ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้เมล iCloud

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลหรือไม่สามารถส่งและรับข้อความด้วยที่อยู่อีเมล @icloud.com ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

อย่างแรกที่ต้องทำ

 1. อัพเดท Mac เป็น macOS เวอร์ชั่นล่าสุด บัญชีเมล iCloud ต้องใช้ OS X 10.7.5 หรือใหม่กว่า 
 2. ไปที่หน้าสถานะของระบบ และเลือกเมล iCloud

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับปัญหาของคุณ


หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานเมล iCloud ที่ iCloud.com

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้เบราเซอร์ที่รองรับ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออัพเดท Safari หากคุณใช้เบราเซอร์อื่น ให้ตรวจสอบวิธีใช้ของเบราเซอร์นั้นเพื่อดูวิธีการติดตั้งรายการอัพเดท
 2. ล้างแคชของเบราเซอร์ โดยใน Safari ให้เลือก Safari > ล้างประวัติ หากคุณใช้เบราเซอร์อื่น ให้ตรวจสอบวิธีใช้ของเบราเซอร์นั้นเพื่อศึกษาขั้นตอน
 3. หากคุณสามารถเข้าถึงเมล iCloud จากตำแหน่งอื่นหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่น โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ การกำหนดค่าอินเทอร์เน็ตบางอย่างจะป้องกันการเข้าใช้งานบางเว็บไซต์หรือบริการบางอย่างโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา อย่างเช่นเมล iCloud


หากคุณไม่สามารถส่งเมลจากแอพเมลบน Mac

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณไม่สามารถส่งข้อความ มีการแนบไฟล์ขนาดใหญ่ หรือผู้รับไม่ได้รับข้อความของคุณ

หากคุณได้รับการแจ้ง เมื่อคุณส่งข้อความจากที่อยู่อีเมล @icloud.com ของคุณโดยใช้เมลบน Mac

"ไม่สามารถส่งข้อความนี้ และจะคงอยู่ในกล่องข้อความขาออกของคุณ จนกว่าจะส่งได้ เหตุผลของความล้มเหลวนี้คือ เกิดข้อผิดพลาดในขณะนำส่งข้อความนี้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ smtp: ชื่อเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิดแอพเมล แล้วเลือกเมล > การตั้งค่า
 2. คลิกแท็บบัญชี
 3. เลือกบัญชีอีเมล iCloud ของคุณ
 4. คลิกแท็บข้อมูลบัญชี
 5. เลือกบัญชีอีเมล iCloud ของคุณจากเมนูเซิร์ฟเวอร์เมลออก (SMTP) หากคุณเลือกแก้ไขรายการเซิร์ฟเวอร์ SMTP คุณจะไม่เห็นเซิร์ฟเวอร์ iCloud SMTP เป็นตัวเลือก 

หากคุณแนบไฟล์ขนาดใหญ่

ไฟล์แนบข้อความต้องไม่เกินขนาดสูงสุดที่ผู้ให้บริการอีเมลของคุณหรือผู้ให้บริการอีเมลของผู้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ขนาดสูงสุดจะแตกต่างกันตามผู้ให้บริการ ลองใช้ Mail Dropการบีบอัดไฟล์ก่อนส่ง หรือส่งข้อความของคุณโดยไม่มีไฟล์แนบ

หากผู้รับไม่ได้รับข้อความของคุณ

 1. หากมีข้อความ "ที่อยู่ที่ไม่รู้จัก" หรือ "เมลไม่ถูกส่งถูกตีกลับ" ปรากฏขึ้นในกล่องข้อความขาเข้าของคุณหลังจากคุณส่งข้อความไปแล้ว ให้ไปที่กล่องเมลส่งแล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลของผู้รับที่ถูกต้อง
 2. หากคุณใช้เมลใน macOS หรือเข้าใช้งานเมล iCloud โดยใช้ Safari หรือเว็บเบราเซอร์ที่รองรับอื่นๆ ให้ตรวจสอบกล่องเมลฉบับร่าง ส่งแล้ว และกล่องออก ดังนี้
  • หากคุณเห็นสำเนาข้อความที่ยังไม่ได้ส่งในฉบับร่าง ให้ลองส่งอีกครั้ง
  • หากคุณเห็นข้อความในกล่องออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว และทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ iCloud SMTP*
 3. ขอให้ผู้รับตรวจสอบโฟลเดอร์เมลขยะหรือกล่องเมลของตน 
 4. หากผู้รับยังคงไม่ได้รับข้อความของคุณ แต่ข้อความถูกส่งไปแล้วโดยไม่มีการแจ้งใดๆ หรือมีข้อความ "เมลไม่ถูกส่ง" แสดงว่าข้อความของคุณอาจถูกปิดกั้นหรือถูกกรองโดยเซิร์ฟเวอร์เมล iCloud หรือเซิร์ฟเวอร์เมลของผู้รับ หากต้องการทราบข้อมูล ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ iCloud นอกจากนี้ คุณควรขอให้ผู้รับติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมลของตนด้วย

*หากคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ iCloud SMTP อย่าใช้ที่อยู่อีเมล iCloud ของคุณเป็นที่อยู่ "ส่งจาก" มิฉะนั้น อีเมลของคุณอาจส่งไปไม่ได้หรือส่งไปยังโฟลเดอร์ถังขยะของผู้รับ

หากคุณรับข้อความได้ แต่ส่งไม่ได้

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอาจบล็อคโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งอีเมล (SMTP) ข้ามเครือข่ายของตน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ และสอบถามเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูล SMTP ข้ามเครือข่ายของผู้ให้บริการกับบริการภายนอก เช่น iCloud หากผู้ให้บริการของคุณบล็อคการรับส่งข้อมูล SMTP โปรดสอบถามว่าคุณจะขอรับการยกเว้นจากการบล็อค SMTP ได้อย่างไร

หากผู้ให้บริการของคุณไม่ได้บล็อคการรับส่งข้อมูล SMTP และคุณยังคงไม่สามารถส่งข้อความได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ


หากคุณไม่สามารถรับเมลในแอพเมลบน macOS

ค้นหาชื่อบัญชีอีเมล iCloud ของคุณที่ด้านซ้ายของหน้าต่างเมลหลัก หากชื่อบัญชีของคุณจางลงและมีสัญลักษณ์สายฟ้าอยู่ข้างๆ แสดงว่าบัญชีของคุณออฟไลน์อยู่ เมื่อต้องการใช้บัญชีออนไลน์ ให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แล้วเลือกกล่องเมล > ทำการติดต่อได้ในบัญชีทั้งหมด

หากยังคงไม่สามารถรับอีเมลได้ ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพเมล


หากคุณต้องการลบรายชื่อล่าสุดที่แนะนำในเมล iCloud ออก

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud คุณอาจเห็นที่อยู่อีเมลล่าสุดของคุณเป็นรายชื่อที่แนะนำบนทุกอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการหยุดไม่ให้รายชื่อปรากฏเป็นคำแนะนำ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทำ

 1. บน iCloud.com ให้คลิก  เพื่อเริ่มต้นอีเมล
 2. ในช่อง "ถึง:" ให้เริ่มพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการซ่อน
 3. วางตัวชี้เมาส์บนที่อยู่และคลิก
 4. คลิก "เอาออกจากล่าสุด"


หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการส่งหรือรับเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. อย่าลืมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ลองเปิด apple.com/th ใน Safari บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 2. ไปที่ iCloud.com บน Mac หรือ PC เพื่อดูว่าคุณสามารถรับอีเมลสำหรับบัญชี iCloud ได้หรือไม่
 3. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud และเปิดเมลบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการผลักข้อมูลใหม่ไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ แตะการตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี > ดึงข้อมูลใหม่ แล้วเปิดผลักข้อมูล แล้วส่งอีเมลไปที่บัญชีของคุณเพื่อดูว่าการผลักข้อมูลทำงานหรือไม่
  • บนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10 ให้แตะการตั้งค่า > เมล > บัญชี > ดึงข้อมูลใหม่ แล้วเปิดผลักข้อมูล
  • บนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9 และก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > เมล รายชื่อ และปฏิทิน > ดึงข้อมูลใหม่ แล้วเปิดผลักข้อมูล
 5. กลับไปยังดึงข้อมูลใหม่ จากนั้นแตะบัญชี iCloud และเปิดผลักข้อมูล หากคุณมีบัญชีเมล iCloud หลายบัญชี คุณสามารถใช้ผลักข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งบัญชี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดผลักข้อมูลสำหรับบัญชีเมล iCloud หลักของคุณแล้ว
 6. ปิดอุปกรณ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หากคุณยังไม่สามารถส่งหรือรับเมลได้ ให้ปิดการตั้งค่าแต่ละรายการในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 ข้างต้นแล้วเปิดอีกครั้ง 


หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้ iCloud สำหรับ Windows


ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ หากคุณต้องการข้อมูลช่วยเหลือในการส่งหรือรับอีเมลในแอพเมลบน Mac 

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ iCloud

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: