หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลหรือกู้คืน Mac โดยใช้ Time Machine ได้

ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ หากคุณเห็นการแจ้งว่า Time Machine ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้ หรือหากคุณไม่สามารถเลือกดิสก์สำรองข้อมูลในการตั้งค่าของ Time Machine

ความต้องการของระบบสำหรับ Time Machine

ก่อนที่จะใช้ Time Machine คุณต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ซึ่งมีจำหน่ายแยกต่างหาก ดังนี้

 • ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB, FireWire หรือ Thunderbolt บน Mac 
 • Time Capsule หรือ macOS Server บนเครือข่ายที่คุณใช้งาน 
 • ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของสถานีฐาน AirPort Extreme (802.11ac) บนเครือข่ายที่คุณใช้งาน
  หากใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้แล้วไดรฟ์สำรองข้อมูลไม่เชื่อมต่อ Time Machine อาจไม่ทำงาน ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อสอบถามข้อมูลความเข้ากันได้และการเชื่อมต่อ

หากการตั้งค่าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ แต่คุณยังคงไม่สามารถใช้ Time Machine ได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ตรวจสอบ Mac

 1. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ Mac อัพเดทแล้ว
 2. รีสตาร์ท Mac และดูว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่

ตรวจสอบสถานีฐาน AirPort

 1. หากคุณใช้ AirPort Time Capsule หรือไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme ให้ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของ AirPort อัพเดทแล้ว 
 2. รีสตาร์ทสถานีฐานและดูว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่ หากต้องการรีสตาร์ท ให้ถอดปลั๊กสถานีฐานออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC เป็นเวลา 5 วินาที แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปอีกครั้ง

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

หากคุณสำรองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์, AirPort Time Capsule หรือไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme ให้ตรวจสอบว่า Mac เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับไดรฟ์สำรองข้อมูลแล้ว คุณสามารถเลือกเครือข่ายไร้สายได้จากเมนูสถานะ Wi-Fi 

ตรวจสอบข้อมูลสำรองของคุณ

หากคุณสำรองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์, AirPort Time Capsule หรือไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลสำรอง Time Machine ปัจจุบันไม่มีปัญหาใดๆ ที่อาจขัดขวางการสำรองข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ขณะที่กดปุ่ม Option บนคีย์บอร์ดค้างไว้ ให้คลิกเมนู Time Machine ในแถบเมนู แล้วเลือกตรวจสอบข้อมูลสำรอง
 2. หาก Time Machine พบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสำรองของคุณ ระบบจะแสดงข้อความพร้อมแจ้งรายละเอียด ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ตรวจสอบไดรฟ์

 • หากคุณใช้ไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตบน Mac หรือสถานีฐาน AirPort Extreme ให้ตรวจสอบว่าไดรฟ์นั้นเปิดอยู่
 • หากคุณใช้ฮับ USB หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน ให้ลองเชื่อมต่อไดรฟ์กับ Mac หรือสถานีฐานโดยตรง
 • หากคุณสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ภายนอกของบริษัทอื่น ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตไดรฟ์เพื่อให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของไดรฟ์อัพเดทแล้ว
 • หากคุณสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ภายนอก ให้ตรวจสอบการฟอร์แมตไดรฟ์ สำหรับ Time Machine คุณต้องฟอร์แมตไดรฟ์ภายนอกเป็นดิสก์เริ่มต้นระบบของ Mac: Mac OS Extended (Journaled) พร้อม GUID Partition Table (GPT) หากคุณเลือกไดรฟ์ที่ฟอร์แมตอื่นสำหรับใช้ร่วมกับ Time Machine เครื่อง Mac จะแจ้งให้คุณลบออกสำหรับ Time Machine โดยอัตโนมัติ
  การฟอร์แมตดิสก์ใหม่จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในดิสก์นั้น ดังนั้นขอแนะนำให้คุณย้ายไฟล์สำคัญๆ ไปยังดิสก์อื่นก่อน

หากไดรฟ์ได้รับการฟอร์แมตอย่างถูกต้องแล้ว ให้ปิด Time Machine แล้วตรวจหาปัญหา ดังนี้

 • หากต้องการตรวจสอบไดรฟ์ของ AirPort Time Capsule ให้ทำตามขั้นตอนการตรวจสอบไดรฟ์ AirPort Time Capsule
 • หากต้องการตรวจสอบไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ให้เปิดยูทิลิตี้ดิสก์จากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น จากนั้นใช้คุณสมบัติการช่วยเหลือเบื้องต้นในยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อตรวจสอบดิสก์ของคุณ ให้ดำเนินการนี้สำหรับดิสก์เริ่มต้นระบบด้วยเช่นกัน

คุณสามารถเปิด Time Machine อีกครั้งหลังจากที่ไดรฟ์ของคุณได้รับการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: