแอพ และอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่เหลือบมอง


วิธีการทำงานของ Face ID บน iPhone: การตั้งค่าคุณสมบัติ การปลดล็อคโทรศัพท์ และการตรวจสอบความถูกต้องของการซื้อ

 

ตั้งค่า Face ID

ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุใดๆ บังกล้อง TrueDepth หรือใบหน้าของคุณ หากมีวัตถุปิดบังจมูกหรือปาก เช่น แว่นตาหรือหน้ากากอนามัย คุณอาจได้รับข้อความให้ถอดออกชั่วคราวในระหว่างการตั้งค่า

คุณยังสามารถใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัย หากคุณใช้ iPhone 12 หรือใหม่กว่าที่ใช้ iOS 15.4 หรือใหม่กว่า Face ID จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ iPhone หรือ iPad อยู่ห่างจากใบหน้าของคุณประมาณ 10-20 นิ้ว

วิธีเริ่มกระบวนการตั้งค่า Face ID 

หากต้องการตั้งค่า Face ID ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นแตะ Face ID และรหัส หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ได้ตั้งค่ารหัสไว้ ระบบจะขอให้คุณสร้างรหัสหนึ่งชุดเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการตรวจสอบตัวตนของคุณ
 2. แตะตั้งค่า Face ID
 3. ถืออุปกรณ์ในแนวตั้ง จัดตำแหน่งให้ใบหน้าของคุณอยู่ตรงหน้าอุปกรณ์ แล้วแตะเริ่มต้นใช้งาน
 4. ปรับหน้าของคุณให้อยู่ในกรอบแล้วค่อยๆ เคลื่อนศีรษะของคุณให้ครบรอบวงกลม หากคุณไม่สามารถขยับศีรษะของคุณได้ ให้แตะตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง
 5. เมื่อคุณสแกน Face ID ครั้งแรกเสร็จแล้ว ให้แตะดำเนินการต่อ
 6. ขยับศีรษะของคุณช้าๆ เป็นครั้งที่สองเพื่อทำให้วงกลมสมบูรณ์
 7. แตะเสร็จสิ้น

หากต้องการเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้กับ Face ID หรือรีเซ็ต Face ID ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะที่ Face ID และรหัส

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Face ID ใช่ไหม ดูว่า iPhone และ iPad รุ่นใดที่รองรับ Face ID

ปลดล็อค iPhone หรือ iPad ของคุณด้วย Face ID

การปลดล็อค iPhone โดยใช้ Face ID

 1. ยกขึ้นเพื่อปลุก หรือแตะเพื่อปลุก iPhone หรือ iPad ของคุณ
 2. ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอล็อค
 3. หากคุณกำลังใช้ iPhone ให้ถือในแนวตั้ง แล้วเหลือบมองที่เครื่อง บน iPad คุณสามารถถือได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หากอยู่ในแนวนอน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังกล้อง TrueDepth อยู่ จากนั้นเหลือบมองที่หน้าจอ บน iPad หากคุณสวมหน้ากากอนามัยที่ปิดปากและจมูก คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสหลังจากปัดขึ้น

หากต้องการเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะที่ Face ID และรหัส แล้วแตะปลดล็อค iPhone หรือปลดล็อค iPad

 

ใช้ Face ID เพื่อซื้อสินค้า

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อรับรองความถูกต้องในการซื้อสินค้าด้วย Apple Pay และใน iTunes Store, App Store และร้านหนังสือใน Apple Books ได้

การใช้งาน Apple Pay กับ Face ID

การใช้งาน Face ID กับ Apple Pay

หากต้องการซื้อสินค้าในร้านค้า ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ iPhone
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Apple Pay และเปิดใช้งานแล้วในการตั้งค่า > Face ID และรหัส
 3. หากต้องการใช้บัตรตามค่าเริ่มต้นของคุณ ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง หากต้องการใช้บัตรอื่น ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง แตะบัตรตามค่าเริ่มต้น จากนั้นเลือกบัตรอื่น
 4. เหลือบมอง iPhone เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย Face ID หากคุณสวมหน้ากากอนามัยที่ปิดทั้งปากและจมูก แต่ไม่ได้ตั้งค่า Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัย ให้แตะจ่ายด้วยรหัส แล้วป้อนรหัสของคุณแทน
 5. ถือ iPhone ของคุณให้ตัวเครื่องด้านบนอยู่ใกล้เครื่องอ่านแบบไม่ต้องสัมผัส
 6. รอจนคำว่าเสร็จสิ้นและเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

หากต้องการซื้อสินค้าภายในแอปหรือบนเว็บไซต์ใน Safari ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อคุณพร้อมที่จะชำระเงิน ให้แตะปุ่มซื้อด้วย Apple Pay หรือเลือก Apple Pay เป็นวิธีการชำระเงิน ยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากต้องการเลือกบัตรอื่นเพื่อชำระเงิน ให้แตะ > ถัดจากบัตรของคุณ
 2. กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง แล้วเหลือบมอง iPhone หรือ iPad ของคุณ
 3. รอจนคำว่าเสร็จสิ้นและเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

 

ยืนยันการซื้อใน App Store บน iPhone 

ใช้ Face ID ใน iTunes Store, App Store และ Book Store ใน Apple Books

หากต้องการใช้ Face ID เพื่อซื้อคอนเทนต์จาก iTunes Store, App Store และ Book Store ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วตรวจสอบว่า iTunes Store และ App Store เปิดอยู่ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด iTunes Store, App Store หรือร้านหนังสือ แล้วแตะสิ่งที่คุณต้องการซื้อ
 2. เมื่อคุณได้รับแจ้งให้ชำระเงิน ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง แล้วเหลือบมอง iPhone หรือ iPad ของคุณ หากคุณสวมหน้ากากอนามัยที่ปิดทั้งปากและจมูก แต่ไม่ได้ตั้งค่า Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัย ให้แตะจ่ายด้วยรหัส แล้วป้อนรหัสของคุณแทน
 3. รอจนคำว่าเสร็จสิ้นและเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน Apple ID สำหรับการซื้อสินค้าครั้งแรกใน iTunes Store, App Store หรือร้านหนังสือ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Face ID

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพบางแอพและเพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติสำหรับเว็บไซต์ใน Safari ได้

ลงชื่อเข้าใช้แอพ

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Touch ID ได้ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอพแล้วแตะลงชื่อเข้า
 2. อนุญาตให้แอพใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณได้หากระบบขอ
 3. เหลือบมอง iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้

หากต้องการดูและกำหนดว่าจะให้แอพใดใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส จากนั้นแตะแอพอื่นๆ

หากคุณใช้แอพที่รองรับ Face ID แต่ระบบไม่ได้แจ้งให้ใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้า คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้แอพนั้นด้วยตัวเองก่อน

ป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติใน Safari

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติซึ่งบันทึกไว้สำหรับเว็บไซต์ใน Safari ได้ เพียงไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วเปิดการป้อนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Safari แล้วไปที่เว็บไซต์
 2. แตะช่องลงชื่อเข้าใช้ หากคุณเห็นชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านปรากฏเหนือคีย์บอร์ด ให้แตะที่รายการนั้น
 3. เหลือบมอง iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติ

 

วันที่เผยแพร่: