ใช้ Apple Watch ของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับ Apple TV หรือ iTunes

คุณสามารถตั้งค่าแอพรีโมทบน Apple Watch ของคุณให้เล่นเพลงบน Apple TV หรือใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หากต้องการใช้แอพรีโมท ให้ตั้งค่าแอพด้วย Apple TV หรือใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องตั้งค่าแอพเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง และคุณสามารถลบอุปกรณ์ได้ในภายหลัง หลังจากคุณตั้งค่าแอพแล้ว คุณสามารถเลือกได้อย่างรวดเร็วว่าคุณต้องการควบคุมสิ่งใดจาก Apple Watch ของคุณ 

ตั้งค่า Apple TV และแอพรีโมทของคุณ

ขั้นแรก ให้ตั้งค่าแอพรีโมท ดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple TV และ Apple Watch ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน 
 2. บน Apple Watch ให้เปิดแอพรีโมท จากนั้นแตะเพิ่มอุปกรณ์
 3. บน Apple TV ให้เลือก Apple Watch ของคุณ ดังนี้ 
  • Apple TV 4K หรือ Apple TV HD: ไปที่การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์ > แอพรีโมท จากนั้นเลือก Apple Watch ของคุณ
  • Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3): ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีโมท จากนั้นเลือก Apple Watch ของคุณ
 4. บน Apple TV ให้ป้อนรหัสที่ปรากฏบน Apple Watch ของคุณ เมื่อไอคอนการจับคู่ปรากฏขึ้นถัดจาก Apple Watch คุณจะสามารถเริ่มควบคุม Apple TV ได้

ควบคุม Apple TV ของคุณ

หลังจากคุณตั้งค่าแอพรีโมทแล้ว คุณสามารถควบคุม Apple TV ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple TV ของคุณทำงานอยู่ เปิดแอพรีโมทบน Apple Watch ของคุณ แล้วเลือก Apple TV จากนั้นใช้คำสั่งนิ้วต่อไปนี้

 • ปัดขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา เพื่อเลื่อนดูเมนูของ Apple TV 
 • แตะเพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท์ 
 • แตะเมนูเพื่อย้อนกลับ หรือแตะค้างไว้ที่เมนูเพื่อไปยังหน้าจอโฮม
 • แตะ  เพื่อหยุดพักหรือเล่นต่อ

ตั้งค่า iTunes และแอพรีโมท

ขั้นแรก ให้ตั้งค่าแอพรีโมท ดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และ Apple Watch ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน 
 2. บน Apple Watch ให้เปิดแอพรีโมท จากนั้นแตะเพิ่มอุปกรณ์
 3. ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ปุ่มรีโมท ปุ่มรีโมท จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณคลิกเพิ่มอุปกรณ์ จากนั้นรีโมทของคุณจะพยายามเชื่อมต่อ
 4. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อนรหัส 4 หลักที่ปรากฏบน Apple Watch ของคุณ

ควบคุม iTunes

หลังจากคุณตั้งค่าแอพรีโมทแล้ว ให้เลือกคลัง iTunes แล้วควบคุมเพลงจากนาฬิกาของคุณ ดังนี้

 • หากคุณมีเพียงแค่คลังเดียว ให้เริ่มเล่นเพลงของคุณ หากคุณมีมากกว่าหนึ่งคลัง ให้แตะคลังที่คุณต้องการฟังจากนาฬิกาของคุณ หากคุณกำลังเล่นเพลงอยู่แล้ว ให้แตะ  จากนั้นแตะคลัง
 • หากต้องการเล่นหรือหยุดพักเพลง หรือต้องการไปที่แทร็คก่อนหน้าหรือแทร็คถัดไป ให้ใช้ตัวควบคุมในแอพรีโมท
 • หากต้องการปรับความดัง ให้หมุน Digital Crown
วันที่เผยแพร่: