การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID

การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเป็นการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งสำหรับ Apple ID ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ แม้ว่าจะมีบุคคลอื่นที่รู้รหัสผ่านของคุณก็ตาม

วิธีการทำงาน

เมื่อตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยไว้ เฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้หรือบนเว็บ เมื่อคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ใหม่เป็นครั้งแรก คุณจะต้องป้อนข้อมูลที่สำคัญสองรายการ ซึ่งก็คือรหัสผ่านและรหัสยืนยันหกหลักที่จะปรากฏบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณโดยอัตโนมัติหรือส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณป้อนรหัสยืนยันดังกล่าว จะถือเป็นการยืนยันว่าคุณเชื่อถืออุปกรณ์ใหม่นั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมี iPhone และกำลังลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นครั้งแรกบน Mac ที่คุณได้ซื้อมาใหม่ ระบบจะขอให้คุณใส่รหัสผ่านและรหัสยืนยันหกหลักที่จะปรากฏบน iPhone โดยอัตโนมัติ

เนื่องจากรหัสผ่านเพียงชั้นเดียวไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงบัญชีของคุณ การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Apple ID และข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณเก็บไว้กับ Apple ได้อย่างมาก

เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว ระบบจะไม่ถามหารหัสยืนยันบนอุปกรณ์ดังกล่าวอีก จนกว่าคุณจะลงชื่อออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ ลบข้อมูลในอุปกรณ์ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในเว็บ คุณสามารถเลือกเชื่อถือเบราเซอร์ เพื่อไม่ให้ระบบถามหารหัสยืนยันจากคุณอีกในครั้งต่อไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ คือ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 9 หรือใหม่กว่า หรือ Mac ที่ใช้ OS X El Capitan หรือใหม่กว่า ที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราทราบว่าเป็นของคุณ และสามารถนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณด้วยการแสดงรหัสการตรวจสอบยืนยันจาก Apple เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์หรือเบราเซอร์อื่น Apple Watch ที่มี watchOS 6 หรือใหม่กว่า สามารถรับรหัสยืนยันเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ แต่ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้สำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่าน 

หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้

หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ คือหมายเลขที่สามารถนำมาใช้เพื่อรับรหัสการตรวจสอบยืนยันผ่านทางข้อความหรือโทรศัพท์อัตโนมัติ คุณต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้อย่างน้อยหนึ่งหมายเลข เพื่อลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

คุณยังควรตรวจสอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมที่คุณสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขที่ใช้งานโดยสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท คุณสามารถใช้หมายเลขนี้หากคุณไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขหลักหรืออุปกรณ์ของคุณเป็นการชั่วคราว

รหัสยืนยัน

รหัสยืนยัน คือรหัสชั่วคราวที่จะส่งไปยังอุปกรณ์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์หรือเบราเซอร์ใหม่ด้วย Apple ID ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ รับรหัสยืนยันได้จากการตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

รหัสยืนยันแตกต่างจากรหัสผ่านอุปกรณ์ที่คุณใช้ป้อนเพื่อปลดล็อค iPhone, iPad หรือ iPod touch 


ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยบนอุปกรณ์ของคุณ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

เปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > รหัสผ่านและความปลอดภัย 
 2. แตะเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย
 3. แตะดำเนินการต่อ
 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการรับรหัสการตรวจสอบยืนยันเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถเลือกที่จะรับรหัสทางข้อความหรือทางโทรศัพท์อัตโนมัติได้
 5. แตะถัดไป
 6. ป้อนรหัสการตรวจสอบยืนยันเพื่อตรวจสอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

ระบบอาจขอให้คุณตอบคำถามรักษาความปลอดภัยสำหรับ Apple ID ของคุณ

เปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยบน Mac ของคุณ

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Apple ID 
 2. คลิกรหัสผ่านและความปลอดภัยภายใต้ชื่อของคุณ  
 3. ถัดจากการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย ให้คลิกเปิด

หากคุณกำลังใช้ macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า: 

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud และเลือกรายละเอียดบัญชี
 2. คลิกความปลอดภัย
 3. คลิกเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

Apple ID บางบัญชีที่สร้างใน iOS 10.3 หรือ macOS 10.12.4 และใหม่กว่า จะได้รับการปกป้องด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยตามค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้ คุณจะเห็นว่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยถูกเปิดใช้ไว้อยู่แล้ว

อัพเกรดเป็นการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยบนเว็บ

 1. ไปที่ appleid.apple.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. ตอบคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณ จากนั้นแตะดำเนินการต่อ
 3. คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้อัพเกรดความปลอดภัยของบัญชี แตะดำเนินการต่อ
 4. คลิกอัพเกรดความปลอดภัยของบัญชี 
 5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการรับรหัสการตรวจสอบยืนยันเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถเลือกที่จะรับรหัสทางข้อความหรือทางโทรศัพท์อัตโนมัติได้
 6. คลิกดำเนินการต่อ
 7. ป้อนรหัสการตรวจสอบยืนยันเพื่อตรวจสอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ แล้วเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

หากคุณมี Apple ID ที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย เว็บไซต์ Apple บางแห่งอาจขอให้คุณอัพเดทบัญชี 

สิ่งที่พึงจดจำเมื่อคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยช่วยปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Apple ID ได้อย่างมาก หลังจากที่คุณเปิดใช้ การลงชื่อเข้าใช้บัญชีจะขอทั้งรหัสผ่านและการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ของคุณ เพื่อให้บัญชีของคุณมีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และช่วยให้คุณไม่ต้องสูญเสียการเข้าถึง มีคำแนะนำง่ายๆ บางประการที่คุณควรทำตาม ดังนี้ 

 • จำรหัสผ่าน Apple ID ให้ได้
 • ใช้รหัสผ่านอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง
 • อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้อยู่เสมอ
 • ดูแลอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย

จัดการบัญชีของคุณ

คุณสามารถจัดการหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ และข้อมูลอื่นๆ ของบัญชีจากหน้าบัญชี Apple ID

จัดการหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ของคุณ

หากต้องการใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขบันทึกเก็บไว้ ที่คุณสามารถรับรหัสยืนยันได้ ขอแนะนำให้ตรวจสอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมที่เชื่อถือได้นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณ หาก iPhone ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้เพียงเครื่องเดียวและเกิดการสูญหายหรือได้รับความเสียหาย คุณจะไม่สามารถรับรหัสยืนยันซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเข้าสู่บัญชีของคุณ

อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ของคุณในหน้าบัญชี Apple ID

 1. ไปที่ appleid.apple.com
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. ไปที่ส่วนความปลอดภัย แล้วคลิกแก้ไข

หากคุณต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ให้คลิกเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เลือกยืนยันหมายเลขด้วยข้อความหรือการโทรศัพท์อัตโนมัติ แล้วคลิกดำเนินการต่อ หากต้องการลบหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ ให้คลิก ไอคอน x ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการลบ

อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ของคุณผ่านการกู้คืนบัญชี

 1. ไปที่ appleid.apple.com
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. เลือก "ไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบยืนยันใช่หรือไม่" จากนั้นเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม
 4. ระบบจะนำคุณไปยัง iforgot.apple.com 
 5. กรอกข้อมูลการร้องขอการกู้คืนบัญชีของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนบัญชี 

ดูและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

คุณสามารถดูและจัดการรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณบน iOS, macOS และในส่วนอุปกรณ์ของหน้าบัญชี Apple ID

บน iOS ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]
 2. เลือกอุปกรณ์จากรายการ

บน macOS Catalina หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. เลือก Apple ID
 3. เลือกอุปกรณ์จากแถบด้านข้าง 

บน macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. เลือก iCloud จากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี
 3. คลิกที่แท็บอุปกรณ์
 4. เลือกอุปกรณ์จากรายการ 

บนเว็บ:

 1. ไปที่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. ไปที่ส่วนอุปกรณ์

รายการอุปกรณ์จะแสดงอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในปัจจุบันด้วย Apple ID ของคุณ เลือกอุปกรณ์เพื่อดูข้อมูลอุปกรณ์ เช่น รุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง ที่ด้านล่างคุณจะเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่ระบุว่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และสามารถใช้รับรหัสยืนยัน Apple ID หรือไม่

นอกจากนี้คุณสามารถลบอุปกรณ์ที่เชื่อถือออกได้โดยเลือกลบออกจากบัญชีจากรายการอุปกรณ์ การลบอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นจะไม่สามารถแสดงรหัสยืนยันได้อีก และการเข้าถึง iCloud รวมทั้งบริการ Apple อื่นๆ บนอุปกรณ์จะถูกบล็อคไว้จนกว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย หากคุณต้องการค้นหาหรือล้างข้อมูลอุปกรณ์ ก่อนที่คุณจะลบออกจากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ คุณสามารถใช้ค้นหา iPhone ของฉัน 

สร้างรหัสผ่านเฉพาะแอพ

เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย คุณจะต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอพเพื่อลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณโดยใช้แอพหรือบริการของบริษัทอื่น เช่น แอพอีเมล แอพรายชื่อ หรือแอพปฏิทินที่ Apple ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ ทำตามขั้นต่อไปนี้เพื่อสร้างรหัสผ่านเฉพาะแอพ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในหน้าบัญชี Apple ID ของคุณ
 2. คลิกสร้างรหัสผ่านด้านล่างรหัสผ่านเฉพาะแอพ
 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หลังจากคุณสร้างรหัสผ่านเฉพาะแอพแล้ว ให้ป้อนหรือวางรหัสนั้นในช่องรหัสผ่านของแอพตามปกติ


คำถามที่พบบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ คุณอาจพบคำตอบสำหรับคำถามของคุณที่ด้านล่างนี้

จะทำอย่างไรหากฉันลืมรหัสผ่าน

คุณสามารถรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้จากอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณหรือเบราเซอร์เมื่อคุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]
 2. แตะรหัสผ่านและความปลอดภัย > เปลี่ยนรหัสผ่าน
 3. ป้อนรหัสผ่านใหม่

บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Apple ID
 2. คลิกรหัสผ่านและความปลอดภัย จากนั้นคลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน

หากคุณกำลังใช้ macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า:

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud
 2. เลือกรายละเอียดบัญชี หากระบบขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน Apple ID ให้คลิกลืม Apple ID หรือรหัสผ่าน แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ คุณสามารถข้ามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้
 3. คลิกความปลอดภัย > รีเซ็ตรหัสผ่าน ก่อนที่คุณจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ได้ ให้ป้อนรหัสผ่านที่เคยใช้เพื่อปลดล็อค Mac

บนเว็บ

หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac คุณสามารถรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้จาก iforgot.apple.com

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่ได้รับรหัสยืนยัน

หากคุณกำลังลงชื่อเข้าใช้ และไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถแสดงรหัสการตรวจสอบยืนยันได้ คุณสามารถเลือกให้มีการส่งรหัสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ผ่านทางข้อความหรือการโทรศัพท์อัตโนมัติแทนได้ คลิกไม่ได้รับรหัสในหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือกส่งรหัสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับรหัสโดยตรงจากการตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ ดูวิธีการรับรหัสยืนยัน

หากคุณใช้ iOS 11.3 ขึ้นไปใน iPhone คุณอาจไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสการตรวจสอบยืนยัน ในบางกรณี หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้สามารถยืนยันในเบื้องหลังของ iPhone สิ่งที่คุณต้องทำจึงน้อยลงไปหนึ่งอย่าง และบัญชีของคุณก็ยังคงได้รับการป้องกันด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

หากฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ ฉันจะเข้าถึงบัญชีของฉันอีกครั้งได้อย่างไร

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ เข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อถือ รีเซ็ตรหัสผ่าน หรือรับรหัสยืนยันได้ คุณสามารถขอกู้คืนบัญชีเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณอีกครั้ง การกู้คืนบัญชีเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถกลับมาใช้งานบัญชีของคุณได้โดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธการเข้าถึงคนที่อาจปลอมเป็นคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสามวันหรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลบัญชีเฉพาะที่คุณสามารถระบุในการยืนยันตัวตน

หากคุณสร้างกุญแจการกู้คืน คุณสามารถใช้กุญแจการกู้คืนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีของคุณอีกครั้งแทนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กุญแจการกู้คืน 

ฉันยังต้องจำคำถามรักษาความปลอดภัยใดๆ อีกหรือไม่

ไม่ เมื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย คุณไม่จำเป็นต้องจดจำคำถามรักษาความปลอดภัยใดๆ เราจะยืนยันเฉพาะตัวตนของคุณโดยใช้รหัสผ่านและรหัสยืนยันที่ส่งไปยังอุปกรณ์และหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย เราจะเก็บบันทึกคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณไว้ในระบบเป็นเวลาสองสัปดาห์ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของบัญชีกลับเป็นการตั้งค่าก่อนหน้า หลังจากนั้นคำถามจะถูกลบ

ฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple จะช่วยให้ฉันได้รับการเข้าถึงบัญชีของฉันคืนได้อย่างไร

ฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการกู้คืนบัญชีได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนหรือเร่งรัดกระบวนการได้ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยมีความต้องการของระบบแบบใด

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด คุณควรมั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณใช้กับ Apple ID มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของระบบต่อไปนี้

 • iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 9 และใหม่กว่า
 • Mac ที่ใช้ OS X El Capitan และ iTunes 12.3 และใหม่กว่า
 • Apple Watch ที่ใช้ watchOS 2 และใหม่กว่า
 • Apple TV HD ที่ใช้ tvOS
 • PC ที่ใช้ Windows ซึ่งใช้ iCloud สำหรับ Windows 5 และ iTunes 12.3.3 และใหม่กว่า

Apple ID ที่สร้างสำหรับเด็กสามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยได้หรือไม่

ได้ Apple ID มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของระบบสามารถลงทะเบียนในการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใครบ้างที่สามารถใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยได้

จะเป็นอย่างไร หากฉันไม่คุ้นกับตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงในการแจ้งเตือนลงชื่อเข้าใช้

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้อื่นๆ ซึ่งจะมีแผนที่ที่จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของอุปกรณ์ใหม่ นี่คือตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณตามที่อยู่ IP ที่อุปกรณ์ที่กำลังใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนของอุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงอาจแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่ ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพ

หากคุณรู้ว่าผู้ที่พยายามลงชื่อเข้าใช้เป็นตัวคุณเอง แต่คุณไม่คุ้นกับตำแหน่งที่ตั้งที่แสดง คุณยังคงสามารถแตะอนุญาตและลงชื่อเข้าใช้ต่อได้ แต่หากคุณเห็นการแจ้งเตือนว่ามีการใช้ Apple ID ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์เครื่องใหม่ และคุณไม่ได้เป็นผู้ลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะไม่อนุญาตเพื่อบล็อคการลงชื่อเข้าใช้ดังกล่าว

จะเป็นอย่างไร หากฉันใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยในอุปกรณ์ที่ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่า

หากคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยกับอุปกรณ์ที่ใช้ OS เวอร์ชั่นเก่า เช่น Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ระบบอาจขอให้คุณใส่รหัสยืนยันหกหลักที่ส่วนท้ายของรหัสผ่านเมื่อลงชื่อเข้าใช้ รับรหัสยืนยันจากอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ที่ใช้ iOS 9 หรือใหม่กว่า หรือ OS X El Capitan หรือใหม่กว่า หรือเลือกให้ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ของคุณ จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านตามด้วยรหัสยืนยันหกหลักในช่องรหัสผ่านโดยตรง

ฉันจะปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยหลังจากที่เปิดได้หรือไม่

หากคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยแล้ว คุณจะไม่สามารถปิดได้อีก คุณสมบัติบางอย่างใน iOS และ macOS เวอร์ชั่นล่าสุดจำเป็นต้องใช้ระดับการรักษาความปลอดภัยพิเศษนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ หากคุณเพิ่งอัพเดทบัญชีของคุณ คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนภายในสองสัปดาห์นับจากการลงทะเบียน เพียงเปิดอีเมลยืนยันการลงทะเบียนของคุณ และคลิกลิงก์เพื่อย้อนกลับไปเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยเดิม โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้จะทำให้บัญชีของคุณปลอดภัยน้อยลง และหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้ความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นได้

มีความแตกต่างจากคุณสมบัติการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนแบบเดิมของ Apple หรือไม่

มี การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยมาพร้อมกับ iOS, macOS, tvOS, watchOS รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ ของ Apple โดยตรง โดยจะใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปเพื่อให้ความเชื่อถืออุปกรณ์และส่งรหัสยืนยัน และมอบประสบการณ์การใช้งานที่คล่องตัวมากขึ้น คุณต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย เพื่อใช้คุณสมบัติบางรายการที่ต้องใช้การรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

หากคุณใช้การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนอยู่แล้วและต้องการอัพเดทเป็นการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย โปรดดูวิธีเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน หากบัญชีของคุณไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย คุณยังสามารถใช้การตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: