เกี่ยวกับข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสใน iTunes

เพื่อปกป้องข้อมูลสำรองของ iPhone, iPad หรือ iPod touch ใน iTunes คุณสามารถใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัสได้ 

เมื่อคุณเข้ารหัสข้อมูลสำรองใน iTunes

คุณสมบัติเข้ารหัสข้อมูลสำรองใน iTunes จะล็อคและเข้ารหัสข้อมูลของคุณ ข้อมูลสำรอง iTunes ที่เข้ารหัสสามารถมีข้อมูลที่ไม่มีในข้อมูลสำรอง iTunes ที่ไม่ได้เข้ารหัส ดังนี้

 • รหัสผ่านที่บันทึกไว้
 • การตั้งค่า Wi-Fi
 • ประวัติเว็บไซต์
 • ข้อมูลสุขภาพ

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว iTunes จะไม่เข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ หากต้องการเข้ารหัสข้อมูลสำรองใน iTunes เป็นครั้งแรก ให้เปิดตัวเลือกเข้ารหัสข้อมูลสำรองที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน iTunes จะเปิดให้ระบบเข้ารหัสข้อมูลสำรองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

หากคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่มีทางกู้คืนข้อมูลของคุณหรือปิดการเข้ารหัสข้อมูลสำรองได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างข้อมูลสำรองใน iCloud ได้ ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลของคุณทุกครั้งโดยอัตโนมัติ

เข้ารหัสข้อมูลสำรอง iTunes

 1. เปิด iTunes ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เลือก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณเมื่อปรากฏที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง iTunes ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่เห็นไอคอน
  ไอคอนอุปกรณ์ iPhone ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง iTunes
 3. ในหน้าจอสรุป ให้เลือก "เข้ารหัสข้อมูลสำรองของ [อุปกรณ์]" ในส่วนข้อมูลสำรอง
  หน้าจอสรุปใน iTunes
 4. เมื่อระบบร้องขอ ให้สร้างรหัสผ่าน สร้างรหัสผ่านที่คุณจำได้ หรือจดบันทึกไว้และเก็บไว้ให้ปลอดภัย เพราะจะไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรอง iTunes ได้หากไม่มีรหัสผ่านนี้

หลังจากยืนยันรหัสผ่าน iTunes จะเริ่มสำรองข้อมูลและจะเขียนทับและเข้ารหัสข้อมูลสำรองก่อนหน้านี้ทันที

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลที่เข้ารหัสดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทำดังนี้

 1. Mac: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า
  Windows: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก แก้ไข > การตั้งค่า
 2. คลิกที่แท็บอุปกรณ์ 
 3. คุณควรจะเห็น ไอคอนแม่กุญแจ ทางด้านขวาของชื่ออุปกรณ์ พร้อมกับวันที่และเวลาที่ iTunes สร้างข้อมูลสำรอง
  การตั้งค่าอุปกรณ์ที่แสดงข้อมูลสำรองของมูลอุปกรณ์ชื่อว่า iPhone ของ John
 4. คลิกตกลงเพื่อปิดการตั้งค่า iTunes

ตรวจสอบดูว่ามีการตั้งค่า iTunes ให้เข้ารหัสข้อมูลสำรองแล้วหรือไม่

หากมีการตั้งค่าให้ iTunes เข้ารหัสข้อมูลสำรอง ตัวเลือกเข้ารหัสข้อมูลสำรองจะมีเครื่องหมายถูกในบานหน้าต่างสรุปเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ iTunes

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่าข้อมูลสำรอง iTunes รายการใดรายการหนึ่งถูกเข้ารหัสแล้วหรือไม่ โดยทำดังนี้

 1. Mac: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า
  Windows: จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก แก้ไข > การตั้งค่า
 2. คลิกที่แท็บอุปกรณ์
 3. มองหา ไอคอนแม่กุญแจ ถัดจากข้อมูลสำรอง ถ้าคุณเห็น ไอคอนแม่กุญแจ แสดงว่ามีการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง
  ข้อมูลสำรองของอุปกรณ์บนแท็บอุปกรณ์ที่แสดงไอคอนแม่กุญแจหากมีการเข้ารหัสไว้
 4. คลิกตกลงเพื่อปิดการตั้งค่า iTunes

หากคุณจำรหัสผ่านสำหรับข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสแล้วไม่ได้

คุณไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองที่มีการเข้ารหัสได้หากไม่มีรหัสผ่าน เมื่อใช้ iOS 11 ขึ้นไป คุณจะสามารถสร้างข้อมูลสำรองที่มีการเข้ารหัสของอุปกรณ์ของคุณได้ใหม่ ด้วยการรีเซ็ตรหัสผ่าน วิธีทำมีดังต่อไปนี้

 1. บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต
 2. แตะ "รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด" แล้วป้อนรหัส iOS ของคุณ
 3. ทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าของคุณ วิธีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ แต่จะรีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆ เช่น ความสว่างจอแสดงผล การเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม และภาพพื้นหลัง วิธีนี้ยังลบรหัสผ่านข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสของคุณออกอีกด้วย
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ iTunes อีกครั้ง แล้วสร้างข้อมูลสำรองที่มีการเข้ารหัสใหม่

คุณจะไม่สามารถใช้ข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสก่อนหน้านี้ได้ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลปัจจุบันของคุณและตั้งค่ารหัสผ่านข้อมูลสำรองใหม่ได้

หากคุณมีอุปกรณ์ที่ติดตั้ง iOS 10 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ ในกรณีนี้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากคนอื่นตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ให้ขอรหัสผ่านจากคนคนนั้น
 • ใช้ข้อมูลสำรอง iCloud แทนการใช้ iTunes หากคุณไม่มีข้อมูลสำรอง iCloud คุณสามารถสร้างใหม่ได้
 • ลองใช้ข้อมูลสำรอง iTunes เก่า

ปิดการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง iTunes

หากต้องการปิดการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง iTunes ให้นำเครื่องหมายออกจากช่องข้อมูลสำรองแบบเข้ารหัสใน iTunes แล้วป้อนรหัสผ่าน หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะมีสองทางเลือก ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: