หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลหรือกู้คืน Mac โดยใช้ Time Machine ได้

หาก Time Machine แจ้งว่าไม่สามารถใช้ดิสก์สำรองข้อมูลในการสำรองข้อมูลหรือกู้คืนไฟล์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้

  • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ดิสก์สำรองข้อมูลที่ Time Machine รองรับ
  • ตรวจสอบว่าดิสก์สำรองข้อมูลเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยตรง ไม่ใช่ผ่านฮับ USB หรืออุปกรณ์อื่นๆ เว้นแต่คุณจะใช้ดิสก์สำรองข้อมูลเครือข่าย
  • หากดิสก์สำรองข้อมูลเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยตรง ให้ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อซ่อมแซมดิสก์
  • หากคุณกำลังใช้ดิสก์สำรองข้อมูลเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นเสถียรและ Mac ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับดิสก์สำรองข้อมูล หากคุณทำการสำรองข้อมูลก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการสำรองข้อมูลนั้นโดยกดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่เลือก "ตรวจสอบการสำรองข้อมูล" จากเมนู Time Machine ในแถบเมนู
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของดิสก์สำรองข้อมูลของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ตรวจสอบกับผู้ผลิตดิสก์สำรองข้อมูลเพื่อขอรายละเอียด
  • หากใช้วิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผล ให้เริ่มต้นใหม่ โดยลบข้อมูลดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ แล้วใช้ Time Machine เพื่อเลือกเป็นดิสก์สำรองข้อมูลอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่: