รีสตาร์ท Apple Watch

ดูวิธีรีสตาร์ท Apple Watch ของคุณ แม้เมื่อไม่มีการตอบสนอง

Apple Watch แสดงตำแหน่งปุ่มด้านข้างและแถบเลื่อนปิดเครื่อง

วิธีรีสตาร์ท Apple Watch หากคุณมี watchOS 9

  1. หาก Apple Watch กำลังชาร์จอยู่ ให้ถอดออกจากที่ชาร์จ
  2. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าจะเห็นปุ่มเปิดปิด มุมขวาบนของจอแสดงผล
  3. แตะปุ่มเปิดปิด
  4. ลากแถบเลื่อนปิดเครื่อง
  5. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

 

วิธีรีสตาร์ท Apple Watch หากคุณมี watchOS 8 หรือเก่ากว่า

  1. หาก Apple Watch กำลังชาร์จอยู่ ให้ถอดออกจากที่ชาร์จ
  2. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นแถบเลื่อนปิดเครื่อง
  3. ลากแถบเลื่อนปิดเครื่อง
  4. หลังจากอุปกรณ์ปิดแล้ว ให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

 

หน้าจอโลโก้ Apple 

บังคับรีสตาร์ท Apple Watch

คุณควรใช้การบังคับรีสตาร์ท Apple Watch เป็นทางเลือกสุดท้าย และใช้ในกรณีที่นาฬิกาไม่ตอบสนองเท่านั้น

อย่าบังคับให้ Apple Watch รีสตาร์ทหากคุณกำลังอััปเดต watchOS หลังจากที่คุณเห็นโลโก้ Apple และวงล้อแสดงความคืบหน้า โปรดอย่าใช้งานนาฬิกา และให้เสียบไว้กับที่ชาร์จจนกว่าจะอัปเดตเสร็จ

หากต้องการบังคับรีสตาร์ท Apple Watch ให้กดทั้งปุ่มด้านข้างและ Digital Crown ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที แล้วปล่อยทั้งสองปุ่มเมื่อเห็นโลโก้ Apple

วันที่เผยแพร่: