อ่านข้อความและตอบกลับด้วย Apple Watch

Apple Watch จะสั่นเบาๆ เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณได้รับข้อความใหม่ แค่ยกข้อมือของคุณขึ้นมาเพื่ออ่านและตอบ

อ่านข้อความ

หากต้องการเปิดแอพข้อความ ให้กด Digital Crown เพื่อดูแอพทั้งหมดของคุณ จากนั้นแตะไอคอนข้อความ คุณยังสามารถ เปิดแอพข้อความจาก Dock ได้อีกด้วย

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความ เพียงยกข้อมือขึ้นมาหรือปัดหน้าปัดลง ก็ดูข้อความได้

ตอบกลับข้อความ

หากต้องการตอบกลับ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของข้อความ แล้วเลือกตัวเลือก หากใช้ watchOS และ iOS เวอร์ชั่นล่าสุด คุณจะสามารถส่งคำตอบที่เตรียมไว้ โดยใช้เขียนด้วยนิ้ว บันทึกคำตอบ และอื่นๆ อีกมากมาย 

คำตอบที่เตรียมไว้

หากต้องการใช้คำตอบที่เตรียมไว้ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของข้อความ แล้วแตะคำตอบ คุณยังสามารถสร้างคำตอบของคุณเองได้อีกด้วย

อิโมจิใส่แว่นกันแดดแบบเคลื่อนไหว

หากต้องการส่งอิโมจิหรืออิโมจิแบบเคลื่อนไหว ให้แตะ ไอคอนอิโมจิ ปัดไปทางซ้ายหรือขวา แล้วหมุน Digital Crown เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แตะเพื่อส่ง

 

ทักทายด้วยการเขียน

หากต้องการส่งข้อความด้วยลายมือเขียนหรือสติ๊กเกอร์ ให้แตะ ไอคอนอิโมจิ แล้วปัดขวาไปทาง "ล่าสุด" จากนั้นแตะหนึ่งรายการ หากต้องการใช้ข้อความหรือสติ๊กเกอร์อื่น ให้ใช้แอพข้อความบน iPhone ของคุณ

ข้อความที่พิมพ์ตามคำบอกใน Apple Watch

หากต้องการบันทึกข้อความ ให้แตะ ไอคอนไมโครโฟน พูดสิ่งที่ต้องการ แล้วแตะส่งหรือเสร็จสิ้น หากคุณต้องการส่งข้อความเป็นตัวหนังสือแทนข้อความเสียง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าในแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ

 

ทักทายด้วยการเขียนหวัด

แตะ Scribble เพื่อเขียนตัวอักษรหรือคำลงบนจอภาพ แล้วให้ Apple Watch แปลงสิ่งที่เขียนเป็นข้อความ เรียนรู้เกี่ยวกับ Scribble 

หน้าจอส่งตำแหน่งที่ตั้ง

หากต้องการแสดงตำแหน่งที่คุณอยู่บนแผนที่ ให้กดลงน้ำหนักบนหน้าจอเมื่อคุณกำลังดูการสนทนา แล้วแตะส่งตำแหน่งที่ตั้ง
 

ภาพสเก็ตซ์หัวใจ

หากต้องการตอบกลับด้วย Digital Touch แตะ ปุ่ม Digital Touch แล้วคุณก็สามารถส่งภาพสเก็ตช์ สะกิดหา ส่งหัวใจเต้น และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวเลือก Tapback บนนาฬิกา

หากต้องการใช้ Tapback ให้แตะข้อความสองครั้ง แล้วแตะเพื่อเลือก Tapback เช่น ภาพชูนิ้วโป้ง หรือรูปหัวใจ 

ส่งข้อความใหม่

คุณสามารถขอให้ Siri สร้างข้อความให้คุณ ตัวอย่างเช่น พูดว่า "หวัดดี Siri บอก Johnny ว่าฉันจะไปถึงที่นั่นใน 20 นาที" จากนั้นลดข้อมือลงเพื่อส่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้

  1. กด Digital Crown เพื่อเปิดหน้าจอโฮม จากนั้นแตะแอพ ข้อความ
  2. กดลงไปที่จอภาพ จากนั้นแตะข้อความใหม่ 
  3. แตะเพิ่มผู้ติดต่อ คุณสามารถแตะรายชื่อในรายการที่ปรากฏ แตะ ไอคอนเพิ่มรายชื่อ เพื่อดูรายชื่อเพิ่มเติม หรือแตะ ไอคอนไมโครโฟน เพื่อค้นหาบุคคลหรือพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ตามคำบอก
  4. สร้างข้อความของคุณ 

สร้างคำตอบที่ตั้งไว้ใหม่

หากต้องการปรับแต่งคำตอบ ให้ทำดังนี้

  1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน
  2. ไปที่ข้อความ > การตอบกลับเริ่มต้น
  3. แตะที่คำตอบเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนแปลง

หากต้องการลบคำตอบเริ่มต้น หรือเปลี่ยนแปลงลำดับ ให้แตะแก้ไข 

หน้าจอตอบกลับตามค่าเริ่มต้น

ลบการสนทนา

ปัดนิ้วไปทางซ้ายของการสนทนา จากนั้นแตะถังขยะ

หน้าจอข้อความ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: