หากระบบขอให้คุณสร้างรหัสรักษาความปลอดภัยใหม่ของพวงกุญแจ iCloud

ถ้าคุณใช้พวงกุญแจ iCloud ใน iOS 8.4 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า หรือ OS X 10.10.4 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณอาจเห็นข้อความ "ต้องสร้างรหัสรักษาความปลอดภัยใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเซิร์ฟเวอร์ของพวงกุญแจ iCloud"

เมื่อคุณเห็นข้อความดังกล่าว คุณสามารถอัพเดทระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณ และดำเนินการต่อโดยไม่ต้องอัพเดทรหัสรักษาความปลอดภัย iCloud ของคุณ รหัสรักษาความปลอดภัย iCloud ของคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคลของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ และเมื่อคุณกู้คืนพวงกุญแจ iCloud ของคุณ

     

เปิด iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

แตะ ไม่ใช่ตอนนี้ บนเมนูข้อความ และอัพเดท อุปกรณ์ให้เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณไม่ได้อัพเดท คุณจะเห็นข้อความนี้อีกครั้งใน 24 ชั่วโมง

หากคุณเลือก ไม่ใช่ตอนนี้สามครั้ง โดยไม่ได้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณ พวงกุญแจ iCloud ของคุณจะปิด และคุณจะไม่เห็นข้อความแสดงรหัสรักษาความปลอดภัยอีก หลังจากที่พวงกุญแจ iCloud ถูกปิด พวงกุญแจในเครื่องของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรายการพวงกุญแจอื่นๆ ของคุณจะไม่อัพเดทระหว่างอุปกรณ์ของคุณ และคุณจะไม่สามารถกู้คืนพวงกุญแจ iCloud ของคุณจาก iCloud ได้

บน Mac ของคุณ

คลิก สร้างรหัสใหม่ บนเมนูข้อความ ย่อหน้าต่างที่เปิดขึ้น และอัพเดท Mac ให้เป็น OS X เวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณคลิก รีเซ็ตและปิด พวงกุญแจ iCloud ของคุณจะถูกลบออกจาก iCloud และถูกปิดบนอุปกรณ์ของคุณ พวงกุญแจในเครื่องของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรายการพวงกุญแจอื่นๆ ของคุณจะไม่อัพเดทระหว่างอุปกรณ์ของคุณ

สร้างรหัสรักษาความปลอดภัย iCloud ใหม่

เมื่อคุณเห็นข้อความ คุณยังสามารถสร้างรหัสใหม่และใช้พวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณต่อไปได้ 

หากต้องการอัพเดทรหัสรักษาความปลอดภัย iCloud ของคุณ ให้เลือก สร้างรหัสใหม่ และทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างรหัสใหม่

เลือกรหัสที่คุณสามารถจดจำได้ รหัสรักษาความปลอดภัย iCloud จะถูกนำไปใช้เพื่อยืนยันตัวบุคคลของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ และเมื่อคุณกู้คืนพวงกุญแจ iCloud ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: