ขอรับความช่วยเหลือในการใช้ เมล iCloud

ใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอีเมล หรือคุณไม่สามารถส่งหรือรับข้อความด้วยที่อยู่อีเมล @icloud.com ของคุณ 

ลองขั้นตอนเหล่านี้ก่อน

 1. อัพเดท OS X บน Mac ของคุณ บัญชี เมล iCloud ต้องใช้ OS X v10.7.5 หรือใหม่กว่า 
 2. ไปที่ หน้าสถานะของระบบ และเลือก เมล iCloud

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับปัญหาของคุณ 

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งาน เมล iCloud ที่ iCloud.com

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ เบราว์เซอร์ที่รองรับ ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ อัพเดท Safari หากคุณใช้เบราว์เซอร์อื่น ให้ตรวจสอบวิธีใช้ของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมอัพเดท
 2. ล้างแคชของเบราว์เซอร์ ใน Safari เลือก Safari > ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์ หากคุณใช้เบราว์เซอร์อื่น ให้ตรวจสอบวิธีใช้ของเบราว์เซอร์เพื่อศึกษาขั้นตอน
 3. หากคุณสามารถเข้าถึง เมล iCloud จากตำแหน่งอื่นหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่น โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ การกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตบางอย่างจะป้องกันการเข้าใช้งานบางเว็บไซต์หรือบริการบางอย่างโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา อย่างเช่น เมล iCloud 

หากคุณไม่สามารถส่งเมลจากแอพ เมล บน Mac ของคุณ

ใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้ หากคุณไม่สามารถส่งข้อความ คุณกำลังแนบไฟล์ขนาดใหญ่ หรือผู้รับไม่ได้รับข้อความของคุณ

หากคุณได้รับการแจ้ง เมื่อคุณส่งข้อความจากที่อยู่อีเมล @icloud.com ของคุณโดยใช้ เมล บน Mac ของคุณ

"ไม่สามารถส่งข้อความนี้ และจะคงอยู่ในกล่องข้อความขาออกของคุณ จนกว่าจะส่งได้ เหตุผลของความล้มเหลวนี้คือ เกิดข้อผิดพลาดในขณะนำส่งข้อความนี้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ smtp: ชื่อเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิด เมล แล้วเลือก เมล > การตั้งค่า
 2. คลิกแท็บ บัญชี
 3. เลือกบัญชี iCloud ของคุณ
 4. คลิกแท็บ ข้อมูลบัญชี
 5. เลือกบัญชี iCloud ของคุณจากเมนู เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP) หากคุณเลือก แก้ไขรายการเซิร์ฟเวอร์ SMTP คุณจะไม่เห็นเซิร์ฟเวอร์ iCloud SMTP ของคุณเป็นตัวเลือก 

ถ้าคุณกำลังแนบไฟล์ขนาดใหญ่

ไฟล์แนบข้อความไม่สามารถเกินขนาดสูงสุดที่ผู้ให้บริการอีเมลของคุณหรือผู้ให้บริการอีเมลของผู้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ขนาดสูงสุดจะแตกต่างกันตามผู้ให้บริการ ลองใช้ Mail Drop การบีบอัดไฟล์ ก่อนส่ง หรือส่งข้อความของคุณโดยไม่มีไฟล์แนบ

หากผู้รับไม่ได้รับข้อความของคุณ

 1. หากมีข้อความ "ไม่รู้จักที่อยู่" หรือ "เมลไม่ถูกส่งถูกตีกลับ" ปรากฏขึ้นในกล่องข้อความขาเข้าของคุณหลังจากคุณส่งข้อความไปแล้ว ให้ไปที่กล่องเมล ส่งแล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลของผู้รับที่ถูกต้อง 
 2. หากคุณใช้ เมล OS X หรือกำลังเข้าใช้เมล iCloud โดยใช้ Safari หรือ เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ อื่น ให้ตรวจสอบกล่องเมลฉบับร่าง ส่งแล้ว และขาออก ของคุณ
  • หากคุณเห็นสำเนาข้อความที่ยังไม่ได้ส่งใน ฉบับร่าง ให้ลองส่งอีกครั้ง
  • หากคุณเห็นข้อความในกล่องข้อความขาออกของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อ เลือกเซิร์ฟเวอร์ iCloud SMTP
 3. ขอให้ผู้รับตรวจสอบโฟลเดอร์ เมลขยะ หรือกล่องเมลของตน 
 4. หากผู้รับของคุณยังคงไม่ได้รับข้อความของคุณ แต่ข้อความของคุณถูกส่งไปแล้วโดยไม่มีการแจ้งใดๆ หรือมีข้อความ "เมลไม่ถูกส่ง" แสดงว่าข้อความของคุณอาจถูกปิดกั้นหรือถูกกรองโดยเซิร์ฟเวอร์ เมล iCloud หรือเซิร์ฟเวอร์เมลของผู้รับ หากต้องการค้นหา โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ iCloud นอกจากนี้ คุณควรขอให้ผู้รับของคุณติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลของตนด้วย

หากคุณรับข้อความได้ แต่ส่งไม่ได้

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอาจปิดกั้นโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งอีเมล (SMTP) ข้ามเครือข่ายของตน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ และสอบถามเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูล SMTP ข้ามเครือข่ายของผู้ให้บริการกับบริการภายนอก เช่น iCloud หากผู้ให้บริการของคุณปิดกั้นการรับส่งข้อมูล SMTP โปรดสอบถามว่าคุณจะขอรับการยกเว้นจากการปิดกั้น SMTP ได้อย่างไร

หากผู้ให้บริการของคุณไม่ได้ปิดกั้นการรับส่งข้อมูล SMTP และคุณยังคงไม่สามารถส่งข้อความได้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ iCloud เพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณไม่สามารถรับเมลในแอพ เมล บน Mac ของคุณ

ค้นหาชื่อของบัญชี iCloud ของคุณที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง เมล หลัก ถ้าชื่อบัญชีของคุณจางลงและมีสัญลักษณ์สายฟ้าอยู่ติดกัน แสดงว่าบัญชีของคุณออฟไลน์อยู่ เมื่อต้องการใช้บัญชีออนไลน์ของคุณ ให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แล้วเลือก กล่องเมล > ออนไลน์บัญชีทั้งหมด ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือก เมล > การตั้งค่า
 2. คลิกแท็บ บัญชี
 3. เลือกบัญชี iCloud ของคุณจากรายการบัญชี
 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ ดังนี้
  • พอร์ต: 993
  • เลือก ใช้ SSL
  • การรับรองความถูกต้อง: รหัสผ่านหรือโทเค็นของ Apple

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการส่งหรือรับเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ลองเปิด apple.com/th ใน Safari บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 2. ไปที่ iCloud.com บน Mac หรือ PC ของคุณ เพื่อดูว่าคุณสามารถรับอีเมลสำหรับบัญชี iCloud ของคุณได้หรือไม่
 3. แตะ การตั้งค่า > iCloud และเปิด เมล บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 4. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ และปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่ และเปิด พุช แล้วส่งอีเมลไปที่บัญชีของคุณเพื่อดูว่า พุช ทำงานหรือไม่
 5. แตะ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ และปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่ จากนั้น แตะบัญชี iCloud ของคุณ และเปิด พุช หากคุณมีบัญชีเมล iCloud หลายบัญชี คุณสามารถใช้ พุช กับหนึ่งบัญชีได้ต่อครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด พุช สำหรับบัญชี เมล iCloud หลักของคุณแล้ว
 6. ปิดอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หากคุณยังไม่สามารถส่งหรือรับเมลได้ ให้ปิดการตั้งค่าแต่ละรายการในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 ข้างต้นแล้วเปิดอีกครั้ง 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้ iCloud สำหรับ Windows

รับความช่วยเหลือ เกี่ยวกับ เมล รายชื่อ และปฏิทิน iCloud ใน Outlook

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือใน การส่งหรือรับอีเมลในแอพ เมล บน Mac ของคุณ หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ iCloud

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

แก้ไขล่าสุด: