อ่านข้อความและตอบกลับด้วย Apple Watch

Apple Watch จะสั่นเบาๆ เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณได้รับข้อความใหม่ แค่ยกข้อมือของคุณขึ้นมาเพื่ออ่านและตอบ

อ่านข้อความ

หากต้องการเปิดแอพข้อความ ให้กด Digital Crown เพื่อดูแอพทั้งหมดของคุณ จากนั้นแตะแอพข้อความ ไอคอนข้อความ คุณยังสามารถ เปิดแอพข้อความจาก Dock ได้อีกด้วย

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความ เพียงยกข้อมือขึ้นมาหรือปัดหน้าปัดลง ก็ดูข้อความได้

ตอบกลับข้อความ

หากต้องการตอบกลับ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของข้อความ แล้วเลือกตัวเลือก หากใช้ watchOS และ iOS เวอร์ชั่นล่าสุด คุณจะสามารถส่งคำตอบที่เตรียมไว้ โดยใช้เขียนด้วยนิ้ว บันทึกคำตอบ และอื่นๆ อีกมากมาย 

การตอบกลับที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น สวัสดี เป็นอย่างไรบ้าง และกำลังเดินทางไป

หากต้องการใช้คำตอบที่เตรียมไว้ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของข้อความ แล้วแตะคำตอบ คุณยังสามารถสร้างคำตอบของคุณเองได้อีกด้วย

อิโมจิที่ใช้บ่อย เช่น หัวใจและตกลง

หากต้องการส่งอิโมจิ ให้แตะปุ่มอิโมจิ ปุ่มอิโมจิ แล้วหมุน Digital Crown เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แตะเพื่อส่ง

 

โน้ตที่เขียนด้วยลายมือ เช่น ขอบคุณ

หากต้องการส่งข้อความที่เขียนด้วยลายมือหรือสติ๊กเกอร์ ให้แตะปุ่มอิโมจิ ไอคอนอิโมจิ แล้วแตะสติ๊กเกอร์ หากต้องการใช้ข้อความหรือสติ๊กเกอร์อื่น ให้ใช้แอพข้อความบน iPhone ของคุณ

ข้อความ

หากต้องการบันทึกข้อความ ให้แตะ ปุ่มไมโครโฟน ไอคอนไมโครโฟน พูดสิ่งที่ต้องการ แล้วแตะส่งหรือเสร็จสิ้น หากคุณต้องการส่งข้อความเป็นตัวหนังสือแทนข้อความเสียง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าในแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ

 

ตัว o ที่เขียนด้วยนิ้ว

แตะปุ่มเขียนด้วยนิ้ว ไอคอนเขียนด้วยนิ้ว เพื่อเขียนตัวอักษรหรือคำลงบนจอภาพ แล้วให้ Apple Watch แปลงสิ่งที่เขียนเป็นข้อความ เรียนรู้เกี่ยวกับ Scribble 

ตัวเลือกสำหรับตอบกลับ ส่งตำแหน่งที่ตั้ง ดูรายละเอียด หรือเลือกภาษา

หากต้องการแสดงตำแหน่งที่คุณอยู่บนแผนที่ ให้กดลงน้ำหนักบนหน้าจอเมื่อคุณกำลังดูการสนทนา แล้วแตะส่งตำแหน่งที่ตั้ง
 

ภาพวาดหัวใจ

หากต้องการตอบกลับด้วย Digital Touch ให้แตะปุ่ม Digital Touch ปุ่ม Digital Touch จากนั้นคุณจะส่งภาพสเก็ตช์ สะกิดหา ส่งหัวใจเต้น และอื่นๆ อีกมากมายได้

 

Tapback หัวใจ

หากต้องการใช้ Tapback ให้แตะข้อความสองครั้ง แล้วแตะเพื่อเลือก Tapback เช่น ภาพชูนิ้วโป้ง หรือรูปหัวใจ 

 

ส่งข้อความใหม่

คุณสามารถขอให้ Siri สร้างข้อความให้คุณ ตัวอย่างเช่น ขอให้ Siri "บอก Johnny ว่าฉันจะไปถึงที่นั่นใน 20 นาที" จากนั้นลดข้อมือลงเพื่อส่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 1. กด Digital Crown เพื่อเปิดหน้าจอโฮม จากนั้นแตะแอพข้อความ แอพข้อความ
 2. กดลงไปที่จอภาพ จากนั้นแตะข้อความใหม่ 
 3. แตะเพิ่มผู้ติดต่อ คุณสามารถแตะรายชื่อในรายการที่ปรากฏขึ้น แตะปุ่มเครื่องหมายบวก ปุ่มรายชื่อ เพื่อดูผู้ติดต่อเพิ่มเติม แตะปุ่มไมโครโฟน ปุ่มไมโครโฟน เพื่อค้นหาบุคคลหรือพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ตามคำบอก หรือแตะปุ่มแป้นตัวเลข ปุ่มแป้นตัวเลข เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์
 4. สร้างข้อความของคุณ 

 

สร้างคำตอบที่ตั้งไว้ใหม่

หากต้องการปรับแต่งคำตอบ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแถบ Apple Watch ของฉัน
 2. ไปที่ข้อความ > การตอบกลับเริ่มต้น
 3. แตะที่คำตอบเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนแปลง

หากต้องการลบคำตอบเริ่มต้น หรือเปลี่ยนแปลงลำดับ ให้แตะแก้ไข 

กำหนดค่าเริ่มต้นให้การตอบกลับ เช่น สวัสดี เป็นอย่างไรบ้าง และกำลังเดินทางไป

 

ลบการสนทนา

 1. ปัดซ้ายบนการสนทนา*
 2. แตะปุ่มถังขยะ ไอคอนถังขยะ
  ข้อความจาก Jane Appleseed
 3. แตะถังขยะอีกครั้ง

* หากคุณลบข้อความบน Apple Watch ข้อความจะไม่ถูกลบบน iPhone ของคุณ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: