วิธีรีสตาร์ท Apple Watch

ดูวิธีการเปิดและปิด Apple Watch แม้ว่าจะไม่มีการตอบสนอง

Apple Watch ที่แสดงตำแหน่งของปุ่มด้านข้าง รวมถึงแถบเลื่อนปิดเครื่อง

รีสตาร์ท Apple Watch

  1. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นแถบเลื่อนปิดเครื่อง
  2. ลากแถบเลื่อนปิดเครื่อง
  3. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

หาก Apple Watch กำลังชาร์จอยู่ ให้ถอดออกจากที่ชาร์จก่อน คุณจะไม่สามารถรีสตาร์ทได้หาก Apple Watch กำลังชาร์จอยู่ 

 

หน้าจอโลโก้ Apple.

บังคับรีสตาร์ท Apple Watch

อย่าบังคับ Apple Watch ให้รีสตาร์ท หากคุณกำลังอััพเดท watchOS หลังจากที่คุณเห็นโลโก้ Apple และวงล้อแสดงความคืบหน้าบน Apple Watch ให้ปล่อย Apple Watch ทิ้งไว้บนที่ชาร์จจนกว่าการอัพเดทจะเสร็จสิ้น

คุณควรใช้การบังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์เป็นทางเลือกสุดท้าย และใช้ในกรณีที่นาฬิกาไม่ตอบสนองเท่านั้น หากต้องการบังคับรีสตาร์ท Apple Watch ให้กดทั้งปุ่มด้านข้างและ Digital Crown ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที แล้วปล่อยทั้งสองปุ่มเมื่อเห็นโลโก้ Apple

วันที่เผยแพร่: