เกี่ยวกับข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลสำรองของ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ 

เมื่อคุณเข้ารหัสข้อมูลสำรองสำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ตัวเลือก "เข้ารหัสข้อมูลสำรองภายในเครื่อง" ใน Finder หรือ iTunes จะล็อคและเข้ารหัสข้อมูลของคุณ ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสอาจมีข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในข้อมูลสำรองที่ไม่ได้เข้ารหัส ได้แก่

 • รหัสผ่านที่บันทึกไว้
 • การตั้งค่า Wi-Fi
 • ประวัติเว็บไซต์
 • ข้อมูลสุขภาพ
 • ประวัติการโทร

ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสจะไม่รวม Face ID, Touch ID หรือข้อมูลรหัสอุปกรณ์

ข้อมูลสำรองจะไม่ได้เข้ารหัสไว้ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเข้ารหัสข้อมูลสำรองใน Finder หรือ iTunes เป็นครั้งแรก ให้เปิดตัวเลือก "เข้ารหัสข้อมูลสำรองภายในเครื่อง" ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน หลังจากนั้นระบบจะเข้ารหัสข้อมูลสำรองสำหรับอุปกรณ์ของคุณทุกครั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างข้อมูลสำรองใน iCloud ได้ ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลของคุณทุกครั้งโดยอัตโนมัติ

เข้ารหัสข้อมูลสำรอง

 1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 หรือใหม่กว่า ให้เปิด Finder สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า หรือสำหรับ PC ให้เปิด iTunes
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ จากนั้นให้ค้นหาอุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์
 3. จากแท็บทั่วไปหรือแท็บสรุป ให้เลือก "เข้ารหัสข้อมูลสำรองภายในเครื่อง" ใต้ส่วนข้อมูลสำรอง 
  กล่องโต้ตอบที่แสดงอุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์และสถานะข้อมูลสำรองของอุปกรณ์
 4. เมื่อระบบร้องขอ ให้สร้างรหัสผ่าน โดยเป็นรหัสที่คุณจำได้ หรือจดรหัสนี้ไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพราะหากไม่มีรหัสผ่านนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรองได้ หากคุณลืมรหัสผ่าน ให้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ

หลังจากยืนยันรหัสผ่าน การสำรองข้อมูลจะเริ่มต้นขึ้นและเขียนทับและเข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณก่อนหน้านี้ทันที หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทำดังนี้

 1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 หรือใหม่กว่า ให้เปิด Finder คลิกแท็บทั่วไป จากนั้นคลิกจัดการข้อมูลสำรอง คุณควรเห็นรายการข้อมูลสำรองปรากฏขึ้น สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือก่อนหน้า หรือสำหรับ PC ที่มี iTunes จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกแก้ไข > การตั้งค่า จากนั้นคลิกแท็บอุปกรณ์
 2. คุณควรเห็นรูปแม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ อยู่ข้างชื่ออุปกรณ์ของคุณ พร้อมด้วยวันที่และเวลาที่สร้างข้อมูลสำรองนั้น
  กล่องโต้ตอบข้อมูลสำรองของอุปกรณ์ที่แสดงชื่ออุปกรณ์ แม่กุญแจ วันที่ของวันนี้ และเวลาปัจจุบัน
 3. คลิกตกลงเพื่อปิดหน้าต่างข้อมูลสำรอง

ตรวจดูว่าข้อมูลสำรองของคุณได้รับการเข้ารหัสหรือไม่

หากคุณได้ตั้งค่า Finder หรือ iTunes เพื่อเข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ ช่องกาเครื่องหมาย "เข้ารหัสข้อมูลสำรองภายในเครื่อง" ในแท็บทั่วไปหรือแท็บสรุปจะเลือกไว้

คุณยังสามารถดูได้ว่ามีการเข้ารหัสข้อมูลสำรองบางรายการหรือไม่ ดังนี้

 1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 หรือใหม่กว่า ให้เปิด Finder คลิกแท็บทั่วไป จากนั้นคลิกจัดการข้อมูลสำรอง คุณควรเห็นรายการข้อมูลสำรองปรากฏขึ้น สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือก่อนหน้า หรือสำหรับ PC ที่มี iTunes จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกแก้ไข > การตั้งค่า จากนั้นคลิกแท็บอุปกรณ์
 2. มองหารูปแม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ ข้างข้อมูลสำรอง ถ้าคุณเห็นรูปแม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ แสดงว่าข้อมูลสำรองนั้นเข้ารหัสไว้แล้ว
 3. คลิกตกลงเพื่อปิดหน้าต่างข้อมูลสำรอง

ปิดการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง

หากต้องการปิดการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง ให้ยกเลิกการเลือกช่องกาเครื่องหมาย "เข้ารหัสข้อมูลสำรองภายในเครื่อง" ใน Finder หรือ iTunes แล้วป้อนรหัสผ่าน หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะมีสองทางเลือก ดังนี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: