หากมีเครื่องหมายคำถามกะพริบปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่อง Mac

หากคุณเห็นเครื่องหมายคำถามกะพริบแสดงขึ้นบนหน้าจอ Mac ขณะที่เริ่มต้นระบบ นั่นหมายความว่า Mac ของคุณค้นหาซอฟต์แวร์ระบบของเครื่องไม่พบ

หากเครื่องหมายคำถามดังกล่าวปรากฏขึ้นมาเพียงไม่กี่วินาที

หาก Mac แสดงเครื่องหมายคำถามกะพริบเพียงครู่หนึ่งจากนั้นเครื่องจะดำเนินการเริ่มต้นระบบต่อ คุณอาจจำเป็นต้องเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณอีกครั้งในการตั้งค่าระบบ

 1. เลือกการตั้งค่าระบบจากเมนู Apple () แล้วคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบ
 2. คลิกไอคอนของดิสก์ที่คุณใช้ในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ตามปกติ ซึ่งปกติจะมีชื่อว่า Macintosh HD
 3. ปิดหน้าต่างการตั้งค่าระบบ

จากนั้น Mac ควรที่จะเริ่มต้นระบบโดยไม่มีเครื่องหมายคำถามกะพริบปรากฏขึ้น

หาก Mac ไม่เริ่มต้นระบบ

หาก Mac เริ่มต้นระบบโดยมีเครื่องหมายคำถามกะพริบปรากฏขึ้น จากนั้นก็ไม่ดำเนินการเริ่มต้นระบบต่อ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ปิด Mac ด้วยการกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้สักสองสามวินาที
 2. กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง Mac อีกครั้ง กดปุ่ม Command กับ R บนคีย์บอร์ดค้างไว้ทันทีเพื่อเริ่มต้นระบบ Mac จากการกู้คืน macOS กดทั้งสองปุ่มค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple หรือลูกโลก
 3. หากได้รับแจ้ง ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเริ่มต้นระบบ
 4. หลังจากที่หน้าต่างยูทิลิตี้ macOS ปรากฏขึ้น ให้เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบจากเมนู Apple
 5. เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ จากนั้นคลิกรีสตาร์ท

หากคุณไม่เห็นดิสก์เริ่มต้นระบบในหน้าต่างดิสก์เริ่มต้นระบบ ให้ปิดหน้าต่างดังกล่าวแล้วลองดูส่วนถัดไปในบทความนี้

หากคุณไม่เห็นดิสก์เริ่มต้นระบบ

หากคุณไม่เห็นดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณในหน้าต่างดิสก์เริ่มต้นระบบ ให้ดูว่าดิสก์เริ่มต้นระบบจำเป็นต้องรับการซ่อมแซมไดเรกทอรีหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์จากหน้าต่างยูทิลิตี้ macOS
 2. ในหน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์ ให้เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ (ปกติจะชื่อ "Macintosh HD") จากทางด้านซ้ายของหน้าต่าง

 3. คลิกแท็บการช่วยเหลือเบื้องต้น
 4. คลิกปุ่มซ่อมแซมดิสก์ เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมปัญหาที่เกิดขึ้นกับดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ
 5. หลังจากที่ดิสก์ของคุณได้รับการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ออกจากยูทิลิตี้ดิสก์ 
 6. เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบจากเมนู Apple เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ จากนั้นคลิกรีสตาร์ท หากคุณยังคงไม่เห็นดิสก์เริ่มต้นระบบ ให้ลองติดตั้ง macOS อีกครั้งในดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ

หากคุณไม่เห็นดิสก์เริ่มต้นระบบภายในในหน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์ หรือหากยูทิลิตี้ดิสก์ระบุว่ามีปัญหาฮาร์ดแวร์เกิดขึ้น แสดงว่า Mac อาจจำเป็นต้องรับการซ่อมแซม โปรดดำเนินการนัดหมายกับ Apple Genius หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากยูทิลิตี้ดิสก์ไม่สามารถซ่อมแซมดิสก์เริ่มต้นระบบได้

หากยูทิลิตี้ดิสก์พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณซึ่งเป็นปัญหาที่ยูทิลิตี้ดิสก์ไม่อาจซ่อมได้ คุณอาจจำเป็นต้องฟอร์แมตดิสก์อีกครั้ง คุณควรสำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่อยู่ในดิสก์เริ่มต้นระบบก่อนลบดิสก์ การลบดิสก์เริ่มต้นระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่ในดิสก์นั้น ซึ่งรวมถึงรายการต่างๆ ในโฟลเดอร์เริ่มต้น อาทิ เอกสารและรายการต่างๆ บนเดสก์ท็อป

หากคุณไม่มีข้อมูลสำรองล่าสุดของข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ในดิสก์เริ่มต้นระบบ คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ภายนอกได้

 1. เชื่อมต่อไดรฟ์ USB ภายนอก, Thunderbolt หรือ FireWire กับ Mac โดยไดรฟ์ที่เชื่อมต่อต้องมีขนาดเดียวกันหรือมีขนาดใหญ่กว่าดิสก์เริ่มต้นระบบในปัจจุบันของคุณ รวมถึงต้องเป็นไดรฟ์ที่คุณสามารถลบได้
 2. ใช้การกู้คืน macOS เพื่อลบไดรฟ์ภายนอก จากนั้นติดตั้ง macOS ลงในไดรฟ์ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกไดรฟ์ภายนอกให้เป็นดิสก์ที่คุณต้องการลบ อย่าเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบภายใน ซึ่งปกติจะชื่อ Macintosh HD
 3. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว Mac จะรีสตาร์ทจากไดรฟ์ภายนอกโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ช่วยตั้งค่าปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกในการโยกย้ายข้อมูลของคุณจากดิสก์อื่น เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบภายในเป็นต้นทางที่จะโยกย้ายข้อมูลของคุณออกมา 
 4. เมื่อโยกย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนของผู้ช่วยตั้งค่า หลังจากที่เดสก์ท็อปปรากฏขึ้นมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลปรากฏบนไดรฟ์ภายนอก

ถึงตอนนี้ที่คุณได้สำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ภายนอกแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใช้การกู้คืน macOS เพื่อลบดิสก์เริ่มต้นระบบภายในและติดตั้ง macOS อีกครั้ง เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบภายในเป็นดิสก์เริ่มต้นระบบที่คุณต้องการลบ ไม่ใช่ไดรฟ์ภายนอก หลังจากที่ดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้ว Mac จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจากดิสก์เริ่มต้นระบบภายใน
 2. หลังจากที่คุณลบดิสก์เริ่มต้นระบบและติดตั้ง macOS อีกครั้งแล้ว Mac จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติและผู้ช่วยตั้งค่าจะปรากฏขึ้น หากต้องการคัดลอกข้อมูลส่วนตัวกลับไปยังดิสก์เริ่มต้นระบบอีกครั้ง ให้เลือกตัวเลือกในผู้ช่วยตั้งค่า เพื่อโยกย้ายข้อมูลของคุณจากข้อมูลสำรอง Time Machine ที่มีอยู่หรือจากดิสก์อื่น เลือกไดรฟ์ภายนอกเป็นต้นทางที่จะโยกย้ายข้อมูลของคุณออกมา

หากคุณไม่สามารถลบดิสก์เริ่มต้นระบบหรือติดตั้ง macOS อีกครั้งได้ แสดงว่า Mac อาจจำเป็นต้องรับการซ่อมแซม โปรดดำเนินการนัดหมายกับ Apple Genius หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: