การใช้งาน Face ID บน iPhone X ขึ้นไป

Face ID ช่วยให้คุณปลดล็อค iPhone X หรือใหม่กว่าของคุณได้อย่างปลอดภัย ยืนยันความถูกต้องในการซื้อสินค้า ลงชื่อเข้าใช้ในแอพ และอื่นๆ เพียงแค่เหลือบมอง

Face ID

 

ตั้งค่า Face ID


ก่อนที่คุณจะตั้งค่า Face ID โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดบังกล้อง TrueDepth หรือใบหน้าของคุณอยู่ Face ID ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับแว่นและคอนแทคเลนส์ Face ID จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ iPhone ของคุณอยู่ในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนหรือใกล้กว่า (10-20 นิ้ว) จากใบหน้าคุณ


ตั้งค่า Face ID     

หากต้องการตั้งค่า Face ID ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 2. แตะตั้งค่า Face ID แล้วจัดตำแหน่งให้ใบหน้าของคุณอยู่ด้านหน้าของอุปกรณ์ จากนั้นแตะเริ่มต้นกัน
 3. มองตรงไปที่ iPhone โดยให้ใบหน้าของคุณอยู่ภายในกรอบ
 4. ขยับศีรษะของคุณเป็นวงกลมอย่างช้าๆ เพื่อทำให้วงกลมสมบูรณ์ หากคุณไม่สามารถขยับศีรษะของคุณได้ ให้แตะตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง
 5. เมื่อคุณสแกน Face ID ครั้งแรกเสร็จแล้ว ให้แตะดำเนินการต่อ
 6. ขยับศีรษะของคุณเป็นวงกลมอย่างช้าๆ เป็นครั้งที่สองเพื่อทำให้วงกลมสมบูรณ์
 7. เมื่อตั้งค่า Face ID เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

หากคุณไม่ได้ตั้งค่ารหัสไว้ ระบบจะขอให้คุณสร้างรหัสหนึ่งชุดเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการตรวจสอบตัวตนของคุณ

เพื่อเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้กับ Face ID หรือรีเซ็ต Face ID ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Face ID ใช่ไหม

ปลดล็อค iPhone ด้วย Face ID


หลังจากคุณตั้งค่า Face ID คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อปลดล็อค iPhone ของคุณได้ วิธีการมีดังนี้

ปลดล็อค iPhone

 1. ยกขึ้นเพื่อปลุก หรือแตะเพื่อปลุก iPhone ของคุณ
 2. เหลือบมอง iPhone ของคุณ
 3. เมื่อไอคอนล็อคบนหน้าจอของคุณเคลื่อนไหวจากปิดเป็นเปิด ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อปลดล็อค

หากต้องการเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัสผ่าน แล้วแตะปลดล็อค iPhone

 

ใช้ Face ID เพื่อซื้อสินค้า


คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อรับรองความถูกต้องในการซื้อสินค้าผ่าน Apple Pay และใน iTunes Store, App Store และ iBooks Store ได้

การใช้งาน Face ID กับ Apple Pay     

 

เมื่อใช้ Apple Pay

หากต้องการใช้ Face ID กับ Apple Pay ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Pay ถูกตั้งค่าแล้วบน iPhone และเปิดแล้วในการตั้งค่า > Face ID รหัส แล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากต้องการซื้อสินค้าในร้านค้า ให้ทำดังนี้

 1. หากต้องการใช้บัตรตามค่าเริ่มต้นของคุณ ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง หากต้องการใช้บัตรอื่น ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง แตะบัตรตามค่าเริ่มต้น จากนั้นเลือกบัตรอื่น
 2. เหลือบมอง iPhone เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย Face ID
 3. ถือ iPhone ของคุณให้ตัวเครื่องด้านบนอยู่ใกล้เครื่องอ่านแบบไม่ต้องสัมผัส
 4. รอให้ "เสร็จสิ้น" และเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

หากต้องการซื้อสินค้าภายในแอพหรือบนเว็บไซต์ใน Safari ให้ทำตามขั้นต่อต่อไปนี้

 1. เมื่อคุณพร้อมที่จะชำระเงิน ให้แตะปุ่มซื้อด้วย Apple Pay หรือเลือก Apple Pay เป็นวิธีการชำระเงิน ยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากต้องการเลือกบัตรอื่นเพื่อชำระเงิน ให้แตะ > ถัดจากบัตรของคุณ
 2. ดับเบิ้ลคลิกปุ่มด้านข้าง แล้วเหลือบมอง iPhone ของคุณ
 3. รอให้ "เสร็จสิ้น" และเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

 

ใน iTunes Store, App Store และ Books Store

หากต้องการใช้ Face ID เพื่อซื้อเนื้อหาจาก iTunes Store, App Store และ Books Store ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัสผ่าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes และ App Store เปิดอยู่ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด iTunes Store, App Store หรือ Books Store แล้วแตะสิ่งที่คุณต้องการซื้อ
 2. เมื่อระบบแจ้งให้ชำระเงิน ให้ดับเบิ้ลคลิกปุ่มด้านข้าง แล้วเหลือบมอง iPhone ของคุณ
 3. รอให้ "เสร็จสิ้น" และเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน Apple ID สำหรับการซื้อครั้งแรกใน iTunes Store, App Store หรือ Books Store

 

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Face ID


คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพบางแอพและเพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติสำหรับเว็บไซต์ใน Safari ได้

ลงชื่อเข้าใช้แอพ

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Touch ID ได้ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอพแล้วแตะลงชื่อเข้า
 2. อนุญาตให้แอพใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณได้หากระบบขอ
 3. เหลือบมอง iPhone เพื่อลงชื่อเข้าใช้

หากต้องการดูและกำหนดว่าจะให้แอพใดใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส จากนั้นแตะแอพอื่น

หากคุณใช้แอพที่รองรับ Face ID แต่ระบบไม่ได้แจ้งให้ใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้า คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้แอพนั้นด้วยตัวเองก่อน

ป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติใน Safari

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติซึ่งบันทึกไว้สำหรับเว็บไซต์ใน Safari ได้ เพียงไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วเปิดการป้อนอัตโนมัติใน Safari จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Safari แล้วไปที่เว็บไซต์
 2. แตะช่องลงชื่อเข้าใช้ หากคุณเห็นชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านปรากฏเหนือคีย์บอร์ด ให้แตะที่รายการนั้น
 3. เหลือบมอง iPhone เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติ

 

วันที่เผยแพร่: