วิธีซ่อมแซมดิสก์ Mac ด้วยยูทิลิตี้ดิสก์

ใช้คุณสมบัติการช่วยเหลือเบื้องต้นของยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดของดิสก์

ยูทิลิตี้ดิสก์สามารถค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบและโครงสร้างไดเรกทอรีของดิสก์ Mac ข้อผิดพลาดอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดเมื่อใช้ Mac และข้อผิดพลาดที่สำคัญอาจทำให้ Mac ของคุณไม่สามารถเริ่มต้นระบบได้อย่างสมบูรณ์

ก่อนดำเนินการต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลสำรองปัจจุบันของ Mac ในกรณีที่คุณต้องการกู้คืนไฟล์ที่เสียหายหรือยูทิลิตี้ดิสก์พบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

เปิดยูทิลิตี้ดิสก์

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเปิดยูทิลิตี้ดิสก์ได้จากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันของคุณ อย่างไรก็ตาม หาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไม่สำเร็จ หรือคุณต้องการซ่อมแซมดิสก์ที่ Mac เริ่มต้นระบบขึ้นมา ให้เปิดยูทิลิตี้ดิสก์จากการกู้คืน macOS ดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Mac ที่มี Apple Silicon หรือไม่ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสม ดังนี้

  • Apple Silicon: เปิด Mac ของคุณ แล้วกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ต่อจนกว่าคุณจะเห็นหน้าต่างตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ คลิกตัวเลือกที่มีไอคอนรูปเฟือง แล้วคลิกดำเนินการต่อ

  • หน่วยประมวลผล Intel: เปิด Mac ของคุณ จากนั้นกดปุ่มสองปุ่มนี้ค้างไว้ทันทีจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple หรือรูปภาพอื่นๆ: Command (⌘) และ R

 2. ระบบอาจขอให้คุณเลือกผู้ใช้ที่คุณทราบรหัสผ่าน เลือกผู้ใช้ แล้วคลิกถัดไปและป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

 3. จากหน้าต่างยูทิลิตี้ในการกู้คืน macOS ให้เลือกยูทิลิตี้ดิสก์ แล้วคลิกดำเนินการต่อ

  macOS Recovery options with Disk Utility selected

เลือกดิสก์ของคุณในยูทิลิตี้ดิสก์

เลือกมุมมอง > แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด (หากมี) จากแถบเมนูหรือแถบเครื่องมือในยูทิลิตี้ดิสก์

ยูทิลิตี้ดิสก์: แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด

แถบด้านข้างในยูทิลิตี้ดิสก์ ควรแสดงแต่ละดิสก์ที่มีอยู่หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น โดยเริ่มต้นด้วยดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ และที่ใต้แต่ละดิสก์ คุณควรเห็นตัวบรรจุและดิสก์โวลุ่มใดๆ บนดิสก์นั้น ไม่เห็นดิสก์ของคุณใช่ไหม

ยูทิลิตี้ดิสก์: ตัวบรรจุและดิสก์โวลุ่ม

ในตัวอย่างนี้ ดิสก์เริ่มต้นระบบ (APPLE SSD) มีตัวบรรจุหนึ่งตัวและดิสก์โวลุ่มสองดิสก์ (Macintosh HD, Macintosh HD - Data) ดิสก์ของคุณอาจไม่มีตัวบรรจุและอาจมีจำนวนดิสก์โวลุ่มที่แตกต่างกัน

ซ่อมแซมดิสก์โวลุ่ม ตามด้วยตัวบรรจุ และจากนั้นจึงซ่อมแซมดิสก์

สำหรับดิสก์แต่ละรายการที่คุณกำลังซ่อม ให้เริ่มต้นด้วยการเลือกดิสก์โวลุ่มสุดท้ายของดิสก์นั้น จากนั้นคลิก ปุ่มการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพหรือแท็บ

ยูทิลิตี้ดิสก์: เรียกใช้การช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ ดิสก์โวลุ่มสุดท้ายบนดิสก์คือ Macintosh HD - Data

คลิกเรียกใช้ เพื่อเริ่มต้นตรวจหาข้อผิดพลาดในดิสก์โวลุ่มที่เลือก

 • หากไม่มีปุ่มเรียกใช้ ให้คลิกปุ่มซ่อมแซมดิสก์แทน

 • หากปุ่มจางลงและคุณไม่สามารถคลิกได้ ให้ข้ามขั้นตอนนี้สำหรับดิสก์ ตัวบรรจุ หรือดิสก์โวลุ่มที่คุณเลือก

 • หากระบบขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคดิสก์ ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ

หลังจากยูทิลิตี้ดิสก์ตรวจสอบดิสก์โวลู่มเสร็จแล้ว ให้เลือกรายการถัดไปด้านบนในแถบด้านข้าง จากนั้นรันการช่วยเหลือเบื้องต้นอีกครั้ง เลื่อนรายการไปเรื่อยๆ โดยรันการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับแต่ละดิสก์โวลุ่มแต่ละรายการบนดิสก์ จากนั้นรันตัวบรรจุแต่ละรายการบนดิสก์ จากนั้นรันตัวดิสก์นั้นเองในขั้นสุดท้าย

การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับดิสก์: กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

ลำดับการซ่อมในตัวอย่างนี้คือ Macintosh HD - Data จากนั้นเป็น Macintosh HD ต่อด้วย Container disk4 และ APPLE SSD

เมื่อเสร็จแล้ว ให้ออกจากยูทิลิตี้ดิสก์ หากคุณใช้ยูทิลิตี้ดิสก์จากการกู้คืน macOS ตอนนี้คุณจะสามารถรีสตาร์ท Mac ได้แล้วโดยทำดังนี้ เลือกเมนู Apple  > รีสตาร์ท

หากยูทิลิตี้ดิสก์พบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

หากยูทิลิตี้ดิสก์พบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อลบ (ฟอร์แมต) ดิสก์ของคุณ

หากดิสก์ของคุณไม่ปรากฏในยูทิลิตี้ดิสก์

หากยูทิลิตี้ดิสก์ไม่เห็นดิสก์ของคุณ ยูทิลิตี้ดิสก์จะไม่เห็นตัวบรรจุหรือดิสก์โวลุ่มใดๆ บนดิสก์นั้นเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปิดเครื่อง Mac ของคุณ แล้วถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกจาก Mac ของคุณ

 2. หากคุณกำลังซ่อมแซมไดรฟ์ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์นั้นเชื่อมต่อโดยตรงกับ Mac ของคุณโดยใช้สายที่มีประวัติทำงานปกติ จากนั้นให้ปิดไดรฟ์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

 3. หากดิสก์ของคุณยังไม่ปรากฏในยูทิลิตี้ดิสก์ Mac ของคุณอาจต้องรับบริการซ่อม หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: