ใช้การควบคุมสวิตช์เพื่อโต้ตอบกับ Mac ของคุณ

การควบคุมสวิตช์เป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คุณป้อนข้อความ เลือกเมนู เลื่อนตัวชี้ และอื่นๆ ทั้งหมดได้ด้วยการคลิกสวิตช์ คุณสามารถใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ด ปุ่มเมาส์ หรือปุ่มแทร็คแพด จอยสติก หรืออุปกรณ์แบบประยุกต์เป็นสวิตช์ตั้งแต่หนึ่งสวิตช์ขึ้นไป

การควบคุมสวิตช์จะสแกนหน้าจอจนกว่าคุณจะคลิกสวิตช์ การคลิกเพียงครั้งเดียวนี้จะเป็นการเลือกรายการหรือการทำงาน

เปิดการควบคุมสวิตช์

ใน macOS Ventura หรือใหม่กว่า:

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกการช่วยการเข้าถึงในแถบด้านข้าง
 3. หากต้องการดูการตั้งค่าการควบคุมสวิตช์ ให้คลิกการควบคุมสวิตช์ทางด้านขวา
 4. เปิดการควบคุมสวิตช์

ใน macOS เวอร์ชันก่อนหน้า:

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการช่วยการเข้าถึง
 2. หากต้องการดูการตั้งค่าการควบคุมสวิตช์ ให้เลือกการควบคุมสวิตช์ในแถบด้านข้าง
 3. จากแท็บทั่วไป ให้เลือกเปิดใช้งานการควบคุมสวิตช์

เมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์ แผงเริ่มต้นจะปรากฏบนหน้าจอ:

แถวเริ่มต้น

หากต้องการวนรอบผ่านรายการต่างๆ ในแผงเริ่มต้น ให้กดสวิตช์ เช่น ปุ่มเมาส์ หรือ Space bar กดสวิตช์ครั้งที่สองเพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท์ หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อควบคุม Mac ของคุณ ให้เลือก "อนุญาตให้สลับแพลตฟอร์มควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ" ในการตั้งค่าการควบคุมสวิตช์

 


ตั้งค่าสวิตช์

ใช้การตั้งค่าการควบคุมสวิตช์เพื่อตั้งค่าสวิตช์ที่ทำงานเมื่อกด คุณสามารถใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือฮาร์ดแวร์สวิตช์เฉพาะที่เชื่อมต่อผ่าน USB หรือ Bluetooth และคุณยังสามารถเปลี่ยนการทำงานของสวิตช์ที่มีอยู่ได้อีกด้วย

ตามค่าเริ่มต้น สเปซบาร์จะถูกใช้เป็นสวิตช์

 • หากต้องการเพิ่มสวิตช์ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม (+) ในส่วนสวิตช์ จากนั้นกดสวิตช์แบบประยุกต์ของคุณ ป้อนชื่อ จากนั้นเลือกการทำงานอย่างเช่น หยุดสแกน หากต้องการให้สวิตช์สั่งทำงานสคริปต์หรือเปิดแอป ให้คลิกกำหนดเอง จากนั้นเลือกสคริปต์หรือแอปนั้น
 • ในการเอาสวิตช์ออก ให้เลือกสวิตช์ในส่วนสวิตช์ จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก (–)
 • หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของสวิตช์ที่มีอยู่ ให้เลือกสวิตช์ในรายการ คลิกปุ่มเพิ่มเติม หรือ ปุ่มการทำงาน แล้วเปลี่ยนชื่อหรือการทำงาน หากต้องการใช้สวิตช์อื่นสำหรับการทำงานนี้ ให้คลิกกำหนดใหม่

 


สแกนและเลือกรายการ

สแกนรายการ
เมื่อคุณกดสวิตช์เลือกรายการ การควบคุมสวิตช์ก็จะเริ่มต้นทำงานผ่านแผง กลุ่ม หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ การควบคุมสวิตช์จะไฮไลท์แต่ละรายการหรือกลุ่มที่สแกนผ่าน การสแกนจะหยุดชั่วคราวเมื่อคุณเลือกรายการ เว้นแต่คุณจะตั้งค่าตัวเลือกเพื่อให้สแกนต่อไปหลังจากกำหนดรายการที่เลือกแล้ว หากคุณปิดการสแกนอัตโนมัติ ให้กดสวิตช์ย้ายไปที่รายการถัดไปเพื่อเลื่อนการสแกน การควบคุมสวิตช์จะทำซ้ำหรือวนซ้ำการสแกนตามที่กำหนดไว้ในบานหน้าต่างนำทาง

เลือกรายการ
เมื่อรายการถูกไฮไลท์ ให้กดสวิตช์เลือกรายการ หากรายการที่เลือกเป็นกลุ่มและคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกให้สแกนต่อหลังการเลือก ให้กดสวิตช์เพื่อสแกนกลุ่ม จากนั้นกดสวิตช์เพื่อเลือกรายการในกลุ่ม

หากต้องการออกจากกลุ่ม ให้กดสวิตช์เมื่อมีการไฮไลท์ที่กลุ่มหรือเมื่อคุณได้ยินคำว่า "step out" (ออก)

หากคุณต้องการใช้ตัวชี้เพื่อคลิกรายการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซของแอป คุณสามารถใช้โหมด ตัวชี้ เพื่อสแกนหน้าจอและคลิกรายการได้

 1. คลิกเพื่อเริ่มต้นการสแกนในแนวนอน
 2. เมื่อตัวค้นหาช่วงไฮไลท์บริเวณที่คุณต้องการจะคลิก ให้คลิกสวิตช์อีกครั้ง
 3. คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดตำแหน่งแนวนอนของคุณให้แม่นยำยิ่งขึ้น 
 4. คลิกเพื่อเริ่มการสแกนด้วยตัวค้นหาช่วงในแนวตั้ง
 5. คลิกอีกครั้ง เพื่อปรับตำแหน่งแนวตั้งให้ละเอียดยิ่งขึ้น 
 6. คลิกสวิตช์ของคุณเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อคลิกองค์ประกอบบนหน้าจอที่อยู่ใต้เป้าสีน้ำเงิน

 


ใช้แผง

ตั้งค่าตัวเลือกแผง
ในแผงควบคุม คลิกสวิตช์เลือกรายการเมื่อมีการไฮไลท์ที่ไอคอนตัวเลือกแผง หรือปุ่มการทำงาน ที่มุมบนขวา จากนั้นคลิกสวิตช์อีกครั้งเมื่อตัวเลือกที่คุณต้องการตั้งค่าถูกไฮไลท์ คุณสามารถลดหรือเพิ่มขนาดของแผง และเพิ่มหรือลดความใสของแผงได้

กลับไปยังแผงเริ่มต้น
ในแผง ให้คลิกสวิตช์เลือกรายการเมื่อไอคอนโฮมที่มุมขวาบนถูกไฮไลท์ ในอินเทอร์เฟซ ให้กดสวิตช์เมื่อแผงเริ่มต้นถูกไฮไลท์

 


ใช้แผงเริ่มต้น

คีย์บอร์ด
พิมพ์ข้อความในเอกสารหรือช่องด้วยการสแกนคีย์บอร์ดในแผง เปิดกลุ่มปุ่ม แล้วเลือกปุ่ม กลุ่มแรกจะประกอบด้วยคำที่แนะนำโดยพิจารณาจากปุ่มแรกที่คุณกด ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการพิมพ์โดยการเลือกคำที่แนะนำ คีย์บอร์ดอื่นๆ อาจมีอยู่ในแผงกำหนดเอง

 

ตัวชี้
หากต้องการย้ายตัวชี้ไปยังพื้นที่หนึ่งๆ ของหน้าจอ ให้เลือกย้าย บล็อกแนวตั้งจะเริ่มเคลื่อนที่ผ่านหน้าจอ เมื่อคุณกดสวิตช์เลือกรายการ บล็อกจะหยุดและเส้นแนวตั้งสีน้ำเงินจะเริ่มเลื่อนผ่านบล็อกนั้น กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อหยุดเส้นสีน้ำเงินหรือลดความเร็วลงอย่างมากก่อนที่คุณจะกดสวิตช์อีกครั้งเพื่อหยุด โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความแม่นยำของเคอร์เซอร์ลื่นไหลในบานหน้าต่างการนำทาง เมื่อคุณทำแบบเดียวกันในแนวนอน คุณจะเห็นว่าตัวชี้เลื่อนไปที่จุดตัดของเส้นสีน้ำเงินสองเส้น

 

แอป
สแกนรายการและกลุ่มในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ของแอปปัจจุบัน

 

Dock
เริ่มสแกนทันทีเฉพาะรายการใน Dock

 

แถบเมนู
สแกนกลุ่มแถบเมนู จากนั้นสแกนกลุ่มส่วนขยายเมนู

 

System
ควบคุมความดังของเสียงหรือความสว่างจอภาพของ Mac และควบคุมการเล่นสื่อ

 

กำหนดเอง
คุณสามารถสร้างแผงกำหนดเองได้ในบานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึงของการตั้งค่าระบบ เลือกการควบคุมสวิตช์ แล้วคลิกเปิดหน้าต่างแก้ไขแผง แผงกำหนดเองที่คุณสร้างจะปรากฏที่นี่ 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อจัดตำแหน่งแผงเริ่มต้นการควบคุมสวิตช์ใหม่บนหน้าจอ


ดูเพิ่มเติม

หากต้องการปรับแต่งการควบคุมสวิตช์เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวเลือกการนำทางในการตั้งค่าการควบคุมสวิตช์ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมสวิตช์และหน้าต่างแก้ไขแผงการควบคุมสวิตช์ได้จากเว็บไซต์การช่วยการเข้าถึงของ Apple และจากวิธีใช้ที่มาพร้อมเครื่อง Mac

วันที่เผยแพร่: