ใช้เครื่องแสดงผล Baum VarioUltra กับ VoiceOver

เมื่อใช้เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ Baum VarioUltra กับ VoiceOver บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณสามารถใช้ปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ได้

คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องแสดงผลเหล่านี้

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปรายการก่อนหน้า ก้านควบคุมบิดซ้าย หรือ D1 
เลื่อนไปรายการถัดไป ก้านควบคุมบิดขวา หรือ D4 
เลื่อนไปยังรายการแรก D1 + D2 + D3 
เลื่อนไปยังรายการสุดท้าย D4 + D5 + D6 
ไปยังแถบสถานะ D2 + D3 + D4 
ไปยังศูนย์การแจ้งเตือน D4 + D6 
ไปยังศูนย์ควบคุม D2 + D5
เปิดใช้งานปุ่มย้อนกลับ หากมี D1 + D2 

การเลื่อน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนซ้ายหนึ่งหน้า D2 + D4 + D6 
เลื่อนขวาหนึ่งหน้า D1 + D3 + D5
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้า D3 + D4 + D5 + D6
เลื่อนลงหนึ่งหน้า D1 + D4 + D5 + D6

โรเตอร์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ก้านควบคุมบิดขึ้น หรือ D3
เลื่อนไปยังรายการถัดไปโดยใช้การตั้งค่าโรเตอร์ ก้านควบคุมบิดลง หรือ D6 
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ก่อนหน้า D2 + D3 
เลือกการตั้งค่าโรเตอร์ถัดไป D5 + D6 

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
แตะรายการที่เลือกสองครั้ง เราเตอร์
เลือกรายการใต้นิ้ว กดก้านควบคุม หรือ D3 + D6 
เปิดใช้ปุ่มโฮม D1 + D2 + D5
เปิดใช้ปุ่มลบ D1 + D4 + D5 
เปิดใช้ปุ่มรีเทิร์น D1 + D5 
เปิดใช้ปุ่มเพิ่มเสียง D3 + D4 + D5
เปิดใช้ปุ่มลดเสียง D1 + D2 + D6
เปิดใช้ปุ่มดีดออก D1 + D4 + D6 

การอ่าน

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการที่เลือก D1 + D2 + D3 + D5 
อ่านหน้าเริ่มต้นจากรายการบนสุด D2 + D4 + D5 + D6 
พูดหมายเลขหน้าหรือแถวที่แสดงอยู่ D3 + D4

การแก้ไข

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
เลือกทั้งหมด  D2 + D3 + D5 + D6
เลือกข้อความ D2 + D5 + D6 
เลิกเลือกข้อความ D2 + D3 + D5
Tab D2 + D3 + D4 + D5 
Shift Tab D1 + D2 + D5 + D6 
ตัด D1 + D3 + D4 + D6 
คัดลอก D1 + D4 
วาง D1 + D2 + D3 + D6
เลิกทำ D1 + D3 + D5 + D6 
ทำกลับมาใหม่ D2 + D3 + D4 + D6
เปลี่ยนป้ายของรายการ D1 + D2 + D3 + D4 + D6

การควบคุม

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
หยุดพูดหรือให้พูดต่อ D1 + D2 + D3 + D4
สลับเปิดหรือปิดเสียงพูด D1 + D3 + D4 
เริ่มเปิดวิธีใช้ VoiceOver D1 + D3

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของเครื่องแสดงผล
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์ 
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย D2
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา D5
สลับเปิดหรือปิดประวัติการประกาศ D1 + D3 + D4 + D5 
โหมดการแสดงผลถัดไป D1 + D2 + D4 + D5 
โหมดการป้อนข้อมูลถัดไป D2 + D3 + D6

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการคำสั่งสากล

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: