หากเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีจาก iTunes Store, แอพ Apple Music หรือแอพ Apple TV หยุดดาวน์โหลด

เมื่อคุณซื้อและดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีจาก iTunes Store, แอพ Apple Music หรือแอพ Apple TV และการดาวน์โหลดถูกขัดจังหวะ คุณสามารถเริ่มการดาวน์โหลดใหม่ได้

เริ่มการดาวน์โหลดใหม่บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

  1. เปิดแอพ iTunes Store
  2. บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะรายการดาวน์โหลด บน iPad ให้แตะรายการดาวน์โหลด
    คุณจะไม่เห็นรายการดาวน์โหลด เว้นแต่ว่าคุณจะมีรายการที่พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด
  3. หากระบบถาม ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
  4. ค้นหารายการที่คุณต้องการเริ่มต้นใหม่ แล้วแตะลูกศรดาวน์โหลดสีน้ำเงิน ลูกศรดาวน์โหลดสีน้ำเงิน

หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เสร็จได้ ให้ลองดาวน์โหลดในแอพ Apple Music หรือแอพ Apple TV บน Mac หรือใน iTunes สำหรับ Windows บนพีซี จากนั้นซิงค์กับอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณยังคงไม่สามารถเริ่มต้นการดาวน์โหลดใหม่ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

เริ่มการดาวน์โหลดบน Mac หรือ PC ใหม่

  1. บน Mac ให้เปิดแอพ Apple Music หรือแอพ Apple TV บน PC ให้เปิด iTunes สำหรับ Windows
  2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  3. จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกบัญชี > ตรวจสอบหารายการพร้อมดาวน์โหลด
  4. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ หากไม่เริ่มต้น ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณยังคงไม่สามารถเริ่มการดาวน์โหลดใหม่ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: