ใช้ Face ID บน iPhone หรือ iPad Pro

Face ID ช่วยให้คุณปลดล็อค iPhone หรือ iPad ยืนยันความถูกต้องในการซื้อสินค้า ลงชื่อเข้าใช้ในแอพ และอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่เหลือบมอง

 

ตั้งค่า Face ID

ก่อนที่คุณจะตั้งค่า Face ID โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดบังกล้อง TrueDepth หรือใบหน้าของคุณอยู่ Face ID ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับแว่นและคอนแทคเลนส์ได้ คุณไม่สามารถตั้งค่า Face ID ได้หากมีสิ่งใดบังจมูกและปากอยู่ เช่น หน้ากาก Face ID จะใช้งานได้ดีที่สุดเมื่อ iPhone หรือ iPad อยู่ห่างจากใบหน้าของคุณประมาณไม่เกินหนึ่งช่วงแขน (10-20 นิ้ว)

ดูว่า iPhone และ iPad รุ่นใดรองรับ Face ID

หากต้องการตั้งค่า Face ID ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส หากระบบร้องขอ ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 2. แตะตั้งค่า Face ID 
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังถืออุปกรณ์ในแนวตั้ง จากนั้นปรับหน้าของคุณให้อยู่ตรงหน้าอุปกรณ์แล้วแตะเริ่มต้นกัน
 4. ปรับหน้าของคุณให้อยู่ในกรอบแล้วค่อยๆ เคลื่อนศีรษะของคุณให้ครบรอบวงกลม หากคุณไม่สามารถขยับศีรษะของคุณได้ ให้แตะตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง
 5. เมื่อคุณสแกน Face ID ครั้งแรกเสร็จแล้ว ให้แตะดำเนินการต่อ
 6. ขยับศีรษะของคุณเป็นวงกลมอย่างช้าๆ เป็นครั้งที่สองเพื่อทำให้วงกลมสมบูรณ์
 7. แตะเสร็จสิ้น

หากคุณไม่ได้ตั้งค่ารหัสไว้ ระบบจะขอให้คุณสร้างรหัสหนึ่งชุดเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการตรวจสอบตัวตนของคุณ

เพื่อเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้กับ Face ID หรือรีเซ็ต Face ID ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Face ID ใช่ไหม

ปลดล็อค iPhone หรือ iPad ของคุณด้วย Face ID

หลังจากที่คุณตั้งค่า Face ID คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อปลดล็อค iPhone หรือ iPad ของคุณได้ วิธีการมีดังนี้

 

 1. แตะ iPhone หรือ iPad ของคุณ หรือยกขึ้นเพื่อปลุกเครื่อง
 2. ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอล็อค
 3. หากคุณกำลังใช้ iPhone ให้ถือในแนวตั้ง แล้วเหลือบมองที่เครื่อง บน iPad คุณสามารถถือได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หากอยู่ในแนวนอน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังกล้อง TrueDepth อยู่ จากนั้นเหลือบมองที่หน้าจอ หากคุณสวมหน้ากากที่ปิดปากและจมูก คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติหลังจากปัดขึ้น

หากต้องการเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วแตะปลดล็อค iPhone หรือปลดล็อค iPad

 

ใช้ Face ID เพื่อซื้อสินค้า

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อรับรองความถูกต้องในการซื้อสินค้าด้วย Apple Pay และใน iTunes Store, App Store และร้านหนังสือใน Apple Books ได้

     

 

เมื่อใช้ Apple Pay

หากต้องการใช้ Face ID กับ Apple Pay โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Apple Pay บน iPhone หรือ iPad และเปิดแล้วในการตั้งค่า > Face ID และ รหัส จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หากต้องการซื้อสินค้าในร้านค้า ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ iPhone
 2. หากต้องการใช้บัตรตามค่าเริ่มต้นของคุณ ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง หากต้องการใช้บัตรอื่น ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง แตะบัตรตามค่าเริ่มต้น จากนั้นเลือกบัตรอื่น
 3. เหลือบมอง iPhone เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย Face ID หากคุณสวมหน้ากากที่ปิดปากและจมูก ให้แตะชำระด้วยรหัสผ่านและป้อนรหัสผ่านแทน
 4. ถือ iPhone ของคุณให้ตัวเครื่องด้านบนอยู่ใกล้เครื่องอ่านแบบไม่ต้องสัมผัส
 5. รอจนคำว่าเสร็จสิ้นและเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

หากต้องการซื้อสินค้าภายในแอพหรือบนเว็บไซต์ใน Safari ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อคุณพร้อมที่จะชำระเงิน ให้แตะปุ่มซื้อด้วย Apple Pay หรือเลือก Apple Pay เป็นวิธีการชำระเงิน ยืนยันข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากต้องการเลือกบัตรอื่นเพื่อชำระเงิน ให้แตะ > ถัดจากบัตรของคุณ
 2. กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง แล้วเหลือบมอง iPhone หรือ iPad ของคุณ
 3. รอจนคำว่าเสร็จสิ้นและเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

 

ใน iTunes Store, App Store และร้านหนังสือใน Apple Books

หากต้องการใช้ Face ID เพื่อซื้อคอนเทนต์จาก iTunes Store, App Store และร้านหนังสือ ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes Store และ App Store เปิดอยู่ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด iTunes Store, App Store หรือร้านหนังสือ แล้วแตะสิ่งที่คุณต้องการซื้อ
 2. เมื่อระบบขอให้คุณชำระเงิน ให้กดปุ่มด้านข้างสองครั้ง แล้วเหลือบมอง iPhone หรือ iPad ของคุณ หากคุณสวมหน้ากากที่ปิดปากและจมูก ให้แตะชำระด้วยรหัสผ่านและป้อนรหัสผ่านแทน
 3. รอจนคำว่าเสร็จสิ้นและเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน Apple ID สำหรับการซื้อสินค้าครั้งแรกใน iTunes Store, App Store หรือร้านหนังสือ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Face ID

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพบางแอพและเพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติสำหรับเว็บไซต์ใน Safari ได้

ลงชื่อเข้าใช้แอพ

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Touch ID ได้ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอพแล้วแตะลงชื่อเข้า
 2. อนุญาตให้แอพใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณได้หากระบบขอ
 3. เหลือบมอง iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้

หากต้องการดูและกำหนดว่าจะให้แอพใดใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ให้ไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส จากนั้นแตะแอพอื่นๆ

หากคุณใช้แอพที่รองรับ Face ID แต่ระบบไม่ได้แจ้งให้ใช้ Face ID เพื่อลงชื่อเข้า คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้แอพนั้นด้วยตัวเองก่อน

ป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติใน Safari

คุณสามารถใช้ Face ID เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแบบอัตโนมัติซึ่งบันทึกไว้สำหรับเว็บไซต์ใน Safari ได้ เพียงไปที่การตั้งค่า > Face ID และรหัส แล้วเปิดการป้อนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Safari แล้วไปที่เว็บไซต์
 2. แตะช่องลงชื่อเข้าใช้ หากคุณเห็นชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านปรากฏเหนือคีย์บอร์ด ให้แตะที่รายการนั้น
 3. เหลือบมอง iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติ

 

วันที่เผยแพร่: