หากการสำรองข้อมูล Time Machine ใช้เวลานานเกินกว่าที่คาดไว้

การสำรองข้อมูล Time Machine อาจต้องใช้เวลานาน หากมีไฟล์จำนวนมากเปลี่ยนแปลง หรือการสำรองข้อมูลครั้งก่อนหน้าถูกขัดจังหวะ

คุณสามารถใช้เมนู Time Machine ในการตรวจสอบความคืบหน้าของการสำรองข้อมูลของคุณ ขณะที่ Time Machine สำรองข้อมูลของคุณ ตัวแสดง "กำลังสำรองข้อมูล" จะปรากฏและเพิ่มระดับขึ้น:

หากคุณเห็นข้อความเตือนในเมนู Time Machine หรือคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลได้เลย โปรดดูที่ "หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลหรือกู้คืน Mac โดยใช้ Time Machine ได้

หากการสำรองข้อมูล Time Machine ของคุณทำงาน แต่ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบดังนี้

การสำรองข้อมูลครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณสำรองข้อมูล Mac ด้วย Time Machine อาจต้องใช้เวลานานจึงจะเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากว่า Time Machine ต้องคัดลอกข้อมูลเกือบทั้งหมดหรืออาจจะทั้งหมดบน Mac ไปยังการสำรองข้อมูลครั้งแรกของคุณ คุณสามารถใช้งาน Mac ได้ในระหว่างที่ Time Machine ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อสำรองข้อมูลของคุณ

หลังจากการสำรองข้อมูลครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์แล้ว Time Machine จะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อคอยสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนับจากการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดของคุณ หมายความว่าการสำรองข้อมูลครั้งต่อไปของคุณจึงมักจะเร็วขึ้น

หากคุณต้องการหยุดการสำรองข้อมูลชั่วคราวแล้วดำเนินการต่อให้เสร็จในภายหลัง ให้เลือก "ข้ามข้อมูลสำรองนี้" จากเมนู Time Machine จากนั้น Time Machine จะพยายามดำเนินการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติอีกครั้งในภายหลัง หากคุณต้องการเริ่มต้นสำรองข้อมูลด้วยตนเอง ให้เลือก "สำรองข้อมูลตอนนี้" จากเมนู 

การสำรองข้อมูลการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

การสำรองข้อมูลบางอย่างอาจใช้เวลานานกว่าครั้งอื่นๆ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับไฟล์จำนวนมากหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ขนาดใหญ่ นับจากครั้งล่าสุดที่คุณได้สำรองข้อมูล คุณอาจเห็น "กำลังเตรียม" ในเมนู Time Machine เป็นเวลานานขึ้นเมื่อเกิดกรณีนี้ ตัวอย่างเช่น

  • เมื่อดิสก์สำรองข้อมูลของคุณไม่พร้อม (เช่น ขณะที่คุณเดินทาง หรือดิสก์สำรองข้อมูลของคุณถูกตัดการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่) Time Machine จะไม่สามารถสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณ หากคุณใช้ Mac เป็นเวลาหลายวันโดยไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์สำรองข้อมูล ก็อาจทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นในครั้งหน้าที่ไดรฟ์จะพร้อมใช้งานได้
  • หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ระบบเสมือน เช่น Parallels หรือ VMWare ซอฟต์แวร์นั้นอาจสร้างอิมเมจดิสก์ขนาดใหญ่หรือไฟล์อื่นเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการอื่น Time Machine อาจพยายามสำรองข้อมูลอิมเมจดิสก์ทั้งหมด แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงเพียงไม่กี่ไฟล์บนนั้นก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ได้รับการอัพเดทแล้ว จากนั้นตรวจสอบเว็บไซต์สนับสนุนของนักพัฒนาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Time Machine กับแอพเหล่านี้ หากคุณต้องการให้ Time Machine ข้ามไฟล์เหล่านี้ คุณก็สามารถบอก Time Machine ให้แยกไฟล์ออกจากการสำรองข้อมูลของคุณได้ด้วย
  • หากคุณเพิ่งติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่หรืออัพเกรด macOS อาจต้องใช้เวลานานขึ้นในการสำรองข้อมูลครั้งต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ หลังจาก Time Machine สำรองข้อมูลซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณเสร็จสิ้นแล้ว การสำรองข้อมูลก็ควรจะทำได้เร็วขึ้น 
  • หากคุณยกเลิกหรือขัดจังหวะการสำรองข้อมูลครั้งก่อนหน้าโดยไม่ตั้งใจ Time Machine อาจต้องใช้เวลานานขึ้นในการสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณครั้งต่อไป กรณีนี้ยังอาจเกิดขึ้นได้ หากคุณไม่ได้ปิดเครื่อง Mac ของคุณอย่างเหมาะสม หรือหากคุณไม่ถอดไดรฟ์ออกก่อนที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อ

ความเร็วเครือข่าย

หากคุณสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi ให้ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือเราเตอร์ว่าอยู่ใกล้กันหรือไม่ การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจช้าลงได้ หาก Mac ของคุณอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป คุณจะทราบได้ว่าสัญญาณเครือข่ายไร้สายของคุณแรงแค่ไหนโดยดูที่ เมนู Wi-Fi หากจำเป็น ให้ตรวจสอบปัญหา Wi-Fi

ซอฟต์แวร์ป้องกันซอฟต์แวร์

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบน Mac ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นี้อัพเดทแล้ว หากดูเหมือนว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวรบกวนการสำรองข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้อง แยกไดรฟ์สำรองข้อมูล ออกจากการสแกนไวรัส ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องมือป้องกันไวรัสของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบไดรฟ์ของคุณ

การสำรองข้อมูลอาจช้าลงได้ หากหนึ่งในไดรฟ์ที่คุณกำลังสำรองข้อมูลอยู่ หรือไดรฟ์ที่คุณใช้จัดเก็บข้อมูลสำรองนั้นมีปัญหา 

หากคุณใช้ AirPort Time Capsule คุณสามารถให้เครื่องมือนี้ตรวจสอบดิสก์ไดรฟ์ในตัวได้:

  1. ถอด AirPort Time Capsule ออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC
  2. รอสิบวินาที แล้วต่อ AirPort Time Capsule เข้ากับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง

    เมื่อไดรฟ์ในตัวบน Time Capsule ของคุณทำงาน ไฟแสดงสถานะบน Time Capsuleจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หากเกิดปัญหา ไฟจะกะพริบเป็นสีเหลือง ให้เปิดยูทิลิตี้ AirPort แล้วเชื่อมต่อกับ Time Capsule ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องลบไดรฟ์โดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort หลังจากที่สร้างข้อมูลสำรองเพิ่มเติมโดยใช้ Time Machine และไดรฟ์อื่น หากคุณไม่สามารถลบไดรฟ์ได้ Time Capsule ของคุณอาจต้องได้รับการซ่อมแซม

สำหรับไดรฟ์อื่นๆ ให้เปิดการตั้งค่า Time Machine และปิด Time Machine จากนั้นให้ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อตรวจสอบดิสก์เริ่มต้นระบบ สำรองข้อมูลไดรฟ์ภายนอก และไดรฟ์อื่นๆ ที่คุณกำลังสำรองข้อมูล คุณสามารถเปิด Time Machine อีกครั้งหลังจากที่ไดรฟ์ของคุณได้รับการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: