เกี่ยวกับข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลสำรองของ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ 

เมื่อคุณเข้ารหัสข้อมูลสำรองสำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสมบัติเข้ารหัสข้อมูลสำรองใน Finder หรือ iTunes จะล็อคและเข้ารหัสข้อมูล ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสอาจมีข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในข้อมูลสำรองที่ไม่ได้เข้ารหัส ได้แก่

 • รหัสผ่านที่บันทึกไว้
 • การตั้งค่า Wi-Fi
 • ประวัติเว็บไซต์
 • ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลสำรองจะไม่ได้เข้ารหัสไว้ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเข้ารหัสข้อมูลสำรองใน Finder หรือ iTunes เป็นครั้งแรก ให้เปิดตัวเลือกเข้ารหัสข้อมูลสำรองที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หลังจากนั้นระบบจะเข้ารหัสข้อมูลสำรองสำหรับอุปกรณ์ของคุณทุกครั้ง

หากคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่มีทางกู้คืนข้อมูลของคุณหรือปิดการเข้ารหัสข้อมูลสำรองได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างข้อมูลสำรองใน iCloud ได้ ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลของคุณทุกครั้งโดยอัตโนมัติ

เข้ารหัสข้อมูลสำรอง

 1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 ให้เปิด Finder สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือใหม่กว่าหรือสำหรับ PC ให้เปิด iTunes
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ จากนั้นให้ค้นหาอุปกรณ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์
 3. จากแท็บทั่วไปหรือแท็บสรุป ให้เลือก "เข้ารหัสข้อมูลสำรองภายในเครื่อง" ใต้ส่วนข้อมูลสำรอง 
 4. เมื่อระบบร้องขอ ให้สร้างรหัสผ่าน โดยเป็นรหัสที่คุณจำได้ หรือจดรหัสนี้ไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพราะหากไม่มีรหัสผ่านนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรองได้

หลังจากยืนยันรหัสผ่าน การสำรองข้อมูลจะเริ่มต้นขึ้นและเขียนทับและเข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณก่อนหน้านี้ทันที หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทำดังนี้

 1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 ให้เปิด Finder คลิกแท็บทั่วไป จากนั้นคลิกจัดการข้อมูลสำรอง คุณควรเห็นรายการข้อมูลสำรองปรากฏขึ้น สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือรุ่นก่อนหน้า หรือสำหรับ PC ที่มี iTunes ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes จากนั้นคลิกแท็บอุปกรณ์
 2. คุณควรเห็นรูปแม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ อยู่ข้างชื่ออุปกรณ์ พร้อมด้วยวันที่และเวลาที่สร้างข้อมูลสำรองนั้น
 3. คลิกตกลงเพื่อปิดหน้าต่างข้อมูลสำรอง

ตรวจดูว่าข้อมูลสำรองเข้ารหัสไว้แล้วหรือไม่

หาก Finder หรือ iTunes ได้รับการตั้งค่าให้เข้ารหัสข้อมูลสำรอง ตัวเลือกเข้ารหัสข้อมูลสำรองจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ใต้แท็บทั่วไปหรือแท็บสรุปเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Finder หรือ iTunes

คุณยังสามารถดูได้ว่ามีการเข้ารหัสข้อมูลสำรองบางรายการหรือไม่ ดังนี้

 1. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 ให้เปิด Finder คลิกแท็บทั่วไป จากนั้นคลิกจัดการข้อมูลสำรอง คุณควรเห็นรายการข้อมูลสำรองปรากฏขึ้น สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือรุ่นก่อนหน้า หรือสำหรับ PC ที่มี iTunes ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าต่าง iTunes จากนั้นคลิกแท็บอุปกรณ์
 2. มองหารูปแม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ ข้างข้อมูลสำรอง ถ้าคุณเห็นรูปแม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ แสดงว่าข้อมูลสำรองนั้นเข้ารหัสไว้แล้ว
 3. คลิกตกลงเพื่อปิดหน้าต่างข้อมูลสำรอง

หากคุณจำรหัสผ่านสำหรับข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสแล้วไม่ได้

คุณไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองที่มีการเข้ารหัสได้หากไม่มีรหัสผ่าน หากคุณใช้ iOS 11 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า หรือ iPadOS คุณสามารถสร้างข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสของอุปกรณ์ขึ้นใหม่ได้โดยการรีเซ็ตรหัสผ่าน มีวิธีทำดังนี้

 1. บนอุปกรณ์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต
 2. แตะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด แล้วป้อนรหัสผ่านอุปกรณ์
 3. ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าของคุณ วิธีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ แต่จะรีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆ เช่น ความสว่างจอแสดงผล การเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม และภาพพื้นหลัง วิธีนี้ยังลบรหัสผ่านข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสของคุณออกอีกด้วย
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Finder หรือ iTunes อีกครั้ง แล้วสร้างข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสขึ้นใหม่โดยใช้ขั้นตอนข้างต้น

คุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสไว้ก่อนหน้านี้ แต่จะสามารถใช้ Finder หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลปัจจุบันและตั้งรหัสผ่านข้อมูลสำรองใหม่ได้

หากคุณมีอุปกรณ์ที่ติดตั้ง iOS 10 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ ในกรณีนี้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากคนอื่นตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ให้ขอรหัสผ่านจากบุคคลคนนั้น
 • ใช้ข้อมูลสำรอง iCloud แทน หากคุณไม่มีข้อมูลสำรอง iCloud คุณสามารถสร้างใหม่ได้
 • ลองใช้ข้อมูลสำรอง iTunes เก่า

ปิดการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง

หากต้องการปิดการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง ให้ยกเลิกการเลือกช่องข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสใน Finder หรือ iTunes แล้วป้อนรหัสผ่าน หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะมีสองทางเลือก ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: