หากการสำรองข้อมูลใน Time Machine ใช้เวลานานเกินกว่าที่คาดไว้

การสำรองข้อมูลครั้งแรกของคุณอาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนไฟล์ที่จะสำรองข้อมูล

วิธีการใช้งาน Time Machine ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากสำรองข้อมูลครั้งแรกการสำรองข้อมูลใน Time Machine การสำรองข้อมูลในอนาคตจะเร็วกว่าเดิมเนื่องจาก Time Machine สำรองเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด หากการสำรองข้อมูลส่วนใหญ่ใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดไว้ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้

อัพเกรดเป็น macOS Big Sur

macOS Big Sur ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Time Machine ได้อย่างมากเมื่อใช้กับดิสก์สำรองข้อมูลที่ถูกฟอร์แมตแบบ APFS คุณจะได้รับประโยชน์นี้โดยอัตโนมัติหลังจากสร้างดิสก์สำรองข้อมูลใหม่ใน Big Sur

หากคุณกำลังสำรองข้อมูลไปยังดิสก์เดียวกับที่คุณใช้ก่อนอัปเกรดเป็น Big Sur ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกดิสก์สำรองข้อมูลของคุณใน Finder
  2. เลือกไฟล์ > รับข้อมูลจากแถบเมนู จากนั้นมองหาข้อมูลที่มีชื่อว่ารูปแบบ
  3. หากรูปแบบไม่ใช่ APFS แต่คุณต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Time Machine ใน Big Sur ให้ใช้ ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อลบดิสก์สำรอง การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลสำรองและข้อมูลอื่นๆ ในดิสก์นั้นอย่างถาวร
  4. ตั้งค่า Time Machine เพื่อใช้ดิสก์สำรองข้อมูลอีกครั้ง หลังจากการสำรองข้อมูลครั้งแรก การสำรองข้อมูลในอนาคตจะเร็วกว่าเดิม

ตรวจสอบไฟล์ขนาดใหญ่ที่อัพเดทบ่อย

แอพบางตัวจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติและมีการอัพเดทบ่อยๆ การสำรองไฟล์ดังกล่าวจึงอาจใช้เวลานาน ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้

  • อัพเกรดเป็น macOS Big Sur และดิสก์สำรองข้อมูลที่ถูกฟอร์แมตแบบ APFS ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
  • หรือติดต่อผู้พัฒนาแอพ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้แอพกับ Time Machine ให้ดีที่สุด
  • หรือแยกไฟล์ขนาดใหญ่เหล่านั้นออกจากข้อมูลสำรองโดยการเปิดการตั้งค่า Time Machine แล้วคลิกตัวเลือก จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่จะแยก

คุณสมบัติลดสิ่งเกะกะของ Mac สามารถช่วยระบุไฟล์ขนาดใหญ่และแสดงเวลาที่เข้าถึงครั้งล่าสุด

ตรวจสอบแอพที่ทำให้ดิสก์สำรองข้อมูลของคุณไม่ว่าง

ใช้ดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine สำหรับ Time Machine เท่านั้น แอพบางตัว เช่น ยูทิลิตี้ป้องกันไวรัส อาจทำให้ดิสก์สำรองข้อมูลของคุณไม่ว่างโดยการเข้าถึงดิสก์บ่อยๆ เพื่อค้นหารายการหรือบันทึกรายการ ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแอพจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่

ตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายของคุณ

หากคุณใช้ดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine ผ่านเครือข่าย ประสิทธิภาพของเครือข่ายนั้นจะส่งผลกระทบกับความเร็วในการสำรองข้อมูล หากคุณประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของ Wi-Fi ไม่ดี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบไร้สายอาจช่วยระบุปัญหาได้ ประสิทธิภาพอาจดีขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อดิสก์สำรองกับ Mac ของคุณโดยตรง

ตรวจสอบปัญหาในดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ

Time Machine จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อไม่สามารถสำรองข้อมูลได้เนื่องจากดิสก์สำรองข้อมูลมีปัญหา แต่คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อตรวจสอบปัญหาในดิสก์ของคุณได้ทุกเมื่อ

วันที่เผยแพร่: