ใช้แอพโน้ตบน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

ใช้แอพโน้ตเพื่อบันทึกความคิดที่แวบเข้ามา สร้างเช็คลิสต์ ร่างไอเดีย และอื่นๆ และเมื่อใช้ iCloud คุณจะสามารถอัพเดทโน้ตบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณให้มีข้อมูลล่าสุดตรงกันเสมอได้

เริ่มใช้งาน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
 • หากต้องการใช้คุณสมบัติล่าสุดของแอพโน้ต ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าแอพโน้ตกับ iCloud หรือบันทึกโน้ตไว้ภายในเครื่องแล้ว คุณสมบัติหลายๆ รายการของแอพโน้ตไม่สามารถใช้งานได้กับผู้ให้บริการอีเมลรายอื่นๆ

สร้างโน้ตใหม่

คุณสามารถสร้างโน้ตใหม่ได้ในแอพโน้ตโดยตรง หรือจะบอกให้ Siri เริ่มโน้ตใหม่ให้คุณก็ได้

สร้างโน้ตด้วยตนเอง

เปิดแอพโน้ต แตะ ไอคอนโน้ตใหม่ แล้วป้อนสิ่งที่คุณต้องการจดโน้ต เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น บรรทัดแรกของโน้ตจะถูกนำมาใช้เป็นชื่อโน้ต

ขอให้ Siri เริ่มเขียนโน้ต

ต้องการจดโน้ตอย่างรวดเร็วใช่ไหม เพียงขอให้ Siri "เริ่มโน้ตใหม่" จากนั้นบอก Siri ว่าคุณต้องการจดโน้ตอะไร

 

ลบหรือปักหมุดโน้ต

หากต้องการลบโน้ต ให้แตะ ไอคอนลบ หรือปัดซ้ายบนโน้ตที่ต้องการในรายการโน้ต จากนั้นแตะลบ

หากต้องการกู้คืนโน้ตที่ลบไปแล้ว ให้ไปที่รายการโฟลเดอร์แล้วแตะที่เพิ่งลบล่าสุด แตะที่โน้ตที่คุณต้องการเก็บไว้ แตะในโน้ต แล้วแตะกู้คืน

หากต้องการปักหมุดโน้ต ให้ปัดขวาบนโน้ตแล้วปล่อย หากโน้ตดังกล่าวเป็นโน้ตแรกที่คุณปักหมุด ไอคอนปักหมุดแล้วจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต หากต้องการปลดหมุดโน้ต ให้ปัดขวาบนโน้ตอีกครั้ง

ทำอะไรได้มากขึ้นในแอพโน้ต

ด้วยแอพโน้ต คุณสามารถสแกนและเซ็นเอกสาร สร้างเช็คลิสต์ เพิ่มไฟล์แนบ ใส่รูปภาพหรือวิดีโอ และสเก็ตช์ภาพได้

สร้างเช็คลิสต์

แตะในโน้ต จากนั้นแตะ  ป้อนลิสต์ของคุณ จากนั้นแตะที่วงกลมว่างเปล่าเพื่อทำงานให้เสร็จ

จัดรูปแบบโน้ต

หากต้องการเพิ่มตาราง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือรายการขึ้นต้นด้วยจุด ให้แตะในโน้ต แล้วแตะ  หรือ  บน iPhone หรือ iPod touch แตะเสร็จสิ้นเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องแตะเสร็จสิ้นบน iPad

 

เพิ่มไฟล์แนบ

หากต้องการเพิ่มรายการบางประเภทจากแอพอื่น เช่น ตำแหน่งที่ตั้งในแอพแผนที่หรือเว็บไซต์ใน Safari ให้แตะ ไอคอนแชร์ ในแอพที่คุณต้องการแชร์รายการ จากนั้นแตะเพิ่มไปยังแอพโน้ต > เลือกโน้ต แล้วเลือกโน้ตที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์แนบ จากนั้นแตะ บันทึก คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงในโน้ตใหม่หรือโน้ตที่มีอยู่ก็ได้

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ

หากต้องการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะในโน้ต จากนั้นแตะ  คุณสามารถแตะคลังรูปภาพเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่แล้ว หรือคุณสามารถแตะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอใหม่ได้ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ "เสร็จสิ้น" หรือ "ใช้รูปภาพ" หรือ "ใช้วิดีโอ"

 

ค้นหาโน้ตหรือไฟล์แนบ

หากต้องการค้นหาโน้ตใดโน้ตหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการโน้ต แล้วแตะที่ช่องค้นหา จากนั้นป้อนสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่

หากคุณต้องการค้นหาภายในโน้ตที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือกโน้ตที่คุณต้องการค้นหา แตะ ไอคอนแชร์ จากนั้นแตะค้นหาในโน้ต

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาไฟล์แนบได้อีกด้วย แตะ ไอคอนหน้าต่างเลือกไฟล์แนบ ที่มุมซ้ายล่างเพื่อดูรูปภาพ วิดีโอ ภาพสเก็ตช์ ภาพสแกน เว็บไซต์ และเอกสารที่คุณได้เพิ่มไปที่โน้ตของคุณ หากต้องการไปยังโน้ตที่มีไฟล์แนบ ให้แตะรูปย่อของไฟล์แนบ แล้วแตะแสดงในโน้ต

 

สแกนเอกสารในแอพโน้ต

ด้วย iOS 11 และใหม่กว่า คุณสามารถสแกนเอกสารในแอพโน้ต และเพิ่มลายเซ็นหรือลงนามเอกสารด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มลายเซ็นหรือลงนามในเอกสารด้วย Apple Pencil และ iPad ที่ใช้งานร่วมกันได้

หากต้องการสแกนเอกสาร:

 1. เปิดโน้ตหรือสร้างโน้ตใหม่
 2. แตะ  จากนั้นแตะสแกนเอกสาร
 3. จัดเอกสารของคุณให้อยู่ในมุมมองของกล้องบนอุปกรณ์ของคุณ
 4. หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมดอัตโนมัติ เอกสารของคุณจะถูกสแกนโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการจับภาพสแกนด้วยตนเอง ให้แตะ  หรือปุ่มความดังปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
 5. ลากมุมต่างๆ เพื่อปรับภาพสแกนให้พอดีกับหน้า จากนั้นแตะเก็บภาพสแกน
 6. คุณสามารถเพิ่มภาพสแกนเพิ่มเติมไปที่เอกสารหรือแตะ "บันทึก" เมื่อคุณทำเสร็จแล้วได้

หากต้องการเซ็นเอกสาร:

 1. แตะเอกสารในโน้ต
 2. แตะ ไอคอนแชร์ จากนั้นแตะทำเครื่องหมาย
 3. หากต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณ ให้แตะ จากนั้นแตะ  หากต้องการเซ็นเอกสารของคุณด้วยตนเอง ให้เลือกเครื่องมือที่จะใช้ จากนั้นเซ็นด้วยนิ้วของคุณหรือใช้ Apple Pencil กับ iPad ที่ใช้งานร่วมกันได้

สร้างโน้ตได้ในทันทีจากหน้าจอล็อค

คุณสามารถใช้ Apple Pencil กับ iPad ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อสร้างโน้ตในทันทีจากหน้าจอล็อค หรือทำงานต่อจากที่ทำค้างไว้บนโน้ตล่าสุดของคุณ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > โน้ต แล้วแตะเข้าถึงโน้ตบนหน้าจอล็อค จากนั้นเลือกตัวเลือก

แตะหน้าจอล็อคด้วย Apple Pencil ของคุณแล้วสร้างโน้ตของคุณ อะไรก็ตามที่คุณสร้างจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในแอพโน้ต


จัดระเบียบโน้ตของคุณ

หากต้องการทำให้โน้ตของคุณเป็นระเบียบ คุณสามารถจัดเรียงโน้ตของคุณตามวันที่สร้าง วันที่แก้ไข หรือตามลำดับตัวอักษรได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเก็บโน้ตไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ ได้อีกด้วย

จัดเรียงรายการโน้ต:

 1. ไปที่การตั้งค่า > โน้ต
 2. แตะจัดเรียงโน้ตตาม
 3. เลือกวิธีจัดเรียงโน้ตที่คุณต้องการ

สร้างโฟลเดอร์ใหม่:

 1. หากคุณอยู่ในรายการโน้ต ให้แตะ ลูกศรย้อนกลับ เพื่อดูรายการโฟลเดอร์
 2. ในรายการโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์ใหม่
 3. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์
 4. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ แล้วแตะบันทึก

ย้ายโน้ตไปที่โฟลเดอร์อื่น:

 1. หากคุณอยู่ในโน้ต ให้แตะ ลูกศรย้อนกลับ เพื่อดูรายการโน้ต
 2. ในรายการโน้ต ให้แตะแก้ไข
 3. แตะโน้ตที่คุณต้องการย้าย 
 4. แตะย้ายไปยัง แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย

แชร์โน้ต

หากต้องการแชร์โน้ตกับผู้อื่น ให้แตะ ไอคอนแชร์ ที่ด้านบนสุดของโน้ต แล้วเลือกวิธีการที่คุณต้องการส่งโน้ต

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชิญให้คนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโน้ตของคุณ เพื่อทำงานต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น รายการจ่ายตลาด โน้ตสำหรับโปรเจ็กต์ และแผนการท่องเที่ยว ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นบนโน้ต

เก็บรักษาโน้ตให้ปลอดภัย

ในแอพโน้ต คุณสามารถล็อคโน้ตที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนตัวจากบุคคลอื่นที่อาจใช้อุปกรณ์ของคุณได้ โดยแอพโน้ตจะใช้รหัสผ่านเดียวสำหรับโน้ตทั้งหมดที่คุณต้องการปกป้อง บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ และหากคุณมี iPhone หรือ iPad ที่มี Touch ID คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือของคุณเปิดโน้ตที่ล็อคอยู่ได้ ดูเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บโน้ตให้ปลอดภัยโดยใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ตั้งค่าแอพโน้ตกับ iCloud

คุณสามารถใช้ iCloud เพื่ออัพเดทโน้ตบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณได้ หากต้องการตั้งค่าโน้ตกับ iCloud ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud จากนั้นเปิดโน้ต คุณจะเห็นโน้ตของคุณบนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน

วันที่เผยแพร่: