ใช้การควบคุมสวิตช์เพื่อโต้ตอบกับ Mac ของคุณ

การควบคุมสวิตช์เป็นเทคโนโลยีความช่วยเหลือที่จะช่วยคุณป้อนข้อความ เลือกเมนู เลื่อนตัวชี้ และอื่นๆ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงคลิกสวิตช์ คุณสามารถใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ด ปุ่มเมาส์ หรือปุ่มแทร็คแพด จอยสติก หรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงได้เป็นสวิตช์ตั้งแต่หนึ่งสวิตช์ขึ้นไป

การควบคุมสวิตช์จะสแกนหน้าจอจนกว่าคุณจะคลิกสวิตช์ การคลิกเพียงครั้งเดียวนี้จะเป็นการเลือกรายการหรือการกระทำ

เปิดใช้งานการควบคุมสวิตช์

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกการช่วยการเข้าถึง
 2. เลือกการควบคุมสวิตช์จากรายการตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง
 3. คลิกแท็บทั่วไป
 4. เลือกเปิดใช้งานการควบคุมสวิตช์

หลังจากที่เปิดใช้งานการควบคุมสวิตช์แล้ว แผงเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น ดังนี้

แถวเริ่มต้น

หากต้องการวนรอบผ่านรายการต่างๆ ในแผงเริ่มต้น ให้กดสวิตช์ เช่น ปุ่มเมาส์ หรือ Space bar กดสวิตช์ครั้งที่สองเพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท์ 

ตั้งค่าสวิตช์

ใช้การตั้งค่าการควบคุมสวิตช์ในบานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึงของการตั้งค่าระบบเพื่อตั้งค่าสวิตช์ที่จะทำงานเมื่อกด คุณสามารถใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือฮาร์ดแวร์สวิตช์เฉพาะที่เชื่อมต่อผ่าน USB หรือ Bluetooth และคุณยังสามารถเปลี่ยนการทำงานของสวิตช์ที่มีอยู่ได้อีกด้วย

ตามค่าเริ่มต้นจะใช้ Space bar เป็นสวิตช์เมื่อเปิดใช้งานการควบคุมสวิตช์

 • หากต้องการเพิ่มสวิตช์ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม (+) ในแถบสวิตช์ จากนั้นกดสวิตช์ดัดแปลงของคุณ ป้อนชื่อ จากนั้นเลือกการกระทำอย่างเช่น หยุดสแกน หากต้องการให้สวิตช์สั่งทำงานสคริปต์หรือเปิดแอพ ให้คลิกกำหนดเอง จากนั้นเลือกสคริปต์หรือแอพนั้น
 • หากต้องการลบสวิตช์ ให้เลือกหนึ่งสวิตช์ในรายการ จากนั้นคลิกปุ่มลบ (-)
 • หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานของสวิตช์ที่มีอยู่ ให้เลือกสวิตช์ในรายการ คลิก ปุ่มการกระทำ แล้วเปลี่ยนชื่อหรือการกระทำ หากต้องการใช้สวิตช์อื่นสำหรับการกระทำนี้ ให้คลิกกำหนดใหม่

สแกนและเลือกรายการ

สแกนรายการ
เมื่อคุณกดสวิตช์เลือกรายการ การควบคุมสวิตช์ก็จะเริ่มต้นทำงานผ่านแผง กลุ่ม หรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ การควบคุมสวิตช์จะไฮไลท์แต่ละรายการหรือกลุ่มที่สแกนผ่าน การสแกนจะหยุดชั่วคราวเมื่อคุณเลือกรายการ เว้นแต่คุณจะตั้งค่าตัวเลือกเพื่อให้สแกนต่อไปหลังจากกำหนดรายการที่เลือกแล้ว หากคุณปิดการสแกนอัตโนมัติ ให้กดสวิตช์ ย้ายไปรายการถัดไป เพื่อทำการสแกนไปข้างหน้า การควบคุมสวิตช์จะสแกนซ้ำ (หรือทำงานแบบวนรอบ) ตามที่ตั้งค่าไว้ในบานหน้าต่างการนำทาง

เลือกรายการ
เมื่อรายการถูกไฮไลท์ ให้กดสวิตช์เลือกรายการ หากรายการที่เลือกเป็นกลุ่มและคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกให้สแกนต่อหลังการเลือก ให้กดสวิตช์เพื่อสแกนกลุ่ม จากนั้นกดสวิตช์เพื่อเลือกรายการในกลุ่ม

หากต้องการออกจากกลุ่ม ให้กดสวิตช์เมื่อกลุ่มถูกไฮไลท์หรือเมื่อคุณได้ยินคำว่า "ออก"

หากคุณต้องการใช้ตัวชี้เพื่อคลิกรายการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซของแอพ คุณสามารถใช้โหมด ตัวชี้ เพื่อสแกนหน้าจอและคลิกรายการได้

 1. คลิกเพื่อเริ่มต้นการสแกนในแนวนอน
 2. เมื่อตัวค้นหาช่วงไฮไลท์บริเวณที่คุณต้องการจะคลิก ให้คลิกสวิตช์อีกครั้ง
 3. คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดตำแหน่งแนวนอนของคุณให้แม่นยำยิ่งขึ้น 
 4. การคลิกครั้งต่อไปจะเริ่มต้นการสแกนด้วยตัวค้นหาช่วงในแนวตั้ง
 5. คลิกอีกครั้ง เพื่อปรับตำแหน่งแนวตั้งให้ละเอียดยิ่งขึ้น 
 6. คลิกสวิตช์ของคุณครั้งสุดท้ายเพื่อคลิกส่วนประกอบบนหน้าจอที่ตอนนี้อยู่ใต้เป้าเล็งสีน้ำเงินที่คุณสร้างขึ้นบนหน้าจอ

ใช้แผง

ตั้งค่าตัวเลือกแผง
ในแผง ให้คลิกสวิตช์เลือกรายการเมื่อไอคอนตัวเลือกแผง ปุ่มการกระทำ ที่มุมขวาบนถูกไฮไลท์ จากนั้นคลิกสวิตช์อีกครั้งเมื่อตัวเลือกที่คุณต้องการตั้งค่าถูกไฮไลท์ คุณสามารถลดหรือเพิ่มขนาดของแผง และเพิ่มหรือลดความใสของแผงได้

กลับไปยังแผงเริ่มต้น
ในแผง ให้คลิกสวิตช์เลือกรายการเมื่อไอคอนโฮมที่มุมขวาบนถูกไฮไลท์ ในอินเทอร์เฟซ ให้กดสวิตช์เมื่อแผงเริ่มต้นถูกไฮไลท์

ใช้แผงเริ่มต้น

คีย์บอร์ด
พิมพ์ข้อความในเอกสารหรือช่องด้วยการสแกนคีย์บอร์ดในแผง เปิดกลุ่มปุ่ม แล้วเลือกปุ่ม กลุ่มแรกจะประกอบด้วยคำที่แนะนำโดยพิจารณาจากปุ่มแรกที่คุณกด ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการพิมพ์โดยการเลือกคำที่แนะนำ แป้นพิมพ์อื่นๆ อาจมีให้ในแผง "กำหนดเอง"

 

ตัวชี้
หากต้องการย้ายตัวชี้ไปยังพื้นที่หนึ่งๆ ของหน้าจอ ให้เลือกย้าย บล็อกแนวตั้งจะเริ่มเคลื่อนที่ผ่านหน้าจอ เมื่อคุณกดสวิตช์เลือกรายการ บล็อกจะหยุดและเส้นแนวตั้งสีน้ำเงินจะเริ่มเลื่อนผ่านบล็อกนั้น กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อหยุดเส้นสีน้ำเงินหรือค่อยๆ ทำให้ช้าลงมากๆ ก่อนที่คุณจะกดสวิตช์อีกครั้งเพื่อหยุด (ตามการตั้งค่าความแม่นยำของเคอร์เซอร์ลื่นในบานหน้าต่างการนำทาง) เมื่อคุณทำเช่นเดิมในแนวนอน คุณจะเห็นตัวชี้ย้ายไปที่ส่วนตัดกันของเส้นสีน้ำเงินทั้งสองเส้นนั้น

 

แอพ
สแกนรายการและกลุ่มในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ของแอพปัจจุบัน

 

Dock
เริ่มสแกนทันทีเฉพาะรายการใน Dock

 

แถบเมนู
สแกนกลุ่มแถบเมนู จากนั้นสแกนกลุ่มส่วนขยายเมนู

 

ระบบ
ควบคุมความดังของเสียงหรือความสว่างจอภาพของ Mac และควบคุมการเล่นสื่อ

 

กำหนดเอง
คุณสามารถสร้างแผงกำหนดเองได้ในบานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึงของการตั้งค่าระบบ เลือกการควบคุมสวิตช์ แล้วคลิกเปิดหน้าต่างแก้ไขแผง แผงกำหนดเองที่คุณสร้างจะปรากฏที่นี่ 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อจัดตำแหน่งแผงเริ่มต้นการควบคุมสวิตช์ใหม่บนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

หากต้องการปรับแต่งการควบคุมสวิตช์เพิ่มเติม ให้ใช้แถบการนำทางในส่วนการควบคุมสวิตช์ของการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมสวิตช์และหน้าต่างแก้ไขแผงการควบคุมสวิตช์ได้จากเว็บไซต์การช่วยการเข้าถึงของ Apple และจากวิธีใช้ที่มาพร้อมเครื่อง Mac คลิกปุ่มวิธีใช้   ในบานหน้าต่างการช่วยการเข้าถึงของการตั้งค่าระบบ หรือค้นหาการควบคุมสวิตช์จากเมนูวิธีใช้ในแถบเมนู Finder

วันที่เผยแพร่: