การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID

การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ เรียนรู้วิธีการทำงานและวิธีเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

 

การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเป็นการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งสำหรับ Apple ID ของคุณ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ แม้ว่าจะมีคนอื่นรู้รหัสผ่านของคุณก็ตาม เมื่อคุณเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID ของคุณเป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ใหม่หรือบนเว็บ คุณต้องใช้ทั้งรหัสผ่านและรหัสยืนยันหกหลักที่แสดงบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการรู้รหัสผ่านไม่เพียงพอในการเข้าถึงบัญชีของคุณ การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยจึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยของ Apple ID และข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้กับ Apple ได้อย่างมาก

การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยคือวิธีการรักษาความปลอดภัยตามค่าเริ่มต้นสำหรับ Apple ID ส่วนใหญ่ บริการและคุณสมบัติบางอย่างของ Apple เช่น Apple Pay และการลงชื่อเข้าด้วย Apple จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย เราขอแนะนำให้คุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยและปกป้องอุปกรณ์ของคุณด้วยรหัสผ่าน (หรือรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบบน Mac) และ Face ID หรือ Touch ID หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ

เรียนรู้เกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและความต้องการขั้นต่ำของระบบสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย


เปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีบนอุปกรณ์ของคุณหรือบนเว็บ:

  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ: ไปที่การตั้งค่า > ชื่อของคุณ > รหัสผ่านและความปลอดภัย แตะเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย จากนั้นแตะดำเนินการต่อและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • บน Mac ของคุณ: เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ (หรือการกำหนดค่าระบบ) จากนั้นคลิกชื่อของคุณ (หรือ Apple ID) คลิกรหัสผ่านและความปลอดภัย ถัดจากการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย คลิกเปิดและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • บนเว็บ: ไปที่ appleid.apple.com และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ตอบคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณ จากนั้นแตะดำเนินการต่อ แตะดำเนินการต่อเมื่อคุณเห็นข้อความแจ้งให้อัปเกรดความปลอดภัยของบัญชี จากนั้นแตะอัปเกรดความปลอดภัยของบัญชี แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยกับ Apple ID อยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถปิดได้ หากคุณอัปเดตการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถปิดได้ภายในสองสัปดาห์หลังจากลงทะเบียน หากคุณทำเช่นนั้น บัญชีของคุณจะมีความปลอดภัยน้อยลง และคุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติที่ต้องการความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นได้


ครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณบนอุปกรณ์ใหม่

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Apple ID ของคุณเป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ใหม่หรือบนเว็บ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ว่ามีใครบางคนกำลังพยายามลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ การแจ้งเตือนอาจมีแผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณของการพยายามลงชื่อเข้าใช้ ตำแหน่งนี้อิงตามที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ใหม่และอาจแสดงถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ แทนที่จะเป็นตำแหน่งทางกายภาพที่แน่นอน หากคุณรู้ว่าผู้ที่พยายามลงชื่อเข้าใช้เป็นตัวคุณเอง แต่คุณไม่คุ้นกับตำแหน่งที่ตั้งที่แสดง คุณยังคงสามารถแตะอนุญาตแล้วดูรหัสยืนยันได้ หากคุณไม่ได้เป็นผู้ลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะไม่อนุญาตเพื่อบล็อคการลงชื่อเข้าใช้ดังกล่าว

เมื่อคุณป้อนรหัสยืนยันบนอุปกรณ์ใหม่ของคุณหรือบนเว็บ จะเป็นการยืนยันว่าคุณเชื่อถืออุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ นอกจากนี้ ระบบยังอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่เข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่จัดเก็บไว้บน iCloud

หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว ระบบจะไม่ถามหารหัสยืนยันบนอุปกรณ์ดังกล่าวอีก จนกว่าคุณจะลงชื่อออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ ลบข้อมูลในอุปกรณ์ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในเว็บ คุณสามารถเลือกเชื่อถือเบราว์เซอร์ เพื่อไม่ให้ระบบถามหารหัสยืนยันจากคุณอีกในครั้งต่อไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นเวลา 30 วัน

หากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้อยู่กับคุณ

หากคุณกำลังพยายามลงชื่อเข้าใช้และไม่มีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ที่สามารถแสดงรหัสยืนยันได้ คุณสามารถแตะ "ไม่ได้รับรหัส" ในหน้าจอลงชื่อเข้าใช้แล้วเลือกส่งรหัสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเชื่อถือ ข้อความที่ส่งมาอาจมีบรรทัดเพิ่มเติมเพื่อใช้ตรวจสอบยืนยันโดเมน โดยมีสัญลักษณ์ @ ชื่อเว็บไซต์ และรหัสของคุณ (เช่น @icloud.com #123456 %apple.com) หรือคุณสามารถรับรหัสโดยตรงจากการตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ดูวิธีรับรหัสยืนยัน


เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้และอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้

ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้จะช่วยยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้คืออะไร

หากต้องการใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขซึ่งคุณสามารถรับรหัสยืนยันได้ หากคุณมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ ให้พิจารณายืนยันหมายเลขนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้เพิ่มเติม หาก iPhone ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้เพียงเครื่องเดียวและสูญหายหรือเสียหาย คุณจะไม่สามารถรับรหัสยืนยันที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงบัญชีของคุณได้

หากต้องการดู เพิ่ม หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ ให้ทำดังนี้

  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ: ไปที่การตั้งค่า > ชื่อของคุณ > รหัสผ่านและความปลอดภัย ข้างหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ ให้แตะแก้ไข
  • เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ (หรือการกำหนดค่าระบบ) จากนั้นคลิกชื่อของคุณ (หรือ Apple ID) คลิกรหัสผ่านและความปลอดภัย จากนั้นเพิ่มหรือลบหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้
  • ไปที่ส่วนความปลอดภัยของบัญชีของ appleid.apple.com

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้คืออะไร

อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้คือ iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch หรือ Mac ที่คุณได้เคยลงชื่อเข้าใช้โดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย เป็นอุปกรณ์ที่เราทราบว่าเป็นของคุณ และสามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณด้วยการแสดงรหัสยืนยันจาก Apple เมื่อคุณเข้าลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์อื่น

เรียนรู้วิธีดูและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: